ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל וובר נגד חומוס אליהו :

22 אוגוסט 2021
לפני: כבוד הרשמת סימה קרמר

התובעת:
דניאל וובר
ע"י ב"כ עו"ד רחל דוידוביץ

-
הנתבעים:
1. חומוס אליהו
2. גל פרידמן
3. דניאל פרידמן
ע"י ב"כ עו"ד ליפז אלימלך - קרני

החלטה

לפניי בקשת התובעת לגילוי ועיון ספציפי מיום 2.6.21 (להלן: "הבקשה").
לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובת הנתבעים, בתגובת התובעת וביתר המסמכים, להלן הכרעתי, לפי כל מסמך ומסמך שנתבקש:
דו"חות מע"מ חודשיים, דוחות חודשיים למסוד לביטוח לאומי, דוחות חודשיים למס הכנסה, דוח שנתי/מאזן מבוקשר על רווחי השותפות לרבות הפסדים ומאזני בוחן של הנתבעת 1 בשלוש שנות פעילותה:
לטענת התובעת, מסמכים אלה נחוצים לה לצורך הוכחת היקפי פעילותה העסקית של הנתבעת 1 וההפסדים הנטענים. כמו כן, התובעת משוכנעת שמאזני הבוחן של הנתבעת 1 בשלוש שנות פעילותה יחשפו רווחים גבוהים בתקופת עבודת התובעת לעומת התקופה שלאחר פיטוריה ובכך יושמט הבסיס תחת טענות הנתבעים.
לטענת הנתבעים, הרלבנטיות של מסמכים אלה אינה ברורה.
בתגובתה, התובעת הפנתה לסעיפים בכתב ההגנה המפרטים את טענות הנתבעים לפיהן התובעת גנבה מקופת הנתבעת 1.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי לדחות את הבקשה בהעדר רלבנטיות להליך דנן . הנתבעים הגישו תביעה כנגד התובעת בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו בטענה של גניבה בידי עובד אשר הזיקה לנתבעת 1 מבחינה כספית והעתק הימנה צורף לכתב ההגנה (להלן: "התביעה האזרחית"). עם זאת, לא מצאתי בה, לא כל שכן בכתב ההגנה בתיק שבכותרת, טענה בעניין פגיעה ברווחי הנתבעת 1 או הפסדים אשר נגרמו על-ידי התובעת ועל כן, אין רלבנטיות למסמכים המבוקשים . ודוק: בתביעה האזרחית צוינה אומדנה בדבר סך גובה הגניבות אשר בוצעו לכאורה על-ידי התובעת יחד עם עוד חמישה עובדים , כאשר החישוב נעשה על סמך פעולותיהם שנצפו בסרטוני האבטחה, ללא זיקה לרווחי הנתבעת 1. ממילא, גורמים רבים עשויים להשפיע על הרווח של בית עסק והצלחתו, כך שלא שוכנעתי שיהיה בגילוי המסמכים המבוקשים כדי לאפשר דיון יעיל או לחסוך בהוצאות, כדרישת תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 (להלן: "התקנות").

פירוט מצבת כוח אדם והנהלה:
לטענת התובעת, מסמך זה נחוץ לה לצורך הוכחת טענתה בדבר העסקה כוזבת של עובדים ודיווחים כוזבים בגין כך לרשויות המס.
לטענת הנתבעים, מדובר בדרישה רחבה ולא מנומקת אשר תביא לפגיעה בצדדי ג' להליך אשר אינם קשורים כלל למחלוקות בהליך זה.
בתגובתה, התובעת חזרה על עיקרי הבקשה.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי לדחות את הבקשה בהעדר רלבנטיות להליך דנן. עסקינן בתביעה לשכר וזכויות סוציאליות: דמי חג, דמי הבראה, הפרשות סוציאליות, ימי חופשה, הודעה מוקדמת, פיצוי פיטורים, פיצוי בגין אי-מסירת תלושי שכר והודעה לעובד. מכאן, כי אין כל רלבנטיות למספר העובדים ואנשי הנהלה בנתבעת 1, לא כל שכן כאשר זה נוגע למישור היחסים בין הנתבעת 1 לרשויות המס, צד ג' להליך זה.

פנקסי עבודה/יומן עבודה בכתב שנמסרו לתובעת ודוחות על הפרשות חובה שבוצעו לטובת התובעת במהלך העבודה:
לטענת התובעת, מדובר במסמכים אשר מעסיק מחויב על-פי דין לקיים.
הנתבעים לא מבינים על איזה מסמכים מדובר ומה הרלשנטיות שלהם.
לאחר ששקלתי את הדברים, מצאתי לקבל את הבקשה. התובעת הבהירה כי היא מבקשת מסמכי נוכחות אשר חובה על-פע דין לערוך ומכאן ברור, כי כוונתה לרישומי נוכחותה בנתסעת 1.
אשר לדוחות הפרשות – הבקשה ברורה דיה וברי, כי מדובר בדוח הפקדות לקופות.
על כן, ככל שלנתבעים רישומי נוכחות של התובעת ודוחות הפקדות לקופות, הם יימסרו לתובעת תוך 30 יום. ככל שאינם ברשותם, יצהירו כי זהו המצב לאחר חקירה ודרישה כמקובל בתצהיר ערוך כדין, עד לאותו מועד.

דוחות Z יומיים של פעילות הוקפה בדוכן הנתבעת 1 בקניון חולון בשלוש השנים האחרונות ודוחות Z יומיים של פעילות הקופה בדוכן הנתבעת 1 בשנה שלאחר פיטורי התובעת ועד מועד סגירת העסק :
לטענת התובעת, מדובר בנתון חיוני לאור התייחסות הנתבעים עצמם בסעיף 25 לכתב ההגנה לדוחות Z ועל כן, המסמכים נחוצים לתובעת לצורך הפרכת טענות הנתבעים.
לטענת הנתבעים, לא זו בלבד שמדובר במסמכים שאינם רלבנטיים לתביעה אלא שהתקופה עליה נפרשת הבקשה חורגת מהתקופה בה הועסקה התובעת.
בתגובתה, התובעת חזרה על עיקרי הבקשה.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי לדחות את הבקשה. יוטעם, כי לטענת הנתבעת 1, הגניבה בוצעה על-ידי כך שהתובעת הכניסה לקופה תשלומים שקיבלה במזומן מלקוחות, ללא הקלדתם בקופה, ובסוף היום נטלה אותם לידיה מהקופה. הואיל והכספים שנגנבו לכאורה, מתכתחילה לא נרשמו בקופה ברי, כי הם לא יופיעו בדוחות Z ועל כן, לא היה בגילוים של דוחות אלה כדי לאפשר דיון יעיל או לתרום לגילוי האמת. אשר לאזכור של דוחות אלה בכתב ההגנה, הדבר נעשה כדי לתאר את פעולות התובעת אשר נצפו בסרטונים ולא לצורך כימות הסכומים שנגבו, כך שגם מסיבה זו דינה של הבקשה להידחות.

פירוט דו"ח נוכחות בנוגע לשותפים בנתבעת 1:
התובעת טוענת, כי בכל שעות עבודתה נכח מי מהנתבעים בדוכן ופיקח על עבודתה.
בתשובתם, הנתבעים טענו לחוסר רלבנטיות של המסמך.
בתגובתה, התובעת חזרה על עיקרי הבקשה.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בעניין מסמך זה, מצאתי לקבל את הבקשה. לטענת התובעת, אי-רישום מלוא התקבולים בקופות נעשה על-פי הנחייתם המפורשת של הנתבעים והפ יקחו באופן צמוד על עבודת עובדי הדוכן. הואיל והאשמות הנתבעים נסמכות על סרטונים, הצלבת נוכחות הנתבעים במועדים בהם צולמו הסרטונים, עשויה להיות רלבנטית לטענות התובעת ביחס להנחיות שקיבלה וליעל את ההליך.
על כן, ככל שלנתבעים רישומי נוכחות שלהם, הם יימסרו לתובעת תוך 30 יום. ככל שאינם ברשותם, יצהירו כי זהו המצב לאחר חקירה ודרישה כמקובל בתצהיר ערוך כדין, עד לאותו מועד.

סיכומו של דבר, הבקשה מתקבלת חלקית, כמפורט לעיל.
תצהיר משלים מטעם הנתבעים יוגש עד ליום 17.10.21.
לאור התוצאה, כח צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, י"ד אלול תשפ"א, (22 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דניאל וובר
נתבע: חומוס אליהו
שופט :
עורכי דין: