ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוריס קגן נגד אורגד מדחסי אויר בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אורי גולדקורן

התובע

בוריס קגן, ת"ז XXXXXX999
ע"י ב"כ עו"ד אלכס וייג

נגד

הנתבעים

  1. אורגד מדחסי אויר בע"מ, ח"פ 51-5152163
  2. גדי איסייב, ת"ז XXXXXX583
  3. מרינה איסייב, ת"ז XXXXXX460

שלושתם ע"י ב"כ עו"ד מוני עזורה

פסק דין

התובע הגיש תביעה נגד הנתבעים להשבת כספים שהלווה להם, לטענתו , באמצעות הנתבעת מס' 1 . הנתבעים הודו כי התובע העביר כספים לנתבעת מס' 1 , אולם טענו כי מדובר בהלוואת בעלים לחברה במסגרת רכישת מניות וכי אין יריבות בינו לבין הנתבעים מס' 2 ו-3. בין הצדדים נסובה מחלוקת אשר למהות העברת הכספים, לקיום הסכם השקעה ולחיוב אישי של הנתבעים מס' 2 ו-3.

כתב התביעה

1. בכתב התביעה המתוקן תוארה המסכת העובדתית הבאה: בין התובע (להלן: בוריס) ואשתו (להלן: סופי) ובין הנתבע מס' 2 (להלן: גדי) ואשתו, היא הנתבעת מס' 3 (להלן: מרינה), נרקמו יחסי חברות בעקבות לימודים במסגרת משותפת של ילדיהם. במהלך שנת 2016, גדי, שהינו בעל השליטה בנתבעת מס' 1 (להלן: אורגד או החברה), העוסקת בייבוא מדחסי אוויר, שכנע את בוריס, שבקיא בתחום מדחסי אוויר מעבודתו בצבא, להלוות לו 500,000 ₪, תוך הבטחה לרווח משמעותי תוך שנה. בוריס הסכים להלוות לנתבעים את הסכום האמור, עם הבטחה לקבלת תשואה , וסוכם בין הצדדים על שיתוף פעולה בתחום ייבוא ומכירה של מדחסי אוויר. במסגרת הסכם בעל-פה סוכם כי בוריס ילווה את הכספים לנתבעים באמצעות העברת כספי הלוואה לחשבונה של אורגד לצורך המשך פעילותה השוטפת וכי סכום ההלוואה יוחזר בהתאם להודעה מראש של חצי שנה. בהתאם לכך, במועדים שונים העביר בוריס לנתבעים, באמצעות חשבונה של אורגד סך 492,118 ₪.

נכתב כי הוסבר לבוריס על-ידי גדי ורואה החשבון מטעמו שעל מנת להסדיר את הלוואת הכספים והעברתם לחשבונה של אורגד, נדרש בוריס לקבל לידיו ולהחזיק במניותיה. לאחר חודש יוני 2018 הזניח גדי את פעילותה של אורגד בשל קשיים אישיים. בעקבות אי קיום הבטחותיו של גדי להחזר חלק מסכומי ההלוואה, ביקש ממנו בוריס להשיב את כל ההלוואה. למרות הבטחותיו של גדי, לא הושבה ההלוואה.

נטען כי למרות שהוצאו כספים מחשבונה של אורגד עבור תשלומים שונים, לא הופקדו לחשבונה כספים בהתאמה להכנסותיה. עוד נטען כי גדי השתמש בכספי אורגד לצרכים פרטיים, ביצע עירוב נכסים ועשה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה , ולכן יש לייחס לו את חובותיה.

כתב ההגנה

2. בכתב ההגנה תוארה גרסה עובדתית שונה: בוריס עזר לגדי בפעילותה של אורגד, היה חשוף לחשבון הבנק שלה והשתתף בקבלת החלטות ומתן הוראות לעובדים. הוא ביקש מגדי לרכוש חלק ממניותיה של אורגד, וגדי הסכים למכור לו 2.5% ממניות החברה בתמורה לסך 500,000 ₪. בוריס וגדי פנו אל עורכת-דין מירב בצרי לביא (להלן: עו"ד בצרי-לביא) וביקשו ממנה לערוך עבורם הסכם השקעה , במסגרתו רכש בוריס את המניות בתמורה להלוואת בעלים בחברה.

נטען כי יש לדחות את התביעה נגד גדי ומרינה מאחר ומרינה לא הייתה קשורה בפעילותה של אורגד, ומאחר ש התביעה מתייחסת למערכת יחסים בין בוריס לבין החברה בה גדי משמש כמנהל , ו לפיכך אין לחייבו באופן אישי. עוד נטען כי בוריס השקיע בחברה באמצעות הלוואת בעלים בהתאם להסכם וכי אורגד לא הפרה את ההסכם.

הקמת חברת אורגד

3. בהתאם לתצהיריהם של מרינה וגדי, החל משנת 2013 נוהלה הפעילות העסקית בתחום מדחסי אוויר על-ידי גדי במסגרת רישומה של מרינה כעוסק מורשה. בשנת 2014 הוקמה חברת אורגד שמניותיה חולקו באופן שווה בין גדי למרינה. רק בשנת 2017 הועברה הפעילות של גדי לחברה, במסגרת שותפות עם בוריס, והפעילות העצמאית כעוסק מורשה הסתיימה. מרינה נותרה ללא מניות בחברה . רוב המניות הועבר לידי גדי, ויתרתן הועבר לבוריס. הודגש כי הן העסק והן החברה נוהלו על-ידי גדי בלבד , ללא מעורבותה של מרינה . בטופס מידע על פרטי חברת אורגד נכתב: תאריך רישום 6.11.2014, אחריות בעלי מניות מוגבלת, ה ון מוקצה 200, בעלי מניות - גדי מחזיק ב-195 מניות ובוריס מחזיק ב-5 מניות, תאריך מינוי של גדי ובוריס - 1.8.2017 , דירקטורים - גדי.

הסכם ההשקעה

4. במסמך שכותרתו "עיקרי הסכם השקעה" מיום 7.8.2017 (להלן: הסכם ההשקעה), ואשר נכרת בין אורגד לבין בוריס, נכתב:

"הואיל וברצון החברה לתת למשקיע מניות, וברצון המשקיע לרכוש מהחברה מניות, כנגד חלק המשקיע בהלוואת בעלים בחברה... והצדדים מתחייבים להעלות את ההסכמות ביניהם בצורה מפורטת בהסכם עיקרי שיחתם בין הצדדים...

2. העסקה
בתמורה להעמדת חלק המשקיע בהלוואות הבעלים בחברה בסכום של כ-500,000 ₪ תעביר החברה למשקיע מניות וחלק ברווחי החברה כפי שיקבע בין הצדדים בהסכם העיקרי.
הצדדים יקבעו את כל תנאי העסקה בהסכם מפורט שיחתם בין הצדדים לא יאוחר מחודש ימים מחתימת הסכם זה.

3. הצהרות החברה
... החברה עוסקת בייבוא מדחסי אויר... בכוונת החברה להשקיע בייבוא ציוד ומכירתו בארץ...

5. השלמת העסקה (CLOSING)
לא יאוחר מ-30 יום מיום חתימת ההסכם, יסכמו הצדדים את כל פרטי העסקה בהסכם כולל (להלן "ההסכם העיקרי") ויפעלו להשלמת העסקה כמפורט להלן.

המשקיע
א. יעביר בהעברה בנקאית ו/או בשק בנקאי לחשבון החברה את סכום הלוואת הבעלים.
ב. יחתום על הסכם הלוואה המסדיר את העמדת חלק המשקיע בהלוואות הבעלים והסכם בעלי המניות בנוסחו כפי שיקבע בין הצדדים (להלן: "הסכם ההלוואה") …".

החברה
א. תמציא למשקיע את אישור דירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם זה.
ב. תמציא למשקיע את אישור הדירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעמדת חלק המשקיע בהלוואות הבעלים ותחתום על הסכם הלוואה המסדיר את העמדת חלק המשקיע בהלוואות הבעלים.
ג. תמציא למשקיע את אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להמרת חלקת מהלוואות הבעלים להון.
ד. תרשום את המשקיע במרשם בעלי המניות של החברה ותודיע על כך לרשם החברות".

5. בתצהירו כתב גדי שבוריס ביקש ממנו לרכוש חלק ממניות החברה, ובסופו של דבר הוא הסכים למכור לו 2.5% מהמניות תמורת 500,000 ₪. נטען כי גדי ובוריס פנו יחדיו לעו"ד בצרי-לביא על מנת שתערוך את הסכם ההשקעה מיום 7.8.2017 , וכי ביום 1.8.2017 הועברו המניות על שמו. בחקירתו הנגדית אישר בוריס כי קיים פגישת ייעוץ ביחד עם גדי אצל עו"ד בצרי-לביא , אולם טען כי לא חתם על מסמך כלשהו. לדבריו, נערך הסכם השקעה במחשב שלא הודפס ולא התקיימה בסופו של דבר פגישה נוספת שנועדה לחתימה על הסכם לא התקיימה, ובפועל לא נכרת הסכם .

העברת כספים לאורגד

6. לא הייתה מחלוקת כי בוריס העביר לאורגד סכום הקרוב ל-500,000 ₪. מהמסמכים שצורפו לכתב התביעה ולתצהירו של בוריס ע ולה כי הועברו לאורגד הסכומים הבאים:

  • ביום 11.8.2017 - 150,000 ₪.
  • ביום 17.8.20107 - 30,000 ₪.
  • ביום 18.8.2017 - 60,000 ₪.
  • ביום 5.12.2017 - 240,000 ₪
  • ביום 7.2.2018 - 12,118 ₪.

ובסך הכול - 492,118 ₪.

7. בישיבה ביום 24.9.2019 טען בוריס כי הוא הלווה לנתבעים 500,000 ₪ על מנת לרכוש ולמכור סחורה, מבלי שהצדדים חתמו על הסכם , כי וון שהוא סמך על גדי. לדבריו, סוכם על החזר ההלוואה תוך חצי ש נה מהודעתו של בוריס לצאת מהחברה והוא הודיע על כך לגדי בעל-פה ובהתכתבות במכשיר סלולארי. בישיבה זו טען גדי שהוא קיבל מבוריס כ-500,000 ₪ ביחד עם הסכם השקעה הנושא חתימת עורכת-דין וכי לאחר מכן לא נחתם ההסכם העיקרי.

מהות העברת הכספים

8. בוריס טען כי הכספים ניתנו לגדי כהלוואה אישית רגילה באמצעות אורגד. הנתבעים טענו כי מדובר בהלוואת בעלים בהתאם להסכם ההשקעה וכי תמורת הסכום קיבל בוריס מניות בחברה . יצוין כי למרות שכותרת ההסכם מתייחסת ל"השקעה" הרי שתוכנו מלמד כי מהותו הוא הלוואת בעלים. בהתאם להסכם, בתמורה ל-500,000 ₪ תעביר החברה לבוריס מניות וחלק ברווחי החברה כפי שייקבע בהסכם העיקרי. אולם , הסכם עיקרי לא נחתם , ואין כל אינדיקציה לכך ש-2.5% מהמניות שקיבל בוריס הן בעקבות הסכם זה , שלא התייחס לכמות המניות שתועבר. בעדותו טען גדי כי החברה שווה 20,000,000 ₪, אולם הוא לא הציג כל אסמכתאות לתמיכה בכך. מתדפיס מאזן בוחן ליום 31.12.2018 עלה כי לזכות החברה 2,000,000 ₪ עם הכנסות של 1,000,000 ₪, ולפי דו" ח רווח והפסד מיום 31.12.2018 רווח החברה היה כ-140,000 ₪. למרות שהמניות הועברו על-שם בוריס כבר ביום 1.8.2018 הרי הסכם ההשקעה שהוצג מיום 7.8.2018 נושא תאריך מאוחר יותר. כמו-כן, המניות הועברו לבוריס עוד טרם העברת התשלום הראשון לאורגד. לא הוצגו מסמכים לפיהם בוריס ביקש מגדי לרכוש מניות כנטען. לפיכך, טענת הנתבעים כי הסכום של 500,000 ₪ יועד לר כישת 2.5% ממניות החברה איננה סבירה בנסיבות אלו.

9. למרות שבהסכם ההשקעה שהוגש חתומים לכאורה בוריס ואורגד, יש אישור חתימה על-ידי עו"ד בצרי-לביא רק לחתימתו של גדי ואין אימות לחתימתו של בוריס. גדי לא זימן לעדות את עו"ד בצרי-לביא כדי לתמוך בטענתו לפיה בוריס חתם על ההסכם . לפיכך, הנני מקבל את גרסתו של בוריס לפיה הוא לא חתם על ההסכם.

10. בנוסף, הכותרת של ההסכם "עיקרי הסכם השקעה" מלמדת כי לא מדובר בהסכם סופי. אף במסמך זה נכתב שתוך חודש ימים ייחתם הסכם מפורט . הסכם כזה לא נחתם. בהסכם שצורף אין פירוט של מועדי התשלומים ומועדי החזר ההלוואה. משלא נחתם הסכם עיקרי, אין משמעות להסכם שהוצג . לא הוכח כי נערך הסכם השקעה או הסכם הלוואת בעלים בין בוריס לבין אורגד. אף אם היה מדובר בהלוואת בעלים כעולה מתוכן ההסכם ומתצהירו של גדי, הרי שעל אורגד להחזיר את ההלוואה בשלב כלשהו. משלא הוכח כי נערך הסכם עם אורגד, הנני מקבל את גרסתו של בוריס , לפיה הכספים הועברו לגדי באמצעות אורגד כהלוואה, ללא אבחנה בינו לבין אורגד. לפיכך, על אורגד וגדי להשיב לבוריס את הסכומים שהוא הלווה לה ם.

קבלת התביעה נגד גדי

11. אף אם הייתי מקבל את גרסת הנתבעים, לפיה הכספים הועברו לאורגד בלבד כהלוואת בעלים , חיובו של גדי באופן אישי היה אפשרי באמצעות "הרמת מסך" או בדרך של הטלת אחריות אישית כנושא משרה בחברה. (לאבחנה בין שתי האפשרויות ראו: ע"א 9916/02 בן מעש נ' שולדר חברה לבניה בע"מ (פורסם בנבו, 5.2.2004) ; ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינראוי (פורסם בנבו, 1.8.2010 )).

12. בענייננו, לא עלה בידי בוריס להוכיח כי גדי עשה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה כדי לממש מטרה בלתי כשרה עבורו כבעל מניות. טענותיו של בוריס כי נפל קורבן ל"עוקץ" שתוכנן מראש דורשות הבאת ראיות מבוססות ברף גבוהה ביותר של מאזן ההסתברויות, כמקובל במשפט האזרחי ועל בית משפט לבחון את הראיות בזהירות ובקפדנות (ע"א 7456/11 בר נוי נ' מלחי (פורסם בנבו, 11.4.2013) ). ראיות כאלה לא הובאו. לא מתקיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות "הרמת מסך".

13. עם זאת, קיימות נסיבות המצדיקות להטיל אחריות אישית על גדי כנושא משרה בחברה. גדי לא הסביר מה נעשה בסכום של 500,000 ₪ שהתקבלו מבוריס ולאיזה מטרה הן שימשו . כמו-כן, לא הוצגו דו"חות החברה או פרוטוקול של ישיבת הדירקט וריון שמתייחס להסכם השקעה לכאורה עם בוריס ולקבלת כספים ממנו. אף לא הוצגו המסמכים שפורטו בסעיף 5 להסכם ההשקעה , אותם נדרשה אורגד להמציא לבוריס. הע ובדה שבסופו של דבר לא נחתם הסכם עיקרי ובו פירוט של מועדי החזרת ההלוואה, עשויה להעיד על חוסר תום לב של גדי. בנוסף, לא הוצגו אסמכתאות לפיהן הועברו לבוריס כספים כלשהם מרווחי החברה. משלא נחתם הסכם עיקרי כפי שנקבע בהסכם ההשקעה , היה על גדי ואורגד להשיב לבוריס את הכספים. כמו-כן, כפי שעלה מעד ותו של גדי, עיקר פעילות החברה נשענה עליו והוא היה מנהלה היחיד כשבידיו 97.5% ממניות החברה, כך ש קיימת כמעט זהות מוחלטת, בין גדי לבין החברה. לפיכך, יש לחייב את גדי אישית כנושא משרה להשיב לבוריס את כספי ההלוואה.

דחיית התביעה נגד מרינה

14. בעדותו הבהיר בוריס כי הוא הלווה כספים לגדי באמצעות אורגד והסביר שמבחינתו גדי ומרינה זה אותו גוף. אף בכתב תביעה נטען שההסכם נכרת עם גדי ו שהכסף הועבר לאורגד. מרינה, שאינה חלק מהחברה, אינה בעלת תפקיד בה ואינה בעלת מניות, לא קשורה לכספים שהעביר בוריס ל גדי ולאורגד. לפיכך, יש לדחות את התביעה נגדה.

התוצאה

15. לאור האמור לעיל, התביעה נגד הנתבעים מס' 1 ו-2 מתקבלת , והתב יעה נגד נתבעת מס' 3 נדחית. אני מחייב את הנתבעת מס' 1 (אורגד) ואת הנתבע מס' 2 (גדי) לשלם לתובע (בוריס), ביחד ולחוד, את הסכומים הבאים:
(1) 492,118 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה, 10.12.2018, ועד לתשלום המלא בפועל;
(2) אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל;
(3) שכר טרחת עורך-דין בסך כולל של 24,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

כן אני מחייב את התובע לשלם למרינה שכר שכר טרחת עורך-דין בסך כולל של 24,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בוריס קגן
נתבע: אורגד מדחסי אויר בע"מ
שופט :
עורכי דין: