ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איתי שכטר נגד גיא פלג :

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובעים שכנגד :
1. איתי שכטר

2. רמי שכטר

נגד

הנתבע שכנגד:
גיא פלג

החלטה

1. מונחת לפניי בקשת הנתבע שכנגד לחיוב התובעים שכנ גד בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו בהליך, בהתאם לתקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט -2018.

2. עניינה של התביעה שכנגד הוא בעילת לשון הרע אשר נטענה כי הוצאה כלפי התובעים שכנגד , בעוד עילתה של התובענה העיקרית, שהוגשה כנגד התובעים שכנגד וכנגד החברה שבניהולם, היא כספית וחוזית.

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה – להידחות, וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן.

4. תקנה 157 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018, שכותרתה ערובה לתשלום הוצאות, מציינת כך:

"בית המשפט רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום הוצאותיו של נתבע."

תקנה זו, שהחליפה את תקנה 519(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הותירה את המקרים, שבהם יש להטיל ערובה ביחס להוצאות ההליך על תובע, לשיקול דעתו הרחב של בית המשפט, כאשר בפסיקה הצטברו ו גובשו כללים מדריכים לשם הפעלת תקנה זו.

5. הפסיקה התרכזה בארבעה שיקולים שיש להביאם בחשבון בבוא בית המשפט לקבוע אם המקרה הקונקרטי מצדיק חיוב בהפקדת ערובה: תושבות חוץ, אי ציון מען עדכני בכתב התביעה, סיכויי תביעה קלושים ומצב כלכלי ירוד של התובע. אף אם מתקיימים התנאים החריגים המצדיקים הטלת ערובה, יש לקבוע את גובהה בסבירות ובמתינות, תוך בחינת השלכת גובהה על התובע ועל עתיד ההליך המשפטי. יתר על כן, נקבע כי ככלל, הגשת הליך לבית המשפט בערכאה הראשונה אינה כרוכה בהפקדת עירבון אלא במקרים חריגים בלבד (ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, כרך ב', 1612 (מהדורה שלוש עשרה, 2020)). עוד יובהר, כי במסגרת בחינת בקשה מסוג זה, על בית המשפט לאזן בין זכות הגישה לערכאות של התובע ולקבלת יומו בבית המשפט אל מול זכות הנתבע שלא לצאת בהפסד אם תידחה התביעה כנגדו.

6. עיון בכתבי הטענות מגלה, כי לא ניתן לקבוע כי התביעה שכנגד אשר הוגשה בעילת לשון הרע הינה תביעת סרק או כי סיכוייה קלושים ביותר, כפי הנטען בבקשה. ייתכן ויש ממש בטענת הנתבע שכנגד לפיה התביעה מנוסחת באופן כללי ומעלה טענות שלא פורטו דיים, ואולם, אין בכך כדי להצביע באופן נחרץ על ס יכוייה של התביעה שכנגד. כמו כן, אופן הוכחתה אינו עניין לשלב מוקדם זה של התביעה ואין זה אפשרי כלל להעריך את משקל העדויות שיובאו בהמשך ההליך . משכך אין לקבוע מסמרות באשר לאופיו של ההליך כהליך סרק. יתר על כן, טענות בדבר מצבם הכלכלי של התובעים כלל לא הועלו במסגרת הבקשה ואף משכך אין יסוד לחיובם של התובעים שכנגד בהפקדת ערובה.

7. טענת הנתבע שכנגד לפיה התובע שכנגד 1 מתגורר בקנדה לא הוכחה אף היא באופן מספק וממילא אין בה ממש שעה שנטען בתשובה כי מרכז חייו הוא בישראל, על אף שהייתו לצורכי עבודתו בשלב זה בחו"ל.

8. לאור האמור לעיל , משלא נמצא יסוד לחיוב התובעים שכנגד בערובה, הרי שהבקשה להפקדת ערובה – נדחית.

9. הנתבע שכנגד ישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איתי שכטר
נתבע: גיא פלג
שופט :
עורכי דין: