ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין towbai kai abdelsalam נגד אסף טוביאנה :

22 אוגוסט 2021
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
towbai kai abdelsalam
ע"י ב"כ: עו"ד שטינוביץ

-
הנתבעים:
אסף טוביאנה
שירן אלגריסי

החלטה

לאחר עיון בבקשת הנתבעים להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות יהם ובתגובת התובע אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה וזאת מהטעמים שאפרט להלן:

תקנה 116 א ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 שכותרתה "ערובה לתשלום הוצאות" (להלן - התקנה) קובעת כי שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן, הכלל הוא חיובו בהפקדת ערובה, למעט המקרים המנויים בסיפא לסעיף קטן (ב) היינו - המצאת ראשית ראייה; הוכחת יכולת פירעון; טעמים מיוחדים.

אין מחלוקת כי התובע הוא תושב סודן, ומכאן שהתקנה האמורה חלה בעניינו ויש לבחון האם חל אחד החריגים לכלל הקובע חובת הפקדת ערובה.

הנתבעים נתבעו מכוח עילת הרמת מסך, אולם על פי המפורט בתביעה הנתבעת 2 (להלן – הנתבעת) בלבד רשומה ברשם החברות כבעלת המניות בחברה שהעסיקה את התובע (להלן – החברה) ואילו הנתבע 1 (להלן – הנתבע) אינו רשום כבעל מניות או מנהל.

התובע מפרט בתביעה אודות אירועים שהתרחשו לאחר הסכם פשרה שנחתם בהליך קודם בינו לבין החברה וקיבל תוקף פסק דין . לשיטתו אירועים אלה מצדיקים הרמת מסך.

העובדה, כי החברה לא הצליחה לפרוע את חובה על פי הסכם הפשרה אין בה כשלעצמה להצדיק הרמת מסך ואין בה ללמד כי הנתבעים התחייבו להסכם בידיעה שהתובע לא יוכל להיפרע מהחברה, אלא מדובר בטענות הדרושות הוכחה. תצהיר התומך בטענות אלה ללא כל אסמכתא מעבר לעצם הטענה אינו ראשית ראייה לטענות בדבר הרמת מסך.

כמו כן, על פני הדברים הטענות לגבי פעולות הברחת נכסים לכאורה שנעשו לאחר הסכם הפשרה אמורות לעלות במסגרת הליכי הוצל"פ (מבלי להביע עמדה לגבי סוגיית הרמת מסך בהליכי הוצל"פ) . ספק רב מאד אם הטענות ראויות לשמש כבסיס לעילת הרמת מסך לגבי עצם רכיבי התביעה המקורית שהסתיימה בפסק דין כנגד החברה בלבד . זאת בין היתר גם בשים לב לדוקטרינת מעשה בית דין ( ראה בשינויים המחויבים כבוד השופטת שדיאור בעניין סע"ש 53240-03-14 זעול בכר נ' אביהו טובי (4.5.16)).

שנית, ולגופו של עניין, על פי הפסיקה אי תשלום זכויות סוציאליות אינו טעם מספיק להרמת מסך (ראה ע"ע 52949-05-10 ליליה וולצ'ק נ' ש. אלברט עבודות ציבוריות, שירותי ניקיון, אחזקה ופיקוח בע"מ ואח' (28.3.12) ). משכך, גם לו תתקבל הטענה כי לא שולמו מלוא זכויות התובע על ידי החברה שהעסיקה אותו אין בכך די על מנת להוכיח קיומה של ראשית ראיה בכל הנוגע לחיוב הנתבעים באופן אישי (ראו גם : ברע (ארצי) 52353-08-16‏ ‏ א.ב. טוקו שף בע"מ נ' ‏ADMARIAM GAVR NEGOUSE (13.11.16)). הדברים אמורים ביתר שאת לגבי הנתבע שאינו רשום כלל כבעל מניות.

שלישית, ה נימוק המרכזי שהובא בבקשת הנתבעים הוא אי עמידת התובע בחיוב שהוטל על התובע (תשלום הוצאות בהליך קודם ). אי עמידה בחיוב שהוטל על תושב מדינה זרה עשוי להוות צידוק לחיוב בערובה (השווה: בשא (ארצי) 199/05 מריה אלקין נ' חיימובה גולנרה (7.3.05) וכן רעא 8730/10 ‏ אמנון יוסף נ' יעקב בינסון (23.3.11)). בנסיבות בהן תושב זר לא שילם הוצאות אף אין הכרח לבחון את סיכויי התביעה או קיומה של ראשית ראייה (ראו: ע"ר 7507-09-17 HAGOS נ' מוסדות ירים משה (4.2.18)).

נזכיר כי גם בבג"צ עדאללה נפסק כי ההבחנה בין תובעים תושבי ישראל לבין שאינם תושבי ישראל מושרשת בפסיקה והיא מתחייב מהשכל הישר (בג"ץ 7016/16 עדאלה נ' שרת המשפטים (17.9.18)).

רביעית, אחד הרכיבים העיקרי ים בתביעה הוא גמול שעות נוספות . לעניין זה הוצג תחשיב סתמי שנוקב במספר שעות כולל ללא הסבר כיצד נקבע סכום השעות בגינו נתבעים הפרשים. עוד יש לציין כי בתצהיר התובע לא קיימת כל התייחסות פרטנית לסוגיה זו וכל שנטען היה כי תלושי השכר הם כוזבים.

לסיכום, בשים לב לכך שהתובע אינו משלם הוצאות שנפסקו לחובתו ונוכח עילת התביעה (הרמת מסך) אשר הסיכויים להוכחתה אינם נראים טובים בשלב זה ולא הוצגה בנדון ראשית ראייה , יש לחייב בערובה.

אשר לגובה הערובה - בשים לב לסכום התביעה ולאחר שלקחתי בחשבון את מהות התביעה כמו גם את חשיבות זכות הגישה לערכאות, מצאתי לנכון להעמיד את סכום הערובה על סך של 4,000 ₪ לכל אחד מהנתבעים (סה"כ 8,000 ₪). הסכום יופקד בתוך 30 ימים אחרת התביעה תימחק. התובע רשאי להפקיד ערובה רק לגבי אחד הנתבעים וככל שכך יציין בגין איזה נתבע מופקדת ערובה והתביעה כנגד הנתבע האחר תימחק. ימי הפגרה נמנים.

אשר להוצאות : כדי לא להקשות על דרכו של התובע לבית הדין יתר על המידה בשלב זה, הנושא יילקח בחשבון בסיום ההליך על ידי המותב הדן .
אין מקום להוראות נוספות לגבי החיוב שנפסק בהליך קודם וממילא נקבע כי על התובע להפקיד ערובה בגין הליך זה.

התיק יובא לעיוני ביום 30.9.21 לבדיקת הפקדת ערובה.
המזכירות תעביר את ההחלטה לעיון כבוד הש' סילורה.

ניתנה היום, י"ד אלול תשפ"א, (22 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: towbai kai abdelsalam
נתבע: אסף טוביאנה
שופט :
עורכי דין: