ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון טבקול נגד גיא סלע :

התובעים:
שמעון טבקול

נ ג ד

הנתבעים:
גיא סלע

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 29.3.22 בשעה 9: 30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

כתב הגנה שכנגד יוגש בהתאם לתקנות. תז"פ ליום 18.11.21.

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") תחולנה על הליך זה בכפוף לשינויים המתחייבים מהוראות ספציפיות הכלולות בהחלטה זו.

לקראת ישיבת קדם המשפט, יפעלו הצדדים כדלקמן:

בהתייחס לבקשות- יש להקפיד להגיש מראש רשימת בקשות סדורה [תקנה 49 (ג-ה)].
יושם לב כי בהתאם לתקנה 49(ז) בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, ולא הוחרגה בס"ק (ז), לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.
אין באמור כדי לגרוע מהחובה להגיש בקשות ספציפיות בשלב מוקדם [תקנה 49(ב)].

באופן ספציפי לגבי הליכים מקדמיים- כל בקשה בעניין זה תוגש בכתב לא יאוחר מיום 17.10.21, שאם לא כן ובהעדר טעמים מיוחדים, תסולק הבקשה על הסף.

חריגה ממועדים רלוונטיים מחייבת אישור בית המשפט, אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד. משכך, במקרה של צורך בארכה, יש לפנות מבעוד מועד לבית המשפט בבקשה מתאימה בצירוף עמדת הצד שכנגד.

כתבי טענות המוגשים לתיק יהיו ערוכים בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו (י"פ התשפ"א בעמ' 2339). בכלל אלו החובה להקפיד על מרווח שורה ומחצה. מבלי לגרוע מכך, נדרשת הקפדה על מרווח כפול בין סעיפים ועל הגשת מסמכים קריאים.

לאחר עיון בכתבי הטענות מצאתי מקום לציין כבר בשלב זה, כי נראה על פניו ולאור הרקע למחלוקת, ששיח ענייני עשוי לייתר את המשך ההליך, ולכל הפחות - לצמצם את היקף המחלוקת וטוב יעשו הצדדים אם יפעלו לעשות כן כבר עתה.

מכל מקום, ככל שהסכמה אין, על התובע להגיש כתב תשובתו כנתבע שכנגד במועד .

ניתנה היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון טבקול
נתבע: גיא סלע
שופט :
עורכי דין: