ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף שוימר נגד גל מסורי :

בפני כבוד ה שופטת בכירה רחל קרלינסקי

תובע/ נתבע שכנגד

יוסף שוימר

נגד

נתבעים/תובעים שכנגד

  1. גל מסורי
  2. אבי ברק

פסק דין

1. שתי תביעות נגדיות הניבה עסקת שכירות שכרתו הצדדים בנוגע לדירת גג ברחוב עטרות ברמת גן.
התובע ביקש לחייב את הנתבעים בתשלום דמי שכירות בעבור 4 חדשים לאחר שעזבו את הדירה טרם תום תקופת השכירות ואילו הנתבעים ביקשו בתביעה שכנגד לחייב את התובע בכלל נזקיהם עקב הצפות ורטיבויות בדירה במהלך התקופה בה שהו בה.

רקע

2. הנתבעים שביקשו לעבור לשכור דירה בעיר רמת גן, התוודעו לשוכרים קודמים שעזבו את הדירה והתבקשו להביא שוכרים חליפיים תחתם.
הדירה כוללת סלון הסגור בויטרינה גדולה וסוכך ומתוארת על ידי התובע כדירת יוקרה בעוד שלשיטת הנתבעים מדובר בעליית גג של דירה מחולקת ובקומה התחתונה מתגוררת גרושת התובע. הנתבעים ביקשו לדעת פרטים על אודות מצבה של הדירה בנוגע לחדירות מים ורטיבויות. לדידם התובע שפאר את שבחי הדירה שעברה שיפוץ, הניח דעתם בדבר העדר מקרי רטיבות שאירעו בדירה- עובדה שהתבררה להם בדיעבד כמצג שווא.

3. הדירה נמצאה מתאימה לשביעות רצונם של הנתבעים לאחר שביקרו בה פעמיים והצדדים התקשרו בהסכם שכירות מיום 27.7.20 לתקופה של שנה החל מיום 15.8.20 והנתבעים הכניסו לדירה ציוד משלהם.

4. בהגיע חודש נובמבר 20, עם הגשם הראשון ביום 8.11.20 , חדרו מים לדירה. הנתבעים פנו אל התובע וה ודיעוהו על כך והוא פנה לחברת צללית שהתקינה את הסוכך על מנת שיטפלו בעניין.
אין חולק שקיר הסלון נרטב אולם הספיק להתייבש בטרם בוצע תיקון כלשהו.

5. כעבור זמן לא רק וביום 26.11.20 ארע אירוע גשם משמעותי וחריף שגרם להצפה בדירה.
הנתבעים שחוו הצפה עצומה של מי גשם בשעת לילה מאוחרת, נאלצו לטענתם לגרוף את המים ולישון אצל הוריהם בסופ"ש.
מאותה נקודת זמן הצדדים נחלקו בגרסאותיהם באשר למצב הדירה ועד כמה הצדיקה את עזיבתה ע"י הנתבעים בטרם תום תקופת השכירות.
בעוד שלגרסת התובע מדובר היה באירוע גשם חריג (המגובה גם בסיקור עיתונאי שהציג), שלא היה בשליטתו והוא פעל מיד מול צוות חברת צללית להזעיקם לפתור את הבעיה, טענו הנתבעים שהאירוע חשף בעייתיות קודמת בדירה , שהתובע לא גילה להם ואשר חזרה על עצמה גם לאחר מכן ולא נפתרה ע"י התובע. משכך לנוכח אירועי חדירת מים נוספים, בהעדר אפשרות להתגורר בדירה, ולאחר שנגרם נזק לרכושם עזבו את הדירה וזאת לא לפני שפרסמו אותה עבור שוכרים אחרים.

6. התובע העיד כי נציגי חברת צללית הגיעו לדירה על מנת לתקנה וקבעו כי לאור אירוע הגשם החריג , פתח הניקוז לא עמד בעומס והותקנו שני מרזבים . התובע הכחיש בעיות של חדירות מים בעבר וטען כי על פי דוח חברת צללית נעשה רק תיקון אחד בדירה ואילו טרם כניסת הנתבעים היו בעיות מינוריות שסודרו במסגרת קריאות שירות לחברה הנ"ל. הוא מצדו עשה די לפתור את הבעיה ואף לאחר שהנתבעים הודיעו בחודש דצמבר כי ברצונם לעזוב את הדירה הפציר בהם ( על פי מסרונים שהציג) לערוך בדיקות חוזרות של חדירות מים כדי להיווכח שהעניין טופל אולם לא נענה.
יתר על כן, גם בהתכתבות מול באת כוחם התברר לו כי לא נגרם נזק משמעותי לציוד השייך להם.

הנתבעים העידו כי גם לאחר שהותקנו מרזבים ע"י חברת צללית לא נפתרה הבעיה והרטיבות נמשכה, אולם התובע לא שעה לתלונותיהם ולאחר שנוכחו לדע ת מצוות חברת צללית כי קיימת בעיה יסודית שלא תבוא על פתרונה, החליטו לעזוב את הדירה למרות הקושי ש בהיות הנתבעת 2 בהריון אותה עת. לדברי הנתבעים נודע להם גם מפי הדיירים הקודמים דבר קיומה של בעיית רטיבות בדירה ולכן לאחר שסבלו תלאות בעת ירידת גשמים נוספים הודיעו לתובע כבר ב- 6.12.20 על רצונם לעזוב את הדירה תוך מתן התראה של חודש מראש. התובע לא הסכים לסיום ההתקשרות ולאחר שהנתבעים עזבו את הדירה ב- 7.1.21 ניהלו דין ודברים עם התובע על מנת לקבל את מפתחות הדירה שנמסרו ב- 25.1.21.

7. עד התביעה מר רוני בר, נציג חברת צללית שהותיר רושם כמי שנקלע לסכסוך בין הצדדים בעל כורחו, העיד כי לאחר אירוע הגשם החריף לא הגיע לדירה יותר לתיקון . מטעמו של העד הוגש תצהיר על פיו התובע פנה אליו פעמיים לאור תלונות הנתבעים בדבר חדירת מים . רק בפעם השנייה הגיע לדירה עם צוות של 3 אנשים על מנת לבחון את הבעיה מקרוב . מכיוון שנוכח ששני המרזבים לא עמדו בלחץ המים התקין מרזבים נוספים והב עיה נפתרה. לדבריו לא הייתה בעיה בסוכך ואף לא במבנה וכי רק פעמיים בעבר הגיע לביצוע השלמות קטנות באיטום. העד היה ער לתמלול שיחה עמו, שהציגו הנתבעים, ממנו עלה כי ציין שהיה בדירה כ- 20 פעמים קודם לכן , ולכן הצהיר כי הדברים נאמרו בהיסח הדעת.
נראה היה כי עדותו של העד נטתה באופן מובהק לסייע לתובע, עם זאת לא הכחיש את הדברים שאמר לנתבעים. לדידם של הנתבעים דבריו אלו עמד ו ביסוד הודעתם על ביטול ההסכם ורצונם לעזוב את הדירה.

8. לאחר מסירת הודעה הנ"ל ע"י הנתבעים, התובע דרש מהם להביא שוכרים חליפיים והם פרסמו הודעה מזמינה שוכרים אחרים.
הנתבעים סרבו להציג את הדירה לשוכרים אחרים משום שלדידם לא יכלו להסתיר את מצבה לאשורו והתובע שחיפש שוכרים אחרים לא מצ א כאלו שהתאימו לו.
בהמשך הנתבעים עזבו את הדירה כאמור בחודש ינואר 2021 ללא הסכמת התובע, מסרו בידיו את המפתחות ולא שילמו דמי שכירות מעבר לכך.
התובע הודה כי הצליח להשכיר את הדירה מחדש ב- 13.5.21.

9. לאחר שמיעת עדויות הצדדים שוכנעתי כי עלה בידי הנתבעים לשכנע כי ביטול ההסכם על ידם היה כדין משהועמדה לרשותם דירה החשופה לחדירת מים בתקופת החורף ואילו התובע לא דאג לתקן את הפגם כך שחדירת המים לא תחזור על עצמה . אמנם הוכח כי התובע פעל לתיקון (באמצעות חברת צללית) חדירת המים שארע ה כתוצאה מההצפה בחודש נובמבר , ואילו הנתבעים לא טרחו להציג חוו"ד מומחה שהתיקון לא צלח. עם זאת הנתבעים הציגו ראיות ברורות ( בסרטונים מתוארכים) כי חדירות המים נשנו והודע לתובע על כך, למרות הכחשתו, והוא לא טרח להביא לתיקון סופי של בעיית הרטיבות בדירה. ניסיונותיו המאוחרים לבדוק שוב את הפגם, כפי שהציג במסרון ב- 14.1 היו כבר לאחר שהנתבעים עזבו את הדירה. בנסיבות אלו לא חלה חובה על השוכרים לשאת ביתרת דמי השכירות.
לפיכך יש לדחות את התביעה העיקרית.
10. בתביעה שכנגד ביקשו התובעים שכנגד לחייב את הנתבע שכנגד בהשבת דמי השכירות ל -3 חדשים ששולמו לו, בנזקי הרכוש שנגרמו עקב הרטיבויות והוצאות שנכפו עליהם לאור הצורך במעבר לדירה אחרת.
אין חולק שהודעת הביטול של הסכם השכירות נמסרה רק בשלהי חודש דצמבר ולכן אין התובעים שכנגד זכאים להשבת דמי השכירות ששלמו בגין תקופה קודמת ועובר לאירועי ההצפה. ודוק הפרת ההסכם מתייחסת לתקופה מאוחרת למועד כניסתם לדירה.
בכל הנוגע לפיצוי בגין נזקי רכוש בגין ההצפה במועד אירוע הגשם החריג, דין התביעה שכנגד להידחות משלא הוכח קשר סיבתי בין מחדל הנתבע שכנגד עובר לאירוע ההצפה החריג במסגרתו ניזוקו.
התובעים שכנגד לא העידו את השוכרים הקודמים על מנת לשכנע כי הייתה קיימת בעי ית רטיבות עוד קודם לכניסתם לדירה שלא תוקנה, ונראה על פי מסמכי הנתבע שכנגד שבוצעו תיקונים קודמים. כמו כן התובעים שכנגד התקשו להוכיח קיומו של פגם אינהרנטי שלא גולה להם ,והודו כי סמכו על דברי נציג חברת צללית בעניין, כשבחקירתו לא נמצאה תמיכה מלאה בגרסתם.
זאת ועוד, הנתבע שכנגד הצי ג חליפת מסרונים עם נציגת התובעים שכנגד על פיהם ביקש ל ראות את הנזקים לרכוש ונענה שהנזק שנגרם הוא מינימלי מכיוון שהאחרונים הזיז ו את הרהיטים ככל שחדרו המים.
באשר להוצאות המעבר הוגשו ראיות באשר לעלות ההובלה ורכישת מוצרים לצרכי שכירת דירה חדשה, אולם הפיצוי שהתובעים שכנגד זכאים לכל היותר , הוא להוצאות ההובלה בלבד הקשורים סיבתית למחדלו המתואר של התובע.

11. לאור כל האמור אני קובעת כדלקמן:
א. התביעה העיקרית נדחית.
ב. התביעה שכנגד מתקבלת חלקית ורק בגובה של 900 ₪ בגין ההוצאות למעבר לדירה אחרת ובהם אני מחייבת את הנתבע שכנגד לשל מם לתובעים שכנגד בתוך 30 יום.

קשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי (מרכז) בתוך 15 יום.
המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף שוימר
נתבע: גל מסורי
שופט :
עורכי דין: