ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טלי חזן נגד הדס הריס :

בפני כבוד ה שופט עמית צבי שרצקי

תובעת

טלי חזן

נגד

נתבעת
הדס הריס

פסק דין

התובעת רכשה מהנתבעת מוצרים חשמליים. לטענתה הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה לספק לה את המוצרים הבאים למרות ששילמה את תמורתם. המוצרים הם סלסלת נפרדת למדיח, כיריים מסוג דומינו ומיקרוגל.
לטענת הנתבעת, התובעת לא השלימה את חובה ועליה לשלם 22,990 ₪.
המסמך היסודי שעליו מסתמכים הצדדים הוא דף נייר (להלן-הדף) שכותרתו "חזן אלירן ושלי, אישור הזמנה " הכתוב בכתב יד, ללא רשום מועד עריכת המסמך ו ללא חתימת הצדדים על הדף, ללא פרטים מהותיים כגון תשלום או פטור לעניין ההובלה, ההתקנה, ביקור טכנאים, מועדי ההספקה, מועדי התשלום ופריסתם.
בדף רשימה של מוצרים ומחיר לצד כל מוצ ר. הרשימה נחלקת לשניים, רשימה של תשעה מוצרים ובנפרד, במרתף חמישה מוצרים. בנוסף רשימה של שלושה מוצרים שנמחקו.
לצד הרשימה הראשונה רשום מחיר המוצרים הנ"ל 70,365 ₪ ולצד הרשימה השנייה 13.365 ₪. בנוסף לכך מופיע הסכום 99,020 ₪ שהוא המחיר הכולל של המוצרים ולצדו 94,500 ₪ שהוא מחיר המוצרים לאחר הנחה. מכתב התביעה ניתן ללמוד כי מועד ההזמנה הוא באוגוסט 2020.
על חשבון העסקה שילמה התובעת 68,000 ₪. הנתבעת מאשרת זאת.
לטענת התובעת חלקם של המוצרים הגיעו לביתם לאחר כניסת משפחתה אליו וזאת למרות בקשתה מנתבעת לדאוג להתקנתם עוד בטרם הכניסה. כך לדוגמה התעכבה קבלת מכונת הכביסה כחודשיים לאחר מגוריהם, דבר שהצריך הבאת הכבסים למכבסה וקושי בסדר יומה.
לטענת התובעת לאחר ביטול הזמנת המוצרים המופיעים בסיפא של הדף (שני מוצרים) הסתכם חובה בסך 64,740 ₪ ולאחר ההנחה של 5% 61,503 ₪.
הנתבעת הודיעה לתובעת כי עליה לשלם דמי משלוח, התקנה וטכנאים בסך 5300 ₪, ולאחר דין ודברים הסכימה לקזז 12%, כך שהיה על התובעת להוסיף 1404 "₪.
התובעת עותרת לקבלת שלושת המוצרים שלא סופקו (מיקרוגל, כיריים וסלסלה למדיח) על אף ששילמה בעדן.

בכתב הגנתה ציינה הנתבעת כי ביום 23.8.20 התקיימה פגישה והופק הדף עם רשימת המוצרים, מחירם הרגיל ומחירם לאחר מתן ההנחה. סוכם כי המחיר המוזל הוא כתנאי לרכישת כלל המוצרים. ביום 11.2.21 כך, בכתב ההגנה, נקבעה פגישה בין הצדדים להשלמת התשלום. התובעת לא הביאה כל אמצעי תשלום בטענה כי שכחה את השקים. התובעת ובעלה טענו ליוקר המוצרים. מאותה פגישה החלו הוויכוחים לעניין חיוב התובעת או זיכויה, כל צד ועמדתו. הנתבעת הפסיקה לספק את יתרת המוצרים עד להסדרת בתובעת את חובה.

דיון
מהחומר שהוגש לבית המשפט לא ניתן לקבוע מהו הסכום שעל התובעת לשלם, אם בכלל, לנתבעת בגין ה מוצרים שרכשה. התובעת לא הגישה לבית המשפט מסמך מסודר ובו פירוט המוצרים שקיבלה בפועל ומחיריהם. מהדף לא ניתן ללמוד זאת.
מאחר והנתבעת טוענת כי עצרה את משלוח המוצרים (מלבד הסלסלה שטוענת כי נשלחה לתובעת) בשל חובה של התובעת ואילו התובעת טוענת כי מוצרים אלה נכללים בתשלומים שקיבלה הנתבעת, יש חשיבות בברור ענין זה.

לאור האמור לעיל כשעול ההוכחה עליה, יכולתי לדחות את התביעה לאלתר, אולם החלטתי לדון לגופו של עניין מתוך הנחה והנחה בלבד כגרסת התובעת שהמוצרים שקיבלה ערכם 64,740 ₪.

כאמור, יוצא אני מנקודת הנחה, שכפי שטוענת התובעת, ערכם של המוצרים שקיבלה הינם 64,740 ₪. בהנחה זו, האם נכללים המוצרים שבמחלוקת בסכום הנ"ל ולכן זכאית לקבלתמא אין הם נכללים ואז חייבת היא לנתבעת את יתרת סכום , העולה על 68,00 ₪ ששילמה, שבגינה עצרה את משלוח המוצרים ולאחר התשלום, תקבלם.
התובעת טוענת כי הוסכם בין הצדדים להנחה של 5% ולכן הסכום שמגיע לנתבעת הינו 61,503 ₪. אין כל מסמך בכתב המאשר את הטענה , להפך, באחד מהתכתבויות באטסאפ בין ה צדדים שהוגש על ידי הנתבעת כראיה לבית המשפט (לא מופיע מועד ההתכתבות) באשר ל תשלום עבור המוצרים שהתובעת רכשה, תבעה זו מנתבעת לזכותה ממחיר המוצרים סך של 5%. הנתבעת ענתה לה "הנחה על 5% מכלל העסקה בסופה ובמלואה. לא על חלקה" תשובת התובעת הייתה "נכון". הדבר מדבר בעד עצמו, לא מגיעה לתובעת ההנחה הנ"ל. כלומר הסכום המגיע הינו, בהנחה בלבד שהתובעת צודקת, 64,740 ₪.
לא מצאתי בחומר שהוגש על ידי התובעת, מלבד גרסתה לעומת גרסת הנתבעת, כי הנתבעת פתרה אותה מתשלום עבור טכנאים, משלוח והתקנה. בדף מופיעים מחירי המוצרים בלבד ללא התייחסות להובלה והתקנה שהם מהתנאים המהותיים לעסקאות מעין אלה (ראה ברישא של פסק הדין).

מאחר והתובעת לא הצליחה להוכיח לבית המשפט לעניין ההנחה בשיעור 5% וויתור התשלום בגין ההובלו ת, הטכנאים המשלוח וההתקנה, עולה כי היה עליה ל שלם לנתבעת, את דמי ההובלה, טכנאים, משלוח והתקנה בסך 5300 ₪ בנוסף לתשלום ששילמה ללא ההנחה של 5%. מחיר המוצרים ללא הנחה הינו כדברי התובעת 64,740 ₪ לכך יש להוסיף את העליות הנלוות בסך 5300 ₪ כך שהעלות הכוללת הינה 70040 ₪. לפי חשבון זה התובעת שילמה 68,000 ₪, על כן על התובעת להשלים סך של 2040 ₪.
שוב מדגיש אני כי תוצאה זו נקבעה מתוך ההנחה כי חובה של התובעת לפי גרסתה הינו 64.740 ₪.

המסקנה שהגעתי כמפורט לעיל הוא שאין התובעת זכאית ל קבלת המוצרים עד להשלמת חובה לנתבעת.

באשר לסלסלה מקבל אני את טענת התובעת. מלכתחילה טענה כי הסלסלה לא הגיעה עם המדיח וחזרה על כך כל העת. יש טעם בדבריה להעדר הצורך בשתי סלסלות לאותו מדיח. יתכן ויש לנתבעת רישום של מוסר המדיח על מסירת הסלסלה אולם טענתה של התובעת מקובלת עלי. הנתבעת טענה שיש בידה חתימה של התובעת לקבלת הסלסלה אולם לא הגישה מסמך זה לבית המשפט. על הנתבעת לנפק לה את הסלסלה בתוך 30 ימים.

סוף דבר
מושכלות ראשונים לימדנו כי המוציא מחברו עליו הראיה. הנתבעת לא הצליחה חלקית להרים את נטל ההוכחה כנדרש במשפט אזרחי ולכן דוחה את התביעה כדלקמן:

אני דוחה את התביעה לעניין לקבלת התנור והמיקרוגל.

אני מקבל את התביעה לעניין הסלסלה. על הנתבעת להעביר לתובעת את הסלסלה בתוך 30 ימים.

זכותם של הצדדים להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טלי חזן
נתבע: הדס הריס
שופט :
עורכי דין: