ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלאמה שווקי נגד עין גדי קוסמטיקס בע"מ :

לפני כבוד השופט רם וינוגרד
כבוד השופטת שושנה ליבוביץ
כבוד השופטת תמר בר-אשר

המערערים

  1. סלאמה שווקי
  2. נאפז שוויקי

נגד

המשיבה
עין גדי קוסמטיקס בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד סער גרשוני

פסק דין

ערעור על פסק-דינו של בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופט א' נחלון) בת"א 6252-05-20, שניתן ביום 5.7.2021. פסק-הדין ניתן לאחר שהצדדים להליך מושא הערעור, ולשני הליכים נוספים שאוחדו עמו, הסמיכו את בית משפט קמא לפעול בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: החוק) ולפסוק בשלוש ההליכים על דרך הפשרה ו"ללא הנמקה" או עם "הנמקה תמציתית". בפסק-הדין חוייבו המערער 1 (להלן: המערער) ואביו (המערער 2) לשלם למשיבה סכום של 25,000 ₪ בגין הפגיעה הנטענת בזכויות הקניין הרוחני שלה, וכן חוייבו בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪.

כפי שיובהר להלן, הגענו לכלל מסקנה לפיה יש לפעול במקרה זה בהתאם להוראת תקנה 138(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ו"לדחות את הערעור בלא צורך בתשובה" מאחר שאנו סבורים "שאין לערעור סיכוי להתקבל", כלשון התקנה.

התביעות שהוגשו לבית משפט קמא עסקו בפגיעה בזכויות הקניין הרוחני של המשיבה בשל מכירת מוצרים הדומים למוצרי התמרוקים שהיא מייצרת. המשיבה טענה כי בכך פגעו המערער, אביו והנתבעים הנוספים בסימני המסחר הרשומים על שמה, בזכויות היוצרים שלה באריזות, ביצעו עוולה של גניבת עין והתעשרו שלא כדין. התביעה נגד המערער הוגשה לאחר שבפשיטה של רשויות האכיפה על חנות המופעלת על ידו נתפסו 22 בקבוקי שמנים הנחזים להיות של המשיבה אף שלא היו כן.

המערער טען בכתב הגנתו כי הוא מחזיק בחנות במוצרים רבים של המשיבה, וכי הבקבוקים שנתפסו בפשיטה הוחזקו בחנות כדי להדגים ללקוחות מה ההבדל בין מוצרים מקוריים למוצרי חיקוי. לדיון שהתקיים בבית משפט קמא ביום 27.6.2021 התייצבו המערער ואביו. אביו טען כי הוא הבעלים של החנות והיא מופעלת על ידו, והשניים השמיעו גרסאות שונות בנוגע לשאלה מתי החל המערער לנהל את החנות, אם בכלל; מה אירע ביום הפשיטה; ומדוע הוחזקו 22 בקבוקי שמנים מזוייפים לצורך הדגמה.

לאחר שהצדדים לשלוש התובענות, ובכלל זה המערער ואביו, מסרו גרסאותיהם, הסכימו הצדדים להסמיך את בית המשפט להכריע בתובענה על יסוד הוראת סעיף 79א לחוק. הוסכם כי אביו של המערער יצורף כנתבע נוסף לתובענה. כמו כן הובהר לצדדים במפורט מה טיב ההכרעה וכי "הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים מאוד". נרשם מפי המערער ואביו כי "האמור לעיל מובן לנו, הוסבר לנו גם על ידי עו"ד מתוולי [בא-כוחם של נתבעים באחת התביעות האחרות] ומקובל עלינו".

אין בערעור טענה לפיה לא ניתנה הסכמה של המערער או של אביו למתווה ההכרעה שפורט לעיל. טענות המערער הן כי לא היה מודע למועד הדיון והתייצב אליו לאחר שנמסר לו טלפונית על המועד וללא שהתכונן כראוי (אף שהגיע לדיון עם תיק התובענה); כי לא הבין כראוי את מהלך הדברים בדיון (אף שבית משפט קמא קבע בהחלטת ביניים שהמערער ואביו "מבינים עברית היטב", ועדויותיהם נשמעו באריכות בעברית בצורה בהירה ומובנת), וכי לא הביא כעד "את העובד שהיה עמדי למתן עדות מהיכן ואיפה נמצאו אותם 22 שמנים".

נראה כי אף לולא ניתנה ההכרעה בתובענה על יסוד סעיף 79 א לחוק ניתן היה לדחות את הערעור "בלא צורך בתשובה", כאשר על פני הדברים לא נראה שיש ממש במענה שנתנו המערער ואביו להימצאות כמות גדולה יחסית של בקבוקים מפרים בחנותם. מכל מקום, מאחר שההכרעה ניתנה לאחר שבית משפט קמא הוסמך לפסוק על דרך הפשרה וללא הנמקה, ולא נטען כי לא ניתנה הסכמה מעין זו, הרי שהמסקנה היא שאין מקום להתערב בפסק-הדין. כידוע, התערבות בפסקי-דין שניתנו על יסוד הסמכה לפסוק בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק שמורה למקרים "יוצאי דופן", דוגמת מקרים בהם פעל בית משפט קמא בחוסר סמכות או כאשר התוצאה "בלתי הוגנת או בלתי צודקת בעליל" תוך שהיא חורגת באופן מובהק ממתחם האפשרויות "ששופט סביר עשוי היה לראות כהכרעה הוגנת וצודקת בנסיבות העניין" (ע"א 6780/19 מדינת ישראל נ' הסתדרות מדיצינית הדסה, בפסקה 22 לפסק-דינו של כבוד השופט גרוסקופף, מיום 16.8.20, וראו האסמכתאות המובאות שם). במקרה דנא לא נטען לחוסר סמכות, ואין כל יסוד לטענה לפיה ההכרעה לגופה אינה הוגנת או צודקת. לפיכך דין הערעור להידחות.

לפיכך הערעור נדחה. בנסיבות העניין, ובפרט לנוכח העובדה שהמערער אינו מיוצג ופסק-הדין לא עוכב, לא נשית עליו הוצאות לטובת הצד שכנגד או לאוצר המדינה.

אם עד ליום 3.10.21 לא תוגש בקשה אחרת בעניין העירבון שהפקיד המערער, תשיב המזכירות את העירבון לידי המערער, בכפוף לכל דין.

המזכירות תשלח העתק מפסק-הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט"ז באלול התשפ"א, 23 באוגוסט 2021, בהעדר.

רם וינוגרד, שופט

שושנה ליבוביץ, שופטת

תמר בר-אשר, שופטת


מעורבים
תובע: סלאמה שווקי
נתבע: עין גדי קוסמטיקס בע"מ
שופט :
עורכי דין: