ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינהל מקרקעי ישראל/האגף העירוני נגד אברהם דעבול :

לפני כבוד השופט טל חבקין, סגן נשיא

התובעת:
מינהל מקרקעי ישראל/האגף העירוני
ע"י ב"כ עו"ד אורי אסא

נגד

הנתבעים:

  1. אברהם דעבול
  2. יהודית דעבול
  3. עזרא עוז דעבול
  4. יפית דעבול
  5. גיא ג'ורג' דעבול
  6. גלית דעבול
  7. ליאור דעבול
  8. אורטל דעבול
  9. שרון דעבול
  10. קרן שתווי

נתבעים 10-1 ע"י ב"כ עו"ד גור עמרם

החלטה

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים בהתאם למועדים ולהנחיות הבאות. יש לקרוא אותן בעיון:

עדויות התביעה יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 1.11.2021.

עדויות ההגנה יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 15.12.2021 .

פגרות ושביתות יבואו במניין המועדים שצוינו בהחלטה זו.

כל צד ישלח את התצהירים במקביל לבית המשפט ולצדדים האחרים, ואישור על כך יוגש לנט המשפט תוך 7 ימים ממועד הגשת התצהירים. אתקשה לקבל שבעל דין לא יגיש את ראיותיו במועד משום שראיות הצד שכנגד לא הומצאו לו כדין. על צד שמגיש ראיות להימנע ממצב כזה. ככל שהצדדים מסתפקים בצפייה בנט המשפט, או בהמצאה שאינה כדין (למשל באמצעות דוא"ל) יש לסכם זאת מראש ובמפורש.

בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, כרוך, ומסופרר רציף, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות. כמו כן יצרף תוכן עניינים.

בקשות להזמנת עדים, למעט תעודות עובד ציבור, תוגשנה בצירוף לתצהירים. יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, וכן יצרף תמצית העדות ויפרט מדוע לא ניתן לגבות ממנו תצהיר ואיזה מאמצים נעשו לשם כך.

בקשות להגשת תעודות עובד ציבור יוגשו תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה, ויומצאו 14 יום לאחר חתימתם. הבקשות יכללו צו פורמלי לחתימה, וייכתב בו שיש לקיים את הצו ולמסור תעודה תוך 21 יום מיום המסירה. תכלית הוראה זו היא שבמועד הגשת ראיות ההגנה כלל תעודות העובד ציבור יהיו מונחות לפני בית המשפט כדי להעריך את התיק בצורה מיטבית לפני קביעתו להוכחות.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת שבמומחיות.

אין די בצירוף חוות דעת לתצהירים כנספח, אלא יש להגיש הודעה על הגשת חוות דעת, וזאת בנפרד מהתצהירים. בד בבד עם הגשת התצהירים, יש להודיע על כוונה לחקור מומחה מטעם בית המשפט או מטעם הצד שכנגד.

זימון מומחה מטעם בית המשפט לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך של 1,500 ש"ח ומע"מ בקופת בית המשפט.

אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר ככל שיש בדעתו של אותו צד להגיש מסמכים. מסמך שלא צורף לתיק המוצגים, לא תותר הגשתו במועד הדיון אלא מטעם מיוחד.

התיק יובא לעיוני ביום 2.11.2021 לבדיקת ראיות התביעה.

נקבע לקדם משפט אחרי תצהירים ביום 19.1.2022 בשעה 8:30. הצדדים עצמם יתייצבו.

ניתנה היום, ט"ו באלול התשפ"א, 23 באוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מינהל מקרקעי ישראל/האגף העירוני
נתבע: אברהם דעבול
שופט :
עורכי דין: