ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הילה עבודות עפר וצנרת בע"מ נגד צורי כליפה לגאלי :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

הילה (מ.ש.) עבודות עפר וצנרת בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמיחי סגל

נגד

נתבעים

1. צורי כליפה לגאלי
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי ימיני
2. מנורה מבטחים לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א. ורשה
3. בוריס גרינברג
ללא ייצוג עו"ד
4. שירביט חברה לביטוח בע"מ
ללא ייצוג עו"ד

החלטה

לפניי בקשה (מוסכמת) מטעם התובעת מיום 23.8.2021 לתיקון כתב התביעה על דרך של שינוי/ תיקון שמות הנתבעים (להלן: " בקשת התיקון השלישית").

יצוין כי בקשה זו הינה בקשה שלישית במספרה לתיקון כתב התביעה, שהרי התובעת כבר תיקנה את תביעתה בפעם הראשונה ביום 10.1.2021 ובפעם השנייה ביום 6.6.2021 , כששני התיקונים הנ"ל מקורם בהוספת/ שינוי נתבעים.

בטרם אדרש להכרעה, אסקור בקצרה את הקיים והרלבנטי בתיק

מובהר כי במידה שקיימת אי-התאמה בין הרשום בסקירה שלהלן לבין הרשום במסמכים שהגישו הצדדים לתיק או בהחלטות שיפוטיות שניתנו, כמובן שהאחרונים גוברים וקובעים.

ביום 27.8.20 הוגש כתב תביעה כספית/נזיקית מקורי על סך 60,700 ₪ בסדר דין מהיר. מהות התביעה הי א נזקי רכוש שנגרמו לתובעת או שהתובעת נאלצה לשאת בהם, כתוצאה ממשאית (ונגרר שמחובר אליה) שהתהפכ ה במהלך פריקת חומרים מהמשאית . הנתבעים בכתב התביעה הינם: 1. בעל המשאית מר צורי כליפה 2. מבטחת המשאית חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 3. אישיות משפטית עמה התקשרה התובעת לאספקת חומרים – אלגלי צורי , אגודה שיתופית חקלאית בע"מ .

ביום 1.10.2020 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת 2- חברת הביטוח מנורה, שבו התבקש בית המשפט לדחות או למחוק את התביעה כנגד הנתבעת 2 לאור היעדר כיסוי ביטוחי, בין היתר, בשל העמסת משקל יתר על נגרר המשאית.

ביום 6.12.2021 הגישה התובעת בקשה למתן פס"ד כנגד הנתבעים 1+3. בבקשה התבקש בית המשפט למחוק את הנתבעת 3 המקורית מכתב התביעה לאור כך שלאחר פניה מטעם הנתבעת 3 לב"כ התובעת, התברר כי המספר המזהה של הנתבעת 3 הינו מספר של איחוד עסקים במושב אחיסמך וכי הנתבעת 3 אינה אישיות משפטית. בנוסף, לבקשה צורף תצהיר השליח המוסר של מסמכי כתב התביעה לנתבע 1 בהתאם לסעיף 1 בהחלטתי מיום 21.11.2020.

ביום 6.12.2020 : ניתן פס"ד המוחק את הנתבעת 3 המקורית ללא צו להוצאות, וניתנה החלטה ובה הוראות בכל הקשור לבקשה למתן פס"ד כנגד הנתבעת 1.

ביום 10.12.2020 ניתן פס"ד בהיעדר הגנה כנגד הנתבע 1.

ביום 10.12.2020 לאור כך שההליכים נותרו פעילים באותו שלב רק בין התובעת לבין הנתבעת 2, ניתנו הוראות ביניהן , שבהן הוריתי לצדדים להגיש בתוך 30 ימים תצהירי עדות ראשית של כל בעלי הדין ועדיהם ו כן חוות דעת מומחים.

ביום 30.12.2020 הגישה התובעת בקשה ראשונה לתיקון כתב התביעה בצירוף נוסח כתב תביעה מתוקן, על דרך של התאמת העובדות שהתגלו לתובעת לאחר הגשת כתב התביעה ה מקורי. בבקשה הסבירה התובעת כי התיקון נדרש לאור כך שהנטען בכתב התביעה המקורי כלפי הנתבעת 3 המקורית מתייחס למעשה לנתבע 1 וכי הנתבע 1 הוא האחראי היחיד לנזקים ואותו מבטחת הנתבעת 2 שנותרה פעילה בהליך. יוזכר כי ביום 6.12.2020 הנתבעת 3 נמחקה מההליך וביום 10.12.2020 ניתן פס"ד כנגד הנתבע 1 בהיעדר הגנה.

ביום 10.1.21 הגישה הנת בעת 2 את תצהיר העדות הראשית מטעמה, של נציגה (כשאינו מאומת). בתצהיר מצהיר נציג הנתבעת כי במועד האירוע המשאית של הנתבע 1 אכן הייתה מבוטחת אצל הנתבעת 2 ואולם הנגרר של המשאית , שלמעשה הוא הגורם לנזק התובעת, היה מבוטח בביטוח צד ג' אצל שירב יט חברה לביטוח בע"מ .

ביום 10.1.2021 נעתרתי לבקשת התובעת לתקן את כתב התביעה וזאת בהיעדר התנגדותה של הנתבעת 2 הפעילה והיחידה בתיק שהוגשה ביום 3.1.2021 בהתאם להחלטתי מיום 30.12.2020, שבה הותירה הנתבעת 2 את ההחלטה בעניין בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה, לשיקול דעת בית המשפט. בנוסף, אפשרתי לנתבעת 2 להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 30.1.2021 וציינתי כי לאחר מועד זה יקבע מועד חדש לדיון.

ביום 20.1.2021 ניתנה החלטתי המבטלת את פס"ד שניתן ביום 10.12.2020 כנגד הנתבע 1 בהיעדר הגנה וזאת בהתאם לבקשה המוסכמת על כל הצדדים בתיק אשר הוגשה ביום 20.1.2021. בנוסף, ניתנה לנתבע 1 הארכת מועד להגשת כתב ההגנה עד ליום 25.2.2021.

ביום 24.2.2021 הגיש הנתבע 1 את כתב הגנתו. עיקר הטענות בכתב הגנתו הן , כי על התובעת מוטלת האחריות בגין הנזקים מכוח חובת הזהירות המוטלת על התובעת כאחראית על מקום וביצוע העבודות, כלפי הנתבע 1 ו/או כלפי הכלים העובדים בשטח בו ארע האירוע הנטען. בנוסף נטען כי המשאית אשר התהפכה באירוע הנטען ואשר גרמה לנזקים של התובעת הייתה מבוטחת בביטוח צד ג' אצל הנתבעת 2 וכי נסיבות התאונה לרבות הנזקים עומדים בתנאי הפוליסה.

ביום 18.3.2021 הוגש (במסגרת הודעה על הגשת ראיות ובקשה לזימון עדים) תצהירו של מר ליאור מימוני מנהל התובעת. בין היתר, הצהיר המצהיר כי עקב רשלנותו של נהג המשאית שבבעלות הנתבע 1, התהפכה המשאית וגרמה לנזקים.

ביום 21.3.2021 הגישה הנתבעת 2 את תצהירה כשהוא מאומת כדין.

ביום 18.4.2021 הוגש תצהירו של הנתבע 1. בתצהיר נטען כי נהג המשאית העמיד את המשאית בהתאם להנחיות מנהל העבודה מטעם התובעת, וכי ככל הנראה התהפכות המשאית נגרמה משטח לא מישורי ו/או אדמה לא יציבה.

ביום 12.5.2021 התקיים בפניי דיון קדם משפט. בדיון עלתה לראשונה בדרך אגבית בקשה לתיקון כתב התביעה כך שתצורף המבטחת של הנגרר שמקושר למשאית ועוד התברר כי הנתבעת 2 לא הגישה תצהיר עדות ראשית של החוקר הפרטי מטעמה.

ביום 20.5.2021 הוגשה בקשה מוסכמת לפיה מוסכמים הנושאים הבאים: כתב התביעה יתוקן על דרך של צירוף הנתבעים הבאים לתיק: 1. נהג המשאית 2. חברת הביטוח שירביט המבטחת את הנגרר של המשאית. לאחר שיוגשו כתבי ההגנה המתוקנים, הצדדים יעבירו עמדתם לעניין פס"ד לפי סעיף 79 א', או שינסו להגיע להסכם, כל צד יהיה רשאי להגיש כתבי הגנה מתוקנים ולהוסיף על ראיותיו לרבות תצהירים נוספים, והצדדים מוותרים על הצורך בהגשת תצהיר החוקר מטעם הנתבעת 2. כתב התביעה המתוקן לא צורף לבקשה הנ"ל.

ביום 6.6.2021 הוגש כתב התביעה המתוקן (בפעם השנייה) אליו צורפו הנתבעים המוזכרים לעיל.

ביום 17.8.2021 הוגשה בקשה מוסכמת לתיקון כתב התביעה ובה התבקש בית המשפט להתיר לתובעת לתקן שוב את כתב תביעתה על דרך של שינוי/ תיקון שמות הנתבעים. בבקשה נטען כי לאחר שכתב התביעה המתוקן (בפעם השנייה) נמסר לחברת שירביט, התברר כי המבטחת של הנגרר היא אינה שירביט אלא כשרה חברה לביטוח בע"מ .

ביום 17.8.2021 ניתנה החלטתי ובה הוריתי לתובעת להגיש עד ליום 30.8.2021 בקשה חדשה לתיקון כתב התביעה שאליה יש לצרף תצהיר שבו יוצג כל הקיים בתיק ושבו תנסה התובעת לשכנע כי עד כה פעלה באופן סביר ויעיל, שאחרת יישקל לחייבה בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

ביום 23.8.2021 הוגשה הבקשה מושא החלטה זו ובמסגרתה התבקש בית המשפט להאריך את המועד עד ליום 20.10.2021 בטרם תימחק התביעה מחוסר מעש לצורך מתן האפשרות לחברת "הכשרה" להגיש את כתב ההגנה, וזאת בהתאם להחלטה מיום 18.7.2021 לפיה מוארך המועד בטרם מחיקת התביעה עד ליום 30.9.2021. לבקשה צורף תצהיר של ב"כ התובעת ובה הצהיר המצהיר כי הבקשה הקודמת לתיקון כתב התביעה שהועלתה לראשונה בדיון שהתקיים בפניי, נסמכה על הודעת ב"כ הנתבעים 1+2 לפיה הנגרר היה מבוטח ע"י חברת שירביט, וכי לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן לחברת שירביט, נמסר לב"כ התובעת הודעה במייל מחברת שירביט לפיו חברת שירביט אינה המבטחת בביטוח צד ג' של הנגרר במועד האירוע. לאחר בירור טענה זו מול ב"כ הנתבעים 1+2, התברר כי מבטחת הנגרר בביטוח צד ג' במועד האירוע הינה חברת "הכשרה" וזה בהתאם לפוליסה שנמסרה לב"כ התובעת רק ביום 11.8.2021 על יד ב"כ הנתבע 1 .

דיון והכרעה

הרבה לפנים משורת הדין, ותוך חוסר נוחות של ממש (מהעובדה שהתובעת בתיק זה מתקנת שוב ושוב את כתב תביעתה, מבלי לבצע בדיקות יסודיות מתבקשות לפני כל בקשת תיקון ותוך הטרחה משמעותית ומיותרת של ביהמ"ש, על חשבון זמנו היקר של הציבור כולו) וכן תוך הבהרה כי זהו התיקון האחרון שיותר לתובעת, אני מוצא להיעתר לבקשה.

מובהר כי להתנהלות התובעת צפוי להינתן ביטוי במישור ההוצאות בפסה"ד.

ב"כ התובעת יציג עד יום 30.9.21 אישורי מסירה של כתב התביעה המתוקן (האחרון, שצורף לבקשה שבנדון) לכל הנתבעים שבו.

תז"פ 1.10.21

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הילה עבודות עפר וצנרת בע"מ
נתבע: צורי כליפה לגאלי
שופט :
עורכי דין: