ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר כחלון נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס

מבקשים

אשר כחלון, ת"ז XXXXXX301

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. סער מרום (נאמן)

פסק דין

לפני בקשה לביטול ההליך וצו פתיחת ההליכים אשר ניתן בעניינו של היחיד.

היחיד הגיש ביום 31/7/20 לממונה בקשה למתן צו פתיחת הליכים בעניינו. ביום 4/1/21 ניתן ליחיד צו פתיחת הליכים בו נקבע צו תשלומים בסך 150 ₪ בחודש והחל מיום 10/ 5/21 500 ₪ בחודש.

ביום 2/8/21 הוגשה הבקשה לביטול ההליך מטעם הנאמן בה נטען כי עד חודש יולי 2021 צבר היחיד פיגור בתשלומים החודשיים בסך 350 ₪. בנוסף, צוין בבקשה כי מתחילת ההליך היחיד לא הגיש דו"חות חודשיים ולא המציא את המסמכים שנדרש במכתבו של הנאמן מיום 6/1/21. ליחיד ניתנה הזדמנות להסיר את מחדליו לא יאוחר מיום 17/8/21 ולהגיש הודעה מתאימה עם אישור הנאמן על כך, והובהר כי ככל שלא תוגש הודעה במועד ההליך יבוטל. למרות חלוף המועד היחיד לא הודיע כי המחדלים הוסרו.

בשים לב למחדלי היחיד החלטתי כי דין הבקשה להתקבל. אני מורה על ביטול ההליך וביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינו של היחיד.

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים.
התנהלות היחיד בענייננו אף מהווה חוסר תום לב מצידו, שעה שהוא חוסה תחת ההגנה של הצו לפתיחת ההליכים וההטבות שהוענקו לו מכח הצו ולצד זאת לא מקיי ם את הנדרש ממנ ו. במקרה שכזה קיימת סמכות לבית המשפט להורות על ביטול ההליך.

ליחיד ניתנה הזדמנות להסיר את מחדליו אך ה וא נמנע מלעשות כן. לפיכך, אני מורה על ביטול ההליך.

ההגבלות אשר הושתו בגדרי הצו לפתיחת הליכים – מבוטלות.
הצו לעיכוב יציאת היחיד מן הארץ ייוותר בעינו למשך 90 ימים מהיום.

תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור הנאמן והממונה בתוך 30 יום מהיום בלבד, בדבר סילוק מחדלי היחיד בתוספת תשלום לקופת הכינוס בסך 1,500 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.

הגשת בקשה עיקרית חדשה בעניינו של היחיד תיעשה רק בעוד שנה ו שישה חודשים מהיום.
הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות או לחלופין בהתאם להנחיות הממונה.

ניתן היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אשר כחלון
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: