ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן וינר נגד שרגא לייטנר :

בפני כבוד השופט נועם רף

תובעים

1. אילן וינר

נגד

נתבעים
1. שרגא לייטנר

הודעה

על פי הנחיות כבוד נשיאת המחוז, יש לפעול כדלקמן:
התובענה נקבעת לישיבת קדם-משפט ליום 21 פברואר 2022, בשעה 08:30 , לפני כבוד השופט נועם רף.
על בעלי הדין להתייצב אישית לישיבת קדם המשפט.
ככל שבעל הדין הוא תאגיד, רשות מקומית או המדינה – יתייצב נציג מוסמך, הבקיא בפרטי ההליך.
ככל שמדובר בחברת ביטוח - ניתן להסתפק בזמינות טלפונית של הגורם המוסמך.
בתוך 30 ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו בעלי הדין, זולת בעל דין שאיננו מיוצג בידי עורך דין, דיון מקדמי ויגישו בסיומו ולא יאוחר מ- 14 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הנ"ל, דיווח באשר לדיון המקדמי שביצעו ויצרפו אליו את המסמכים הנחוצים שהוצגו במהלך הדיון המקדמי. באין הסכמה לדיווח משותף, יגיש כל בעל דין את הטופס האמור מטעמו בלבד, והכל כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018, להלן – "התקנות".
בקשות יוגשו לפי הוראת תקנה 49 לתקנות.
כל בעל דין יגיש רשימה שבה יציין את הבקשות שבהן הוא מבקש שבית המשפט ידון, וזאת לא יאוחר מ- 20 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט.
בקשה בעניין הליך גילוי ועיון, לרבות בקשה בעניין מענה לשאלון או לגילוי או עיון במסמך פלוני, תועלה ברשימת הבקשות לפי תקנה 49 (ג) לתקנות.
התובע יגיש עד 20 ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד 14 ימים לאחר מכן, את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית, כמפורט בתקנה 62 לתקנות.
פניות בעניינים טכניים הנוגעים לניהול שוטף של ההליך, לרבות פניות לשינוי מועדים, יוגשו לבית המשפט בצירוף עמדת בעל הדין שכנגד, זולת אם לא ניתן לצרפן כתוצאה מהתנהלותו של בעל הדין שכנגד או בשל נסיבות אחרות שלפונה לא הייתה שליטה עליהן ושצוינו בפנייה; בפנייה יצוין התאריך המבוקש לשינוי המועד וכן מספר הפניות הקודמות שהוגשו באותו עניין. בבקשות לשינוי מועד דיון זה ודיונים נוספים בתובענה, יצורפו גם המסמכים המאמתים את העובדות המפורטות בפנייתו של בעל דין, כמפורט בתקנה 175 א לתקנות.
ההוראות המפורטות בהודעה זו, כפופות להוראות המעבר המפורטות בתקנה 180 לתקנות, לגבי הליכים שנפתחו ערב יום תחילת התקנות.

ניתנה בי"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021 .

יחידה משפטית (מנ"ת)


מעורבים
תובע: אילן וינר
נתבע: שרגא לייטנר
שופט :
עורכי דין: