ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליסיה נכטיגל נגד שרון ישראל ביץ :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובעים:

  1. אליסיה נכטיגל
  2. רבקה ארד
  3. תמר ליטמן

נגד

הנתבעים:

  1. שרון ישראל ביץ
  2. אדלשטיין (ישראלביץ) מאיה
  3. ישראלביץ רחל
  4. ישראלבץ חיים ז"ל
  5. ישראלביץ שושנה

פסק דין

1. זוהי החלטה משלימה בעניין עלות ביצוע עבודות בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, חיוב בהוצאות ושכר טרחת עו"ד.
ההליך
2. התובעים הם נציגות הבית המשותף ברחוב וולפסון 4 / קלר 15 בחיפה (גו"ח 10910/18, להלן: "חלקת התובעים"). הנתבעים הם בעלי הדירות בבניין הסמוך, רחוב קלר 13 (גו"ח 10910/15, להלן: "חלקת הנתבעים").
3. לטענת התובעים, שורשי עצי אורן הנטועים בחלקת הנתבעים חדרו לחלקת התובעים וגרמו להתרוממות הקרקע, התרוממות האבנים המשתלבות בחנייה ואף לסדקים בקירות החיצוניים בחזית בית התובעים הקרובה ל חלקת הנתבעים.
4. משכך, הוגשה התביעה במסגרתה עתרו התובעים כי אורה לנתבעים לסלק את העצים ו/או השורשים אשר חדרו לחלקתם, לתקן את הנזקים שנגרמו לביתם ולפצות את התובעים בגין נזקיהם.
5. בקדם המשפט שהתקיים ביום 23.7.2020 קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט כי ימונה מומחה, שהנו שמאי חקלאי, כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה יבקר בחלקות, ישמע את טענות הצדדים, יבדוק את שביל הגישה בחלקת התובעים , החניה, הקיר בין המגרשים וחצרות בתי הצדדים , ויחווה דעתו לגבי הגורמים שהביאו להתרוממות אבני המדרך, הסדקים בקיר המפריד בין המגרשים ו בעמוד הסמוך לדרך הגישה. כן יחווה המומחה דעתו באשר לדרך הטיפול במפגע ופתרון הבעיה לצמיתות, ככל וניתן. המומחה יכין פרט ביצוע מפורט באשר לעבודות שיש לבצע וכן יתמחר אותו.
6. בהחלטתי מיום 23.7.2020 מיניתי את מר אסף שיפמן כמומחה מטעם בית המשפט.
7. ביום 2.3.2021 הוגשה חוות דעת המומחה לתיק בית המשפט.
8. בחוות דעתו ציין המומחה כי במקום בו בנויים בתי הצדדים הייתה בעבר חורשת אורנים. בשנות הארבעים של המאה הקודמת הוקם בית הנתבעים. בשנת 2000 או סמוך לכך הוקם בית התובעים. לצורך הבנייה רוצף השטח הציבורי, כולל מגרשי חניה וכביש גישה באבנים משתלבות מסוג "אקרשטיין". בגבול שבין החלקות הוקם קיר בטון מחופה אבן בגובה של כ-2-2.5 מ'. בחלקת הנתבעים נותרו עצי אורן, חלקם בסמוך לקיר. עץ אחד אף נמצא בתוך הקיר ועץ אחר נוגע בקיר. הקיר נבנה כמקשה אחת, למעט נקודה אחת בה נבנתה שוחת ביוב המנקזת את שפכי בית הנתבעים. בנקודה זו, באזור שוחת הביוב, חודרים שורשי עץ אורן מחלקת הנתבעים אל מתחת לאבנים המשתלבות המרצפות את כביש הגישה ומרימים את האבנים המשתלבות באופן המשבש את המעבר.
9. ואלה ממצאי המומחה בחוות דעתו (במ/1) :
א. הנזק העיקרי הוא התרוממות/שקיעת האבנים המשתלבות בכביש הגישה לחניות בית התובעים, מול שוחת הביוב הצמודה לקיר המפריד בין בתי הצדדים . המומחה לא מצא תימוכין לטענה בדבר נזקים קונסטרוקטיביים שנגרמו לבית התובעים כתוצאה מהשורשים. לא ברור אם הסדק בעמוד הבית מקורו בפעולת השורשים או בלאי רגיל. המומחה אף לא מצא קשר בין הסדקים בקיר לבין השורשים. בנקודה זו ציין המומחה כי לא ראה סדקים רבים בקיר, וכי מקור הסדקים שנמצאו בליקויים בבניית הקיר, שלא נעשו בו "תפרי ניתוק". בנוסף, הקיר נבנה סביב עץ קיים שבמהלך הזמן התעבה באופן העשוי לסדוק את הקיר.
ב. לעניין התרוממות האבנים המשתלבות קבע המומחה כי אלה נגרמו כתוצאה מהתפשטות שורשי האורנים הנטועים בחלקת הנתבעים. המומחה שלל את טענת הנתבעים כי ייתכן ומדובר בשורשי עצים שהיו נטועים בחלקת התובעים ונכרתו לשם הקמת הבניין, באשר עץ אורן אינו מתחדש ואינו ממשיך להצמיח שורשים לאחר שנכרת. משכך, מקור שורשי האורן בחלקת הנתבעים, ובמיוחד עץ העומד במרחב כ-1.5 מ' מהקיר, מול שוחת הביוב. בהקשר זה ציין המומחה כי יש להניח כי הקיר נבנה על בסיס יסוד שיכול לשאת את משקלו וכי עומקו של יסוד כזה יהיה כחצי מטר. שורשי האורן הם שטחיים. משכך, יסוד הקיר מנע משורשי העצים בחלקת הנתבעים לחדור לחלקת התובעים. כך הדבר – למעט הנקודה בה נבנתה שוחת הביוב. בנקודה זו לא נבנה ככל הנראה יסוד לקיר ואין יסוד תת קרקעי המונע משורשי האורנים להתפשט לחלקת התובעים.
ג. הסרת הנזקים לצמיתות מחייבת את הרמת האבנים המשתלבות באזור חדירת השורשים, כריתת השורשים לאורך קו החומה, סילוק השורשים הכרותים משטח הכביש, חפירת תעלה צרה לאורך החומה מול שוחת הביוב והחדרת חציץ ("גובל שורשים") שימנע חדירה עתידית של שורשים באזור שוחת הביוב. לאחר מכן הנחת מצע, הידוק, החזרת האבנים, פיזור חול וכו'.
דא עקא, לפי הנחיות פקיד היערות, השטח המוגן שיש להותיר לשורשים נגזר מהיטל צמרת העץ על פני הקרקע או חישוב מכפלת קוטר הגזע בגובה 1.30 מטר במקדם שערכו 12. יישום הנחיות אלה בענייננו יביא לכך שחיתוך השורשים יהיה בתחום חלקת התובעים (כמטר מהקיר), ולפיכך לא ימנע את נזקים עתידיים (התפשטות של השורשים לכיוון כביש הגישה והרמת האבנים המשתלבות).
משכך, לא ניתן לבצע פתרון סופי, אלא יש לבצע את הפתרון במיקום המותר על פי הנחיות פקיד היערות, תוך לקיחה בחשבון כי יהיה צורך לבצע עבודות תחזוקה מדי כמה שנים.
ד. עלות העבודות עליהן הורה המומחה, בהתאם להצעת מחיר שניתנה על-ידי הקבלן מר הייב עבד מיום 18.11.2020 – 9,360 ₪ כולל מע"מ. בנוסף, יש לקחת בחשבון תיקוני אחזקה עתידיים ( 500 ₪ כל ארבע שנים, עד שנת 2036, כשהם מהוונים להיום, כמפורט בסעיף 7 לחוות הדעת) – סך הכל 10,680 ₪.
10. בהחלטתי מיום 2.3.2021 הוריתי לצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה, ככל ורצונם בכך. כן הצעתי לצדדים לבוא בדברים על בסיס חוות דעת המומחה ולהגיע להבנות.
11. למרבה הצער, ולמרות שחוות הדעת ברורה מאוד – לא הגיעו הצדדים להבנות. כך הדבר גם ב ישיבת יום 8.6.2021.
בסופו של דבר קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט כי שני הצדדים יזמינו הצעות מחיר לביצוע העבודות המפורטות בחוות דעת המומחה, לרבות פיקוח. במקביל יבדקו התובעים האם ניתן לקבל היתר לכריתת עץ האורן שגורם לנזקים בהתאם לחוות דעת המומחה. הצדדים ימציאו זה לזה את הצעות המחיר ויבואו בדברים על מנת להגיע להסכמה בדבר הצעת מחיר לביצוע העבודות. הנתבעים יישאו בעלות העבודות בהתאם להצעת המחיר, לרבות פיקוח. בהיעדר הסכמה ביחס להצעת המחיר, יגישו הצדדים את הצעות המחיר לבית המשפט בצירוף טיעון קצר, ובית המשפט יכריע בשאלת הצעת המחיר הנבחרת. כן יגישו הצדדים טיעון קצר בכתב בשאלת ההוצאות ושכר הטרחה וכן הצורך בפיצוי ביחס לנזקים עתידיים.
12. גם הפעם לא הצליחו הצדדים להגיע להבנות. משכך, הוריתי בהחלטתי מיום 26.7.2021 על הגשת טיעו ני הצדדים, בהתאם להחלטתי מיום 8.6.2021.
ב – טענות הצדדים
ב.1 – טענות התובעים
13. התובעים הודיעו לנתבעים על הנזקים שנגרמו לחלקתם בשנת 2017. ממועד זה שבו התובעים ופנו לנתבעים בעל פה, טלפונית, במכתבים, במיילים ואף על-ידי עורכי דין מטעמם – ללא הועיל. משכך, לא היה מנוס מהגשת התביעה (פניות מיום 19.11.2018 עד יום 30.6.2019 צורפו כנספחים 1-5 לסיכומי התובעים) .
14. טענת הנתבעים כי השורשים המזיקים הם שרידי עצים שהיו נטועים בחלקת התובעים ונעקרו לשם הקמת הבניין - נסתרה על-ידי חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. משכך, יש לקבוע כי הנתבעים נושאים באחריות לנזקים שנגרמו עקב שורשי עץ האורן שבחלקתם.
15. לתובעים נגרמו הוצאות בשל ניהול ההליך:
א. אגרת בית משפט, קבלה מיום 23.2.2020 – 659 ₪ ( הקבלה צורפה כנספח 6 לסיכומי התובעים);
ב. המצאת כתב התביעה לנתבעים ולב"כ, קבלה מיום 23.2.2020 – 127.7 ₪ ( הקבלה צורפה כנספח 7 לסיכומי התובעים);
ג. גיזום ענף עץ שפלש לחלקת התובעים – 1,755 ₪ (חשבונית צורפה כנספח 9 לסיכומי התובעים) ;
ד. שכר טרחת המומחה מטעם התובעים – 5,880 ₪ (חשבונית צורפה כנספח 10 לסיכומי התובעים) ;
ה. שכר טרחת שרברב – 250 ₪ (חשבונית צורפה כנספח 11 לסיכומי התובעים) ;
ו. חלק התובעים בשכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט – 3,510 ₪ (חשבונית צורפה כנספח 12 לסיכומי התובעים) ;
ז. הפקת נסחי רישום – 45 ₪ (קבלה צורפה כנספח 15 לסיכומי התובעים) ;
ח. פניה לפקיד היערות ותשלום אגרת היתכנות כריתת עץ האורן – 48.5 ₪ (האגרה צורפה כנספח 16 לסיכומי התובעים) ;
ט. שכר טרחת עו"ד בגין חמש פגישות פרונטליות ושתי ישיבות קדם משפט;
י. עלות תיקון נזקים חוזרים בסך 5,000 ₪ למשך שבע השנים הקרובות;
יא. פיצויים בגין עגמת נפש והפסד זמן.
16. עוד טענו התובעים כי יש לפסוק להם את עלות ביצוע העבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט בהתאם להצעות מחיר שצורפו לסיכומיהם:
א. הצעת מחיר לתיקון הנזקים בחלקת התובעים ( הצעת המחיר צורפה כנספח 13 לסיכומי התובעים) – 27,495 ₪;
ב. הצעת מחיר לכריתת עץ האורן – 2,808 ₪ (הצעת המחיר צורפה כנספח 14 לסיכומי התובעים).
ב.2 – טענות הנתבעים
17. ביום 16.8.2021 ביצעו התובעים את העבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט, על-ידי הקבלן שהומלץ על-ידי בית המשפט – מר עבד הייב . מבירור מול הקבלן עולה כי בגין ביצוע העבודות שילמו התובעים לקבלן את העלות שנקבעה בחוות דעת המומחה.
18. למרות שכבר ביום 8.8.2021 סיכמו התובעים עם הקבלן על בי צוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה , עתרו בסיכומיהם שהוגשו ביום 10.8.2021 לפיצוי בהתאם להצעת מחיר בסך 27,495 ₪. התנהלות זו לוקה בניסיון להטעות ובחוסר תום לב.
19. עלות גיזום הענף החורג לא נכללה בכתב התביעה. יתר על כן, כעולה מסיכומי התובעים, קיבלו התובעים מהנתבעים החזר בגין מלוא התשלום שבצעו.
20. דין התביעה לעלות כריתת עץ האורן להידחות, שהרי העץ לא נכרת ולא ניתנה הסכמת הנתבעים או פקיד היערות לכריתתו.
21. יתרת ההוצאות הנתבעות נובעות מהתנהלות שלומיאלית, בלתי יעילה ובזבזנית של התובעים, שתחת להגיע להסכמות עם הנתבעים ניהלו הליך ארוך, יקר ומיותר.
22. משכך, יש לקזז מעלות התיקונים שיש לפסוק לתובעים את ההוצאות המיותרות שנגרמו לנתבעים (ומגיעות כדי 11,349 ₪: תשלום למומחה מטעמם, תשלום למומחה מטעם בית המשפט, תשלום שכר טרחה לאגרונום, ביקור במקום עם מומחה בית המשפט ותשלום למומחה הנדסי). לסכומים אלה יש להוסיף שכר טרחת עו"ד בגין הדיונים המיותרים שהתקיימו בתיק.
ג – דיון והכרעה
21. בטרם הוגשה התביעה פנו התובעים לנתבעים פעמים רבות ובדרכים שונות. נוכח היעדר הסכמה של הנתבעים לשאת בעלות ביצוע העבודות הנדרשות, ולו תיקון האבנים המשתלבות שהתרוממו בחנית התובעים, כמו גם טענות הנתבעים בכתב הגנתם ביחס לאחריות התובעים לנזקים ולמצער לחלקם – אני קובעת כי הגשת התביעה הייתה מוצדקת.
22. ועוד, נוכח קביעות המומחה מטעם בית המשפט, עליהן לא ערערו הצדדים בסיכומיהם, אני קובעת כי מקור הנזקים שנגרמו לאבנים המשתלבות בחניית התובעים בעץ אורן שבחלקת הנתבעים. משכך, על הנתבעים לשאת בעלות תיקון הנזקים, בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט (במ/1).
23. לחוות דעת המומחה צורפה הצעת מחיר של הקבלן, מר הייב עבד, מיום 18.11.2020. הקבלן תמחר את העבודות עליהן הורה המומחה בחוות דעתו כדלקמן:
א. פירוק אבנים משתלבות, פינוי חול, יישור, החזרת חול, החזרת אבנים משתלבות, הידוק, פיזור חול עליון – 1,500 ₪;
ב. חפירת חיץ ברוחב 20 ס"מ ועומק 1 מטר לאורך 4.20 מטר, הכנסת פח איסכורית לחריץ וכיסוי – 3,500 ₪;
ג. פינוי השורשים לאחר החיתוך וניקיון – 2,000 ₪;
ד. שונות ובצ"מ – 1,000 ₪.
ה. עבודות אחזקה תקופתיות – כ-500 ₪ כל ארבע שנים.
הערה: החפירה כוללת עבודת טרקטור .
ו. סך הכל – 8,000 ₪.
בצירוף מע"מ – 9,360 ₪.
24. לסיכומיהם צירפו התובעים הצעת מחיר שהוכנה על-ידי מר ירון להב, מיום 16.6.2021, ומתייחסת לעבודות הבאות:
א. פירוק ריצוף אבן במקומות בהם הריצוף בולט, גידום שורשים מקומי, החזרת מילוי, ריצוף אבן קיימת והשלמת החסר על-ידי בטון, פינוי פסולת – 8,000 ₪;
ב. יציקת קיר בטון – 13,000 ₪;
ג. במידה ויתגלה כי יש צורך בהחלפת שוחה סדוקה – 2,500 ₪;
סך הכל – 23,500 ₪.
25. איני מקבלת את הצעת המחיר של מר ירון להב, וזאת מכמה טעמים: ראשית, כעולה מסיכומי הנתבעים – ביצעו הת ובעים את העבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט על-ידי הקבלן עליו המליץ המומחה, מר עבד הייב. בנסיבות אלה, פיצוי התובעים על פי הצעת מחיר גבוהה יותר תעשיר את התובעים שלא כדין; שנית, לא מצאתי כל סיבה להעדיף את הצעת המחיר של מר ירון להב על זו של מר עבד הייב, עליו המליץ המומחה מטעם בית המשפט. בהקשר זה צודקים הנתבעים בטענתם כי הצעת המחיר של מר ירון להב כללית ובלתי מפורטת; שלישית, מדובר בהצעת מחיר אחת, שאין בה בהכרח להעיד על התמורה הסבירה בגין ביצוע העבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט או להצביע על חוסר סבירות של הצעת המחיר שצורפה לחוות דעת המומחה; רביעית, הצעת המחיר חורגת מהעבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו. כך, בין השאר, כוללת הצעת המחיר יציקת קיר בטון בעלות של 13,000 ₪. דא עקא, המומחה מטעם בית המשפט לא קבע כי הקיר ניזוק בשל השורשים או כי יש לצקת קיר חדש. היפוכו של דבר. בחוות דעתו קבע המומחה כי הסדקים המועטים שמצא בקיר נגרמו בשל ליקוי באופן בניית הקיר, היעדר "תפרי ניתוק" ובניית הקיר סביב עץ קיים ללא הותרת מרווח מספיק להתעבות הגזע (סעיף 3.1 לחוות דעת המומחה, במ/1). משכך, אין כל סיבה לפסוק לתובעים סכום זה. באופן דומה, ת מחר מר להב את החלפת שוחת הביוב, ככל ויימצא כי היא סדוקה (בסך 2,500 ₪). גם עבודה זו חורגת מהעבודות שאושרו על-ידי המומחה. לא הוכח כי שוחת הביוב סדוקה או כי נדרשת החלפתה . היפוכו של דבר, לחוות דעת המומחה צורף מכתב "טוני האינסטלטור" מיום 13.9.2020, שניתן לתובעים לבקשתם, לפיו בדק את שוחת הביוב המצויה בסמוך לגדר המפרידה בין החלקות. מדובר בשוחת ניקוז עירונית מכיוון חלקת הנתבעים. בשוחה לא נמצאה עדות לשורשי עצים.
כאשר מנכים מהצעת המחיר של מר ירון להב את הסעיפים העודפים (יציקת קיר בטון ותיקון שוחת ביוב) , מתקבלת הצעת מחיר בסך 8,000 ₪ - זהה לחלוטין לזו של מר עבד הייב.
26. משכך, אני פוסקת לתובעים את עלות ביצוע העבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט, לרבות עבודות התחזוקה התקופתיות, בהתאם לחוות דעת המומחה (המתבססת על הצעת המחיר של הקבלן מר עבד הייב). בקשר לעבודות התחזוקה העתיות יצוין כי התובעים לא הציגו כל הצעת מחיר חלופית לביצוע עבודות תחזוקה תקופתיות.
27. משקבעתי כי הייתה הצדקה להגשת התביעה, זכאים התובעים להחזר הוצאות שנדרשו לשם ניהול התביעה כדלקמן:
א. מחצית ראשונה של אגרת בית משפט בסך 659 ₪. בשים לב לכך שהתיק הסתיים ללא ישיבת הוכחות – אני מורה על פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט;
ב. הוצאות המצאת כתב התביעה לנתבעים – 127.7 ₪;
ג. גיזום ענפי עץ שפלשו לחלקת התובעים בסך 1,755 ₪ - כעולה מסיכומי התובעים, החזירו להם הנתבעים את עלות גיזום הענף. משכך, איני פוסקת הוצאות בגין סעיף זה;
ד. שכר טרחת המומחה מטעם התובעים בסך 5,880 ₪ - חוות דעתו של המהנדס מר יוסף שולץ לא הוגשה לתיק בית המשפט. משכך, אין באפשרותי לעמוד על הרלבנטיות שלה. מחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט , לו הוגשה חוות דעתו של המהנדס מר יוסף שולץ, עולה כי לפחות בחלקה התייחסה חוות הדעת לטענות לליקויים קונסטרוקטיביים בבניין התובעים – טענות אשר נדחו על-ידי המומחה מטעם בית המשפט (סעיף 3.1 לחוות דעתו). משכך, אני פוסקת לתובעים החזר חלקי של שכר טרחת המומחה מטעמם בסך הכל 4,000 ₪;
ה. שכר טרחת שרברב בסך 250 ₪ - מכתב "טוני האינסטלטור" הנו רלבנטי וצורף לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. משכך, אני מקבלת את תביעת ההוצאות בסעיף זה;
ו. חלק התובעים בשכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט – 3,510 ₪;
ז. הפקת נסחי רישום – 45 ₪;
ח. פניה לפקיד היערות ותשלום אגרת היתכנות כריתת עץ האורן בסך 48.5 ₪ - נוכח הסכמת נציג הנתבעים בישיבת יום 8.6.2021 לכריתת עץ האורן שבחלקת הנתבעים, כמו גם האפשרות כי כריתת עץ האורן תביא לפתרון זול יותר וקבוע של הבעיה, אני דוחה את טענת הנתבעים כי לא הייתה הצדקה לפניה זו. משכך, אני מחייבת את הנתבעים בעלות האגרה.
סך הכל הוצאות – 8,640 ₪.
28. לא מצאתי לפסוק לתובעים פיצויים בגין עגמת נפש והפסד זמן. ראשית, אלה לא נתבעו בכתב התביעה, לא כומתו ולא שולמה בגינם אגרת בית משפט. שנית, הנזקים הנטענים לא הוכחו. שלישית, צודקים הנתבעים בטענתם כי ככל וגרמה לתובעים התרוממות אבני השפה בחניון לעגמת נפש, יכול להקטין נזקיהם, לתקן את המפגע ולתבוע מהנתבעים את עלות התיקון.
29. משהתקבלה התביעה, ולו בחלקה, זכאים התובעים אף לשכר טרחת עו"ד. בנסיבות העניין, אני פוסקת לתובעים שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪.
ד – סופו של דבר
30. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים את הסכומים הבאים:
א. החזר הוצאות בגין ביצוע העבודות עליהן הורה המומחה מטעם בית המשפט, לרבות עבודות תחזוקה עתיות – 10, 680 ₪;
ב. הוצאות התובעים – 8,640 ₪;
ג. שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪.
הסכומים ישולמו תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליסיה נכטיגל
נתבע: שרון ישראל ביץ
שופט :
עורכי דין: