ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דמיטרי בגלדייב נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

דמיטרי בגלדייב

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט באשר לדו"ח, שמספרו 10156596602.

ב"כ המבקש ציין כי המדובר בדו"ח מיום 7.3.21 בגין נהיגה עם רישיון רכב שפקע (בתקופה העולה על 4 חודשים ועד שנה). הוא ציין כי למבקש נודע על הדו"ח לראשונה מבירור שערך במרכז לגביית קנסות באשר לדו"ח אחר ומבלי שהיה מעורב בעצמו בביצוע העבירה המיוחסת לו. המבקש ציין כי ככל הנראה קרוב משפחתו אשר אינו בקשר עמו עושה שימוש בפרטיו האישיים וכי ביום 22.6.21 הגיש בעניין זה תלונה רשמית למשטרת ישראל בגין הונאה. לאור האמור, הוא ביקש להאריך למבקש את המועד להישפט באשר לדו"ח האמור. לבקשה צורף העתק מהדו"ח, העתק מהגשת התלונה למשטרת ישראל וכן תצהיר מטעם המבקש.

המשיבה מתנגדת לבקשה. בתגובתה מיום 28.7.21 ציינה ב"כ המשיבה כי המדובר בדו"ח שנמסר כדין למבקש בשטח וכי בתלונתו שהוגשה למשטרה המבקש סותר את טענותיו שהועלו בבקשה והוא אף לא מוסר שם או כל פרט מזהה אחר של אותו קרוב משפחה שהוא טוען כי התחזה לו. לדבריה, לא הוכח כי קיים חשש לעיוות דין וכן קיים שיהוי רב לאחר שקמה חזקת מסירה, ולכן היא ביקשה לדחות את הבקשה.

בתגובתו המשלימה של ב"כ המבקש מיום 22.8.21 הוא ציין כי המבקש הגיש בקשה זהה להארכת מועד להישפט, שנדונה במסגרת תיק המ"ש 14500-06-21, שם הועלו אותן טענות כלפי הדו"ח והמאשימה הודיעה שם כי הדו"ח בוטל מחמת העדר אשמה פלילית.

קראתי בעיון את טענות ב"כ המבקש, תגובת המשיבה, הודעתו המשלימה של ב"כ המבקש ועיינתי במסמכים המצורפים.

קיימת מחלוקת בין הצדדים אם הדו"ח נמסר למבקש על-ידי השוטר בעת האירוע, או שאדם אחר התחזה אליו והשתמש בפרטיו בעת ביצוע העבירה על-ידי האדם האחר. טענתו של המבקש כי לא היה מעורב בעצמו בביצוע העבירה המיוחסת לו גובתה באישור על הגשת תלונה במשטרה בגין הונאה מיום 22.6.21, זמן קצר לאחר המועד האחרון להגשת בקשה להישפט המצוין בדו"ח (6.6.21).

באשר לטענת המשיבה כי תלונתו של המבקש במשטרה סותרת את האמור בבקשה, עיינתי בתוכנה של התלונה במשטרה, שצורפה על-ידי המבקש כנספח לבקשה, ולא מצאתי בה סתירה, כנטען.

השאלה האם המבקש נהג ברכב בעת ביצוע העבירה או אדם אחר, המצויה במחלוקת בין הצדדים, היא שאלה שיש לבחון אותה במסגרת התיק העיקרי ולא במסגרת הליך זה. אולם, מששאלה זו מצויה במחלוקת, והמבקש פעל ללבנה במסגרת תלונתו האמורה במשטרה, הרי שיש לאפשר לו לקבל את יומו בבית המשפט, ואי היעתרות לבקשה עלולה לגרום לו לעיוות דין.

מלבד זאת, ב"כ המבקש הפנה לבקשה דומה, שהוגשה על-ידי המבקש בתיק אחר, שמספרו 14500-06-21, ושם המשיבה החליטה קודם לכן על ביטולו של הדו"ח מחמת העדר אשמה פלילית, וזאת לאחר שהוגשה תלונה זהה במשטרה מטעמו של המבקש בגין הונאה. נסיבות הבקשה במקרה זה זהות וגם מסיבה זו אני סבורה כי יש לאפשר למבקש לקבל את יומו בבית המשפט.

יתרה מכך, יש לציין כי הדו"ח טרם שולם על-ידי המבקש וכי אין המדובר בשיהוי משמעותי בהגשת הבקשה להארכת המועד להישפט בגין הדו"ח האמור. כאמור, המועד האחרון להגשת בקשה להישפט, כפי שצוין על גבי הדו"ח, היה 6.6.21 ואילו בקשה זו הוגשה ביום 30.6.21. זאת, כשביום 22.6.21 הוא הגיש תלונה במשטרת ישראל בגין הונאה, כך שבמהלך תקופה זו עקב אחרי המתרחש, פעל בהגשת התלונה ולא קפא על שמריו.

מטעמים אלה, אני נעתרת לבקשה ומאריכה את המועד להישפט בגין הדו"ח, שמספרו 10156596602.

העתק מהחלטה זו יועבר לצדדים ולמרכז לפניות נהגים במשטרת ישראל.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דמיטרי בגלדייב
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: