ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עימאד חטיב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובע:
עימאד חטיב
ע"י ב"כ: עו"ד זוהיר זועבי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר רון בשוראי, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום האורתופדית (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלה המפורטת להלן בהחלטה זו והמתייחסת לתובע, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. תשומת לב המומחה מופנית לכך, כי על חוות דעתו להיות ערוכה בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש], התשל"א - 1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.07 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

3. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:

תיק רפואי כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) משירותי בריאות כללית.
תיק רפואי, מיון, אשפוז ומרפאות חוץ (ידני וממוחשב) מבית חולים רבקה זיו.
תיעוד רפואי שצורף לתצהיר התובע.

4. העובדות:

א. התובע יליד שנת 1980.
ב. החל מיום 1.7.07 ועד ליום 30.6.20, התובע עבד כמהנדס תוכנה בשירותי מעסיקים שונים.
ג. במסגרת עבודתו, התובע ישב בדרך כלל מול שני מסכי מחשב (צמודים אחד לשני במרחק של כ - 15 ס"מ בניהם), ובצע עבודות תכנות וזאת תוך כדי ביצוע פעולות הקלדה והסתכלות ימינה, שמאלה, למטה ולמעלה תוך שהזיז את הראש מאות פעמים ביום , הלוך וחזור. שני המסכים ממוקמים כאמור מול התובע, באופן שמסך אחד ממוקם מעט לשמאל והמסך השני ממוקם מצד ימין. התובע התמקד יותר במסך השמאלי והטה את ראשו למסך הימני בהתאם לצורך.
ד. התובע עבד לעיתים מול 3 או 4 מסכים, וזאת תוך ביצוע פעולות התכנות האמורות.
ה. התובע עבד 5 ימים בשבוע, 9 שעות ביום.

5. השאלות:
תשומת לב המומחה מופנית לכך, כי על פי הפסיקה, עת מדובר בהכרה בפגיעה בעבודה בעילת המיקרוטראומה, סדר בחינת הדברים הוא בשני שלבים, מפורט להלן:
ראשית - האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המבוטח ובין הליקוי ממנו הוא סובל. על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו על הליקוי. דהיינו, יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על הליקוי, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו. יובהר, כי בשלב זה לא נדרשת התייחסות למידת ההשפעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ואין הכוונה כי תנאי העבודה תרמו שיעור של 50% ממצבו הרפואי של המבוטח, אלא האם תנאי העבודה גרמו במידה כלשהי למצבו הרפואי של המבוטח או להחמרת מצבו הרפואי של המבוטח, בסבירות של 50% ומעלה.
שנית - ככל שנקבע קשר סיבתי כאמור לעיל, יש לבחון את שאלת היחס בין השפעת תנאי העבודה על הליקוי אל מול גורמיו האחרים. לגבי שאלה זו די בהשפעה משמעותית של תנאי העבודה על קרות אותו הליקוי כדי שהוא יוכר כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. השפעה משמעותית הינה, על פי הפסיקה, השפעה בשיעור 20% לפחות.

על רקע האמור, מתבקש המומחה הרפואי להשיב על השאלות כמפורט להלן:

א. מהי המחלה או מהו הליקוי שממנו סובל התובע בצוואר?

ב. האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע (כמפורט בסעיף 4 לעיל) ובין הליקוי בו לקה או החמרתו? כאמור, על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו, דהיינו יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.

ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי המחלה של התובע עקב עבודתו האמורה נגרמה או הוחמרה על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה או החמירה גם כן את מחלתו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

6. תשומת הלב מופנית לכך, שצד המבקש להתנגד להחלטת בית הדין בדבר מינויו של המומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. כן מופנית תשומת לב הצדדים לכך, שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. במידה ומי מבין הצדדים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

9. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

10. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, י"ד באלול תשפ"א (22 באוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, נשיא


מעורבים
תובע: עימאד חטיב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: