ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל שוורצמן נגד טאייץ' טמנה :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

מיכאל שוורצמן

נגד

נתבעים
1. טאייץ' טמנה

2. דודו אישטה

פסק דין

רקע

התובע הוא הבעלים של דירת מגורים ברח' העגור 9/6 בחדרה (להלן: "הדירה").

בתקופה הרלבנטית לאירועים נושאי התביעה היו הנתבעים בני זוג שהתגוררו בדירת התובע בשכירות.

חוזה השכירות הראשון נחתם בין הצדדים בשנת 2015 ומאז הוארכה תקופת השכירות מעת לעת במשך 3 שנים. בחוזה האחרון מיום 18.2.18, הועמדו דמי השכירות החודשיים על סך של 1,800 ₪ והנתבעים התחייבו כי מיד בתום תקופת השכירות שאמורה היתה להסתיים ביום 31.1.19, הם יפנו את הדירה ויחזירו אותה לתובע כשהיא פנויה מכל חפץ ואדם שאינם שייכים לו ובמצב תקין, נקי ומסודר (להלן: "חוזה השכירות").

בעקבות פרידתם במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019 או בסמוך לכך, פינו הנתבעים את הדירה רק בחודש מאי 2019 ולטענת התובע (שהנתבעים לא כפרו בה) בוצע הפינוי ביום 24.5.19.

בעתירתו לחיוב הנתבעים בתשלום סך של 16,380 ₪, טוען התובע כי מאז חודש אוקטובר 2018, הם חדלו מלשלם לו את דמי השכירות באופן שוטף, וכן כי הפרו את התחייבותם להחזיר לו את הדירה כשהיא תקינה, נקיה ומסודרת, שכן במהלך תקופת מגוריהם בה, נגרמו לדירה נזקים מסוגים שונים שלא תוקנו.

בכתב ההגנה שהוגש מטעמם טענו הנתבעים כי לנוכח פרידתם במהלך תקופת השכירות, הם סכמו עם התובע כי כל אחד מהם ישלם לתובע את חלקו בדמי השכירות בנפרד וכי הם עשו כן וגם הותירו אחריהם את הדירה כשהיא נקייה ומסוידת. אשר לנזקים, טענו הנתבעים כי למעשה מדובר היה בדירה שמלכתחילה לא היתה ראויה למגורים.

לדיון הראשון שהתקיים בפני ביום 24.12.20, התייצב רק התובע שאישר כי נתבע 2 שילם לו מחצית מהחוב של דמי השכירות, אך טען כי מצב הדירה בתום תקופת השכירות היה קשה וכי תיקון הנזקים שנגרמו לה ע"י הנתבעים במהלך אותה תקופה, היה כרוך בהוצאות רבות מצדו. במצב דברים זה ובהעדר התייצבות מטעם הנתבעים אשר זומנו לדיון כדין, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה הארי וחייבתי את הנתבעים לשלם לתובע סך של 14,000 ₪ ביחד ולחוד.

בתאריך 29.12.21, הגישו הנתבעים בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדרם. לאור נימוקי בקשתם, על מנת ליתן להם את יומם בבית המשפט , ובכפוף להפקדת סכום שיכסה את הוצאות התובע שהתייצב לדיון לשווא, בוטל פסק הדין ונקבע מועד לדיון בתביעה מחדש.

טענות התובע

בכתב תביעתו טען התובע כי דמי השכירות שלא שולמו לו על ידי הנתבעים הסתכמו בסך של 4,900 ₪ וכי מצב הדירה לאחר עזיבתם אותה היה "...נוראי, דירה שלא ראויה למגורי אדם! כל הקירות היו מושחתים, מלוכלכים, מקושקשים בעטים וצבעים, בנוסף קולפו והוסרו מגינים שהיו לאורך קרנות הקירות, תריסי המזגן נהרסו, נשברו דלתות בארונות הבגדים ובארונות המטבח...". בדיון שהתקיים בפני חזר התובע על הטענות והתיאורים דלעיל ולתמיכת גרסתו הגיש תמונות – ת/2, ואת מכתבה של השוכרת שהתגוררה בדירה קודם לכן, הגב' קארין קריספל, ולפיו בעת עזיבתה (עובר לכניסת הנתבעים אליה – ר.ס.מ) היתה הדירה " צבועה, נקייה ומסוידת " – ר' ת/1 + תמונות מאותה עת. בנוסף לכך צרף התובע לכתב תביעתו קבלה ע"ס 1,250 ₪ בגין תשלום עבור תיקון דלת הדירה ש לדבריו לא ניתן היה לפתחה אלא באמצעות פורץ, קבלה בגין תשלום ע"ס של 5,000 ₪ עבור צביעת הדירה ותיקונים שונים, והתכתבויות שלו עם הנתבעים.

על רקע טענות הנתבעים לפיהם חלק מחוב דמי השכירות כבר שולם לתובע, השיב התובע לשאלותי בדבר גובה החוב נכון לעת הזו, באמרו: "... בתחילת אפריל נפגשנו, דודו (נתבע 2 – ר.ס.מ) שילם חצי מהחוב של שכה"ד פלוס ועד הבית עד לאותה תקופה, היה חוב של 7,800 ₪, מתוך זה אלף בעבור ועד הבית, הוא שילם 4,000 ₪. סכמנו שבכל הנוגע לתקופה שעד 3/19 הוא לא חייב לי יותר לגבי השכירות. הדירה פונתה ב- 24.5. מתוך 4,000 ₪ שהיו עד חודש מרץ, הנתבעת שילמה לי 2,000 ₪, כלומר עד חודש אפריל היה חוב של 2,000 ₪ שכ"ד, אחרי זה פינו את הנכס ב- 24.5, זה עוד 1,800 ₪... ותבעתי גם את חודש יוני כי לא יכולתי להשכיר את הדירה במצב שבו היא נשארה".

טענות הנתבעים

בעדותו בפני אישר נתבע 2 כי השלים את תש לום חלקו בדמי השכירות עד לחודש מרץ 2019 ובכל הנוגע לטענות התובע בקשר לנזקים שנותרו בדירה, אמר: "... אני עשיתי את כל מה שביקש לפי ההתכתבות... אני רואה שאין קשר בין הצילומים שהוא הציג לבין הצילומים שנמצאים אצלי בוו טסאפ, זה נראה כמו "פוטושופ".

נתבעת 1 אישרה גם היא כי דמי השכירות בעבור החודשים אפריל ומאי לא שולמו ובכל הנוגע למצב הדירה בעת כניסתם אליה, אמרה: "... כשאני קיבלתי את הדירה המקרר היה מלוכלך... אני קיבלתי את הדירה כשהארונות היו שבורים, אמרתי לו לתקן. אני בשוק ממה שהוא אומר. כשאני קיבלתי את הדירה הייתי סטודנטית שנה רביעית, לא היינו בקושי בדירה, ביקשנו ממנו לתקן את הדירה. הייתי הולכת בשש בבוקר וחוזרת בשמונה תשע בערב, למדתי במכללת אחווה. הוא תמיד אמר לי אין לי זמן. הוא משקר. השארתי בדירה את החפצים כי הוא ביקש שאני אשאיר אותם...".

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ונדרשתי לראיות שהונחו בפני, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

ואלה טעמי:

לנוכח אישור הנתבעים כי הם אכן לא שילמו לתובע את דמי השכירות בעבור החודשים אפריל-מאי 2019, לא נותר לי אלא לחייבם בתשלום הסך של 3,600 ₪.

בהעדר ראיה ממשית להוכחת טענת התובע כי בשל מצב הדירה לאחר עזיבת הנתבעים הוא לא הצליח להשכירה לאחרים במהלך חודש יוני 2019, לא אוכל לקבל את תביעתו לתשלום דמי שכרות בעבור חודש זה.

אשר לנזקים – עיון בתמונות שהוגשו ע"י התובע מלמד על כך שהנתבעים עזבו את הדירה והותירו בה צירי דלתות שבורים בארונות, תריס מזגן שבור, שקע חשמל שיצא ממקומו, הבדלי צבעים בקירות, וגם פריטי ריהוט שלטענת התובע לא פונו בעוד שלטענת הנתבעת הוא בקש ממנה להשאירם בדירה (בהתכתבות שהוגשה – ת/3, מצאתי תמיכה לגרסת התובע בעניין זה) . התובע אמנם צרף לכתב תביעתו קבלה מיום 26.6.19 המלמדת על תשלום סך של 5,000 ₪ עבור "צבע כללי + שבירה, פינוי, תיקונים" ואולם בהעדר תיאור מפורט יותר ולנוכח סימן השאלה שנותר אצלי בקשר לצורך ב"שבירה", סברתי כי נכון יהיה להעמיד את סכום הפיצוי בגין רכיב זה ע"ס של 3,500 ₪. אשר לדלת הכניסה - טענות התובע בדבר הצורך בהזמנת פורץ לצורך פתיחת מנעול הדלת והחלפתו, הוכחו (ר' התמונות והקבלה בגין תשלום סך של 1,250 ₪ בעבור "החלפת מנגנון + צילינדר + סט ידיות + פריצה") ומשכך החלטתי לקבל את דרישתו לתשלום פיצוי בסך של 1,250 ₪ בגין רכיב זה.

סוף דבר ומפני כל הנימוקים שפורטו לעיל, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה ואני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע, ביחד ולחוד, סך כולל של 8,350 ₪.
סכום זה, בתוספת הוצאות של 500 ₪ ובסה"כ 8,850 ₪, ישולם לתובע בתוך 30 י מים מיום המצאת פסק הדין לנתבעים, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

הסך של 300 ₪ אותו הפקידו התובעים כתנאי לביטול פסק הדין שניתן בהעדרם, יועבר לתובע.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, בדואר רשום.

ניתן היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל שוורצמן
נתבע: טאייץ' טמנה
שופט :
עורכי דין: