ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וליד ברקדאר נגד פסק דין :

בפני כבוד הנשיא רון שפירא

העותר

וליד ברקדאר, ת"ז XXXXXX885
ע"י ב"כ עו"ד ח'יר היבי ועו"ד ענאן עליאן

נגד

המשיבים
.1 הממונה על עבודות שירות - מפקדת גוש צפון
.2 מדינת ישראל

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים בתמצית:
לפני עתירת העותר שהוגשה נגד החלטת המשיב בדבר הפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל בבית סוהר.

העותר נדון, בין היתר, לחודשיים מאסר שירוצה בעבודות שירות. העותר שובץ לביצוע עבודות השירות בעיריית טמרה החל מתאריך 25.08.2020 והחל לבצע את עבודות השירות בעירייה, אך לאחר כשבועיים החל להיעדר מעבודות השירות.

העותר טוען כי נעדר מעבודות השירות בשל מחלה, דאג לעדכן את הממונים והמציא אישורי מחלה. כן נטען כי היה בבידוד ביתי בתקופת נגיף הקורונה פעמיים, כל פעם למשך 15 יום, וזאת בהתאם להודעות שנשלחו למכשיר הטלפון הנייד שלו והוא הודיע על כך למקום עבודות השירות. נטען גם כי מקום עבודות השירות נסגר פעמיים בעקבות נגיף הקורונה והידבקות חלק מהעובדים. לטענת העותר, הודיעו לו על הפסקת עבודתו במקום העבודה והוחלט להעבירו להמשך ריצוי עבודות השירות בבית הקברות כפר חסידים, דבר המהווה בעיה מבחינתו. נטען כי העותר לא קיבל הזדמנות להופיע לשימוע ולהשמיע טענותיו ולכן הליך הפקעת עבודות השירות אינו תקין. העותר טוען כי לא קיבל את הזימון לשימוע שנשלח לכתובתו בשפרעם, למרות שהודיע למפקח כי עבר להתגורר בכאבול. נטען כי למרות שהעותר לא עדכן את הכתובת הרשמית אצל המשיב, היה מקום לשלוח את הזימון לכאבול מכיוון שהמפקח ידע שהעותר מתגורר בכאבול, או לכל הפחות ליידע את ב"כ העותר על השימוע.

המשיב טוען כי הזימון לשימוע נשלח בדואר רשום לכתובת הרשומה של העותר אצל המשיב ולכן היה על העותר להתייצב לשימוע ולהשמיע טענותיו. נטען כי למרות שחלפה שנה מאז תחילת עבודות השירות, העותר ריצה 18 ימים בלבד ובוצעו עמו שיחות טלפון רבות והוא גם זומן לשיחות בירור באמצעות דואר רשום ולא הגיע.

באשר לטענות העותר בדבר שינוי כתובתו טוען המשיב כי העותר אמנם אמר למפקח כי עבר להתגורר בכאבול אך כאשר נתבקש לעדכן את הכתובת הרשומה אצל המשיב סירב לעשות זאת וטען כי ניתן להמשיך ולשלוח מכתבים לשפרעם וכי הוא בודק את הדואר המגיע לשם.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי יש לדחות את העתירה, שכן לא נפל בהחלטת המשיב או בהתנהלותו פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט.

מהנתונים שהוצגו בפני עולה כי למרות ההזדמנויות שניתנו לעותר לרצות את העונש כסדרו, העותר מתנהל באופן שלא ניתן להשלים עמו במסגרת ריצוי עבודות השירות. למרות שחלפה שנה מאז תחילת עבודות השירות, העותר ריצה 18 ימים בלבד. הוא הוזמן לשיחות בירור ולא הגיע. גם לשימוע לא התייצב. האחריות לשינוי הכתובת הרשומה אצל המשיב מוטלת על העותר על פי הכללים שהובהרו לעותר בתחילת ריצוי העונש. העותר אמנם מסר כי עבר להתגורר בכאבול ואולם כאשר נדרש להודיע על שינוי כתובת בהתאם לנהלים השיב כי הוא ממשיך לקבל את הדואר בכאבול וביקש כי הודעות ישלחו לשם. טענת ב"כ העותר כי היה מקום לפנות אליו בעניין אינה מבססת עילה להתערבות בהחלטת הממונה. אין זה מתפקידו של הממונה על עבודות השירות לרדוף אחר עובדי השירות כדי שיסדירו את עניינם. אם היה על מישהו לפנות לעורך הדין הרי זה עובד השירות שיכול היה לפנות בבקשות באמצעות בא כוחו. הוא בחר, מטעמיו, שלא לעשות כן.

ריצוי העבודות כסדרן מהווה תנאי עיקרי לתקינות והמשך ריצוי עבודות השירות. העותר פעל בניגוד לכללים וגם שהוסבר לו כיצד עליו לנהוג לא פעל כנדרש. בנסיבות אלו אין לו להלין אלא על עצמו.

לא מצאתי כי בהתנהלות המשיב או בהחלטת המשיב נפל פגם או חוסר סבירות המצדיקים התערבות. אין מנוס מלדחות את העתירה נגד החלטת המשיב להורות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות, שכן מדובר בהחלטה סבירה, שהתקבלה משיקולים ענייניים ובהליך ראוי.

העתירה נדחית.

העותר יתייצב לרצות את יתרת עונשו בהתאם לרישומי שב"ס בבימ"ר קישון ביום 1.9.21 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על העותר לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-XXXX377; 08-XXXX336 וכן להתעדכן באתר האינטרנט של שב"ס, ברשימת הציוד הראשוני שניתן להביא בעת ההתייצבות.

ניתן היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, במעמד העותר וב"כ הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: וליד ברקדאר
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: