ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג.ב. נגד אי די איי חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובעת

ג.ב.

נגד

הנתבעת
אי די איי חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתרת התובע ת למינוי מומחים בתחומי ם האורתופדיה והראומטולוגיה .
  2. בתחום האורתופדיה: יש הסכמה לעניין הצורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט.

בתחום ראומטולוגיה: הנתבעת מתנגדת למינוי מומחה בתחום זה וטוענת כי כאביה של התובעת הם בתחום האורתופדי ומדובר בבקשה לכפל מינויים. לא ניתן לקבל טענה זו: התובעת נבדקה על-ידי ראומטולוג ונצא שסובלת מפיברומיאליגיה שהתפתחה לאחר תאונת דרכים (בדיקה מיום 11.11.20). בבדיקה נוספת נמצא שהפיברומיאלגיה הולכת ומחמירה (בדיקה מיום 07.03.21). לנוכח האמור מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה שנובעת מבעיה ראומטלוגית (ולא רק אורתופדית) , וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום זה לשם קביעת שיעור הנכות.
בהקשר זה אזכיר את הגישה הליבראלית הנוהגת בכל הקשור למינויי מומחים רפואיים, ועל מנת שלא לחסום דרכו של התובעת להוכיח טענותיה שברפואה – אשר בהליך זה ניתן לעשות רק בדרך של מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט – מצאתי כי יש לקבל את הבקשה (ר' רע"א פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ [18.11.2013]); רע"א 4402/16 פלונית נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ [21.08.2016]).
3. אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
ד"ר אמיר השרוני בתחום האורתופדיה.
פרופ' מיכאל אהרנפלד בתחום הראומטולוגיה.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
4. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
5. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). כל מומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחים לא יבדקו את התובע ת בטרם חלפה תקופה של 45 ימים ממתן החלטה זו.
6. כל המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 05.02.20 וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת ה יום לבין תאונה זו, יקבע את נכותה הצמיתה של התובע ת, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובעת תזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת לפי המחירים היום.
7. אני מעמידה את שכרו של כל אחד מהמומחים בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
8. כל חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות לכל מומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 30.03.22 בשעה 15:00. על התובעת להתייצב אישית לדיון.
11. באשר להוצאות: בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בענייננו, התנגדות הנתבעת למינוי מומחה בתחום הראומטלוגיה נדחתה. בשים לב לכך שניתנה הסכמה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות בקשה זו, בסך של 300 ₪. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, ללא קשר לתוצאות ההליך.
התיק יובא לעיוני ביום 02.01.22.

ניתנה היום, י"ב אלול תשפ"א, 20 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג.ב.
נתבע: אי די איי חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: