ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון רון דהבני נגד מאיר לוי :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע
אהרון רון דהבני

נגד

הנתבע
מאיר לוי

פסק דין

בפני תביעה כספית בסך 15,000 ₪ בצירוף פיצוי בגין הפסד ימי עבודה והוצאות משפט.

לטענת התובע ביום 30.9.20, הוא קיבל הצעת מחיר מהנתבע עבור קרמיקה. על מנת שתישמר לו הזכות לקנות את הקרמיקה בסכום של 30,000 ₪ הוא התבקש לשלם מחצית מהסכום ושילם סך של 15,000 ₪. ביום 24.1.21 הוא הגיע לחנות וביקש מהנתבע לשנות את ההזמנה אך הנתבע סירב, בנסיבות אלה התובע ביקש לקבל את כספו בחזרה אך גם בקשה זו סורבה.

הנתבע טען, כי התובע ביצע הזמנה ונאמר לו , כי הסחורה תאוחסן למשך חודש ימים עד שהשיפוץ בבית התובע יחל. בהתאם למדיניות החברה, התובע שילם 50 % מערך הסחורה כאשר את היתרה היה עליו לשלם במועד האספקה. התובע עזב את המקום לאחר שקיבל את הצעת המחיר מבלי להמתין לעותק מההזמנה הממוחשבת. עד ליום 24.1.21 לא היה כל קשר עם התובע והם שמרו עבורו את הסחורה. ביום 24.1.21 התובע ביקש לבטל את ההזמנה מאחר שאינו מעוניין לבצע את השיפוץ בביתו בשל בעיה תקציבית. התובע סירב לקבל את הסברי הנתבע, כי לא ניתן לבטל את העסקה מאחר שהסחורה כבר סופקה לנתבע על ידי גורמים שונים וממתינה לתובע לאיסוף. כמו כן, הוסבר לתובע , כי לא ניתן למכור את הסחורה לאדם אחר בשל טיב המוצר . הנתבע צירף אסמכתא לשלוש הזמנות שביצע מספקים שונים ביום 11.10.20 עבור הסחורה שהזמין התובע מהנתבע.

אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבע העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי את הצדדים ועיינתי בראיות שהוגשו לאחר הדיון לרבות הקלטת שיחה בין התובע לנתבע , שוכנעתי כי דין התביעה להידחות.

על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

לא מצאתי להעדיף את גרסת התובע על פני גרסת הנתבע, שלא נסתרה, כי עסקינן ברכישת מוצרים ולא בתשלום על מנת לשמור את הזכות לקנות המוצרים בסך של 30,000 ₪. מכלול הראיות תומכות בגרסת הנתבע.

ראשית, על פי המסמכים ההזמנה בוצעה ביום 30.9.20 ורק ביום 24.1.21 התובע יצר קשר עם הנתבע, כך שאיני מקבלת את גרסתו, כי כל מבוקשו היה לשנות את ההזמנה ולא לבטלה. גרסתו של הנתבע, כי התובע ביקש לבטל את העסקה בשל העלויות הגבוהות מתחזקת אל מול העובדה, כי כבר באותו היום, 24.1.21, התובע ביצע הזמנה של הסחורה הדרושה לו במקום אחר ובעלות נמוכה יותר . ההודעה לנתבע על ביטול העסקה נשלחה רק ביום 29.1.21.
שנית, העובדה שהתובע שילם מחצית משווי העסקה 15,000 ש"ח מלמדת שכוונת הצדדים הייתה להזמנת מוצרים ולא לתשלום עבור דמי רצינות לשמירת ההצעה שניתנה. לא סבירה גרסת התובע, כי שילם מחצית מהסכום רק עבור הזכות לרכוש המוצרים בעלות של 30,000 ₪ וחודשים הוא לא מסר כל הודעה לנתבע ככל שמדובר באופציה לרכישת המוצרים. בנסיבות אלה, עדיפה גרסת הנתבע, כי התובע ביצע את ההזמנה וזו הוחזקה אצל הנתבע בהתאם לקצב התקדמות השיפוץ בבית התובע, שיפוץ שלא הוכחש על ידי התובע.
שלישית, הנתבע כבית עסק לא היה מבצע הזמנה אצל ספקים שונים כבר ביום 11.10.20 אלמלא דובר בהזמנה ממש.
רביעית, בהקלטה שצירף התובע, שיחה בינו לבין הנתבע, אין כל זכר לטענת התובע, כי מדובר בתשלום עבור שמירה על הזכות לרכישת המוצרים ולא על תשלום עבור ה זמנתם. דווקא שיחה זו תומכת בגרסת הנתבע, כי מדובר בבקשה לביטול התקשרות לרכישת המוצרים. גם כאשר הנתבע טען שלא ניתן לשנות או לבטל את העסקה התובע לא טען, כי לא הייתה הזמנה של מוצרים אלא זכות לרכוש את המוצרים.

נוכח כל האמור לעיל, הוכח, כי התובע ביצע הזמנה של מוצרים אצל הנתבע ושילם מחצית מסכום ההזמנה. בהתאם להסכם התובע לא רשאי לשנות את ההזמנה או לבטלה.
לכתב ההגנה צורפו הזמנות שביצע הנתבע אצל ספקים אחרים בגין המוצרים עבור התובע. אלה לא הוכחשו על ידי התובע . הנתבע צירף אסמכתא לפיה שילם לספקים אלה עבור הסחורה שהוזמנה לתובע. אמנם קשה להתחקות אחר הסכומים ששילם הנתבע בגין המוצרים עבור התובע, אך ברור ששולמו כספים לאותם ספקים מהם הוזמנו המוצרים. בנסיבות אלה, לא נסתרה טענת הנתבע, כי שילם עבור המוצרים לספקים אחרים ולכן נגרם לו חיסרון כיס. בנסיבות אלה, הנתבע זכאי לקבלת סכומים אלה מהתובע והתובע בתמורה זכאי לקבל את הסחורה בתיאום עם הנתבע, עד לשווי של 15,000 ₪, הסכום ששולם.

נוכח כל האמור לעיל, הוכח כי התובע ביצע הזמנה של מוצרים אצל הנתבע ובחלוף חודשים ביקש לשנות ההזמנה או לבטלה, ולא היה זכאי לכך. נוכח כל אלה, אני מורה על דחיית התביעה.

הנתבע רשאי לקבל לידיו את המוצרים עד לסכום של 15,000 ₪ בתיאום עם הנתבע. לא ימסור התובע הודעה לנתבע בתוך 20 ימים ממועד קבלת פסק הדין, רשאי הנתבע לנהוג במוצרים כפי שימצא לנכון.
התובע יישא בהוצאות הנתבע בסך של 300 ₪, בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית משפט המחוזי מרכז – לוד.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון רון דהבני
נתבע: מאיר לוי
שופט :
עורכי דין: