ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גדיר בדראן נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

גדיר בדראן

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט, באשר לדו"ח שמספרו 90518000881.

ב"כ המבקש ציין כי המדובר בדו"ח מצלמה וכי המבקש מעולם לא קיבל את הדו"ח לידיו וכי מעולם לא שילם אותו, למרות שנמסר לו שהדו"ח שולם. לאור האמור, הוא ביקש להאריך למבקש את המועד להישפט בגין הדו"ח האמור.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לדברי ב"כ המשיבה, דבר הדואר נשלח בדואר רשום לכתובתו של המבקש, הרשומה במשרד הפנים, ונמסר ליעדו ביום 4.8.20 (מעקב המשלוחים צורף כנספח לבקשה). כמו כן, היא ציינה כי ביום 7.8.20 שולם הקנס על ידי המבקש או מי מטעמו, כך שיש לראותו כמי שהורשע, נגזר דינו וריצה עונשו. לדבריה, הדו"ח שולם לאחר 3 ימים ממועד קבלתו, כך שטענת המבקש תמוהה. היא אף ציינה כי המבקש לא הוכיח כי ייגרם לו עיוות דין אם לא תתקבל בקשתו. לאור האמור, היא ביקשה לדחות את הבקשה.

לאחר שקראתי בעיון את האמור בבקשה, את תגובת המשיבה ועיינתי במסמכים המצורפים, החלטתי לדחות את הבקשה.

ב"כ המבקש טען בבקשתו כי המבקש מעולם לא קיבל את הדו"ח לביתו, אולם המשיבה צירפה לתגובתה את מעקב המשלוחים בעניין זה, המעיד כי דבר הדואר נמסר למבקש, ומכאן כי המדובר במסירה כדין.

כמו כן, מתגובת המשיבה עולה כי הדו"ח נשוא הבקשה שולם על ידי המבקש, טרם הגשת הבקשה להארכת המועד להישפט. ב"כ המבקש ציין בבקשה כי המבקש מעולם לא שילם את הקנס, אולם בהודעת המרכז לגביית קנסות מיום 15.8.21 נכתב כי הדו"ח אכן שולם באופן מקוון ביום 7.8.20, כפי שציינה המשיבה בתגובתה, על ידי המבקש או מי מטעמו.

הלכת בית המשפט העליון היא שהארכת מועד להישפט לאחר התשלום אפשרית רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן, בהן לא ידע אדם ולא יכול היה לדעת על ההליך נגדו [ראו, למשל, בעניין זה רע"פ 9540/08 מוסברג נ' מדינת ישראל (8.1.2009)]. במקרה הנדון, אין המדובר במבקש שלא ידע על ההליך נגדו, שכן קבעתי כי המדובר במסירה כדין.

מששילם המבקש את הקנס בו חויב, הוא מוחזק כמי שהודה בביצוע העבירה ונשא בעונש בגין ביצועה. בהינתן כך, היה עליו להראות שקיימים טעמים מיוחדים, המצדיקים את קבלת בקשתו, למרות ששילם את הקנס. ב"כ המבקש בענייננו לא טען בבקשתו המקורית כי המבקש שילם את הקנס ומשכך גם לא ציין טעמים מיוחדים בעניין זה.

יתרה מכך, ב"כ המבקש לא ציין בבקשתו טענות הגנה לגופו של עניין באשר לדו"ח האמור, ומכאן שלא ניתן להצביע בענייננו על עיוות דין בעניינו של המבקש, למקרה שהבקשה לא תתקבל.

בנוסף, לא ניתן להתעלם מהשיהוי בהגשת בקשה זו לבית המשפט מצדו של המבקש. מדובר על דו"ח שניתן לפני זמן ממושך, ביום 29.5.20 (לפני למעלה משנה), ואילו הבקשה להארכת המועד להישפט בנוגע לדו"ח הנדון הוגשה רק ביום 1.8.21.

אציין בעניין זה כי יש לדון בבקשה זו תוך בחינת שיקולים הדומים לשיקולים שיש לבחון בבקשה לביטול פסק דין, בהתאם לסעיף 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לפיו רשאי בית המשפט לבטל את פסק הדין, אם ניתן בהיעדרו של הנאשם, אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. אין המדובר, אומנם, בשיקולים מצטברים, כי אם חלופיים, אולם התרשמתי, כאמור, כי במקרה שלפנינו אף אחת מחלופות אלה אינה מתקיימת.

לאור כל האמור, אני מורה על דחיית הבקשה.

ניתנה היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גדיר בדראן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: