ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל מיכאל נגד .ג'ונתן ווקנין :


לפני כבוד השופט מיכאל קרשן

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980

המבקש:

שמואל מיכאל (הנאמן)

נגד

המשיבים:
1..ג'ונתן ווקנין (החייב)
2. אליה ווקנין (החייבת)

החלטה

לפנַי בקשת הנאמן להארכת תכנית הפירעון שנקבעה לחייבים ולמתן הוראות לחייבים בנוגע להמצאת מסמכים.

רקע
ביום 28.2.2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייבים והושת על כל אחד מהם צו תשלומים בסך של 400 ₪ לחודש.

ביום 11.3.2020 ניתן פסק דין (להלן: פסק הדין) במסגרתו הוכרזו החייבים פושטי רגל, ונקבע כי החייבים יזכו להפטר אם יעמדו בתוכנית פירעון לפיה תוסיף החייבת לקופת הכינוס סך של 63,7800 ₪ ב- 64 תשלומים בסך 1,000 ₪ והחייב יוסיף לקופת הכינוס סך של 61,600 ₪ ב- 62 תשלומים בסך 1,000 ₪.

עוד נקבע בפסק הדין, כי על החייבים להמציא לנאמן דו"ח מסלקה פנסיונית תוך 30 ימים , ובתוך 90 ימים יעבירו לנאמן את המסמכים הנוגעים למגרש בירוחם ולהלוואות שלטענת החייבים הועברו בגינן הזכויות במגרש. בפסק הדין הובהר כי מיצוי הבירור הינו תנאי לקבלת הפטר.

בקשת הנאמן להארכת תכנית הפירעון ולהמצאת מסמכים ביום 22.6.2021 הגיש הנאמן בקשה להארכת תכנית הפירעון ולמתן הוראות לחייבים.

הנאמן הבהיר כי החייבים אינם ממלאים אחר תכנית הפירעון והוראות פסק הדין. כל אחד מהחייבים צבר חוב פיגורים בסך 10,000 ₪ נכון לחודש יוני 2021 ובסך הכול פיגור של 10 תשלומים.

הנאמן הפנה לסנקציות הקבועות בתכנית הפירעון שהוצעה על ידו עובר למתן פסק הדין, ביניהן הארכת תכנית הפירעון וביטולה. מתוך התחשבות בחייבים ובחינת התועלת לנושים, עתר הנאמן להארכת תכנית הפירעון ב-18 חודשים נוספים ומתן ארכה של 30 ימים להמצאת מלוא המסמכים הנוגעים להעברת הזכויות במגרש בירוחם או להגשת הצעה הולמת לפדיון זכויותיהם, ולא : יבוטל ההליך והנאמן יגיש בקשות לביטול הענקה ולמימוש זכויות.

החייבים לא השיבו לבקשה בהתאם להחלטתי מיום 22.6.2021 (הגם שבא כוחם צפה בהחלטה באותו היום).

דיון והכרעה
ראיתי לקבל את בקשת הנאמן בחלקה. תכנית הפירעון המוצעת לא אומצה בידי בית המשפט על כל חלקיה ולא נקבעה בפסק הדין במפורש הסנקציה על אי עמידה בתשלומים, ועם זה הסנקציה של הארכת תכנית הפירעון הולמת את מחדלי החייבים, נכון לעת הזו.

אני מורה אפוא כדלקמן:

תכניות הפירעון של כל אחד מן החייבים תתארך ב- 12 חודשים וסכו מי הפירעון להפטר יוגדלו בהתאמה.
בתוך 30 ימים ימציאו החייבים לנאמן דו"ח מסלקה פנסיונית.
בתוך 30 ימים ימציאו החייבים את מלוא המסמכים ביחס להלוואות שקיבלו כנגד העברת זכויותיהם במגרש בירוחם או יגישו הצע ה הולמת לפדיון זכויותיהם במגרש.
בחלוף 30 ימים, יגיש הנאמן הודעת עדכון או כל בקשה לפי שיקול דעתו.

הנאמן ימציא החלטה זו לחייבים.

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל מיכאל
נתבע: .ג'ונתן ווקנין
שופט :
עורכי דין: