ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאטור זבידה נגד טורקיז טקסטיל בע"מ :


בפני כבוד הרשם הבכיר ריאד קודסי

המבקשת

נאטור זבידה

נגד

המשיבה

טורקיז טקסטיל בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשת ביום 29.4.2021 בהיעדר הגנה.

לטענתה, בית משפט זה נעדר סמכות מקומית, שכן מקום מגורי הנתבעת, מקום עסקה וכן מקום אספקת הסחורה הינו בעיר שפרעם השייכת למחוז חיפה.

עוד טוענת המבקשת בבקשתה, כי יש להורות על ביטול פסק הדין מתוך חובת הצדק. לטענתה, כתב התביעה וההזמנה לדין לא נמסרו למבקשת. בהתאם לתקנות יש להמציא את כתב התביעה למבקשת, ואילו התובעת, ללא כל הצדקה, לא ניסתה לבצע את המסירה לידי המבקשת. גם אם כתב התביעה נמסר לאחיה של המבקשת, הרי שהדבר נוגד את התקנות הואיל ואחיה אינו גר עימה, והוא כלל לא העביר לידיה את כתב התביעה. עוד נטען כי מבדיקה עם אחיה של המבקשת, הוא אינו זוכר כי נמסר לו דבר עבורה.

לחילופין, המבקשת טוענת כי יש להורות על ביטול פסק הדין מתוך שיקול דעת בית המשפט. לטענת המבקשת, סיכויי ההגנה שלה כנגד התביעה טובים. היא אינה מכירה כלל את התובעת ואין ביניהם קשר עסקי. תעודות המשלוח שלכאורה נשלחו למבקשת אינן נושאות כל חתימה של המבקשת.

המשיבה טענה בתגובתה כי כתב התביעה נמסר כדין בכתובת מגוריה של המבקשת לידי אחיה. המבקשת אינה מכחישה כי כתב התביעה נמסר לאחיה, אלא טוענת כי לא זכור לאחיה. טענה זו לא נתמכה בראיה כלשהי, המבקשת לא צירפה תצהיר של אחיה ולא התייחסה כלל לעובדה כי אישור המסירה חתום על ידי אחיה. כך גם פסק הדין נשלח לכתובת המבקשת בה בוצעה המסירה.

כן טוענת המשיבה כי אין להורות על ביטול פסק הדין מכוח שיקול דעת בית המשפט. המבקשת אינה חולקת על כך כי הפעילה עסק בשם בוטיק זבידי. כעולה מהמסמכים שצורפו לכתב התביעה הנושאים את השם בוטיק זבידי, ברור שהיה קשר עסקי בין הצדדים.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, פסק הדין יבוטל בכפוף לתנאים.

אין מקום לביטול פסק הדין מחובת הצדק, שכן פסק הדין נמסר כדין לכתובת המבקשת. עיון בתצהיר המסירה ובתצהיר המוסר מעלה כי כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו בכתובת המבקשת, לידי אחיה אשר חתם על אישור המסירה. המבקשת לא הכחישה כי אחיה קיבל את כתב התביעה ואף לא הכחישה כי כתובת המגורים בה נמסר כתב התביעה אינה כתובת מגוריה.

באשר לסיכויי ההגנה, המבקשת הכחישה כל קשר עסקי בינה לבין המשיבה. הכחשותיה הכלליות והגורפות אינן עולות בקנה אחד עם מסמכי התביעה. יחד עם זאת, נוכח טענות המבקשת להיעדר היכרות בין התובעת לבינה הריני סבור כי מדובר בטענות עובדתיות שראוי שיתבררו במהלך הדיון.

משכך, הריני מקבל את הבקשה ומורה על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך 2,000 ₪ וכן הפקדת סך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט ללא קשר להוצאות המשיבה.

ביחס לטענת הסמכות המקומית, המבקשת טוענת כי יש להורות על העברת התיק למחוז חיפה, שכן מקום מגוריה הינו בשפרעם ואף מקום עסקה והמקום בו סופקה הסחורה. המשיבה לא טענה לגופו של עניין בדבר הסכמות המקומית.

מצאתי כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית, והסמכות נתונה לבית המשפט שבמחוז חיפה, וזאת בשים לב למקום אספקת הסחורה, מקום מגורי הנתבעת ומקום עסקה של הנתבעת .
משכך, התיק יועבר לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה.

לאחר הפקדת הנתבעת את הסכומים שפורטו לעיל, תעביר המזכירות את התיק לכבוד נשיא בית המשפט במחוז חיפה אשר יורה על ניתובו.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נאטור זבידה
נתבע: טורקיז טקסטיל בע"מ
שופט :
עורכי דין: