ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שג-אב תעשיות בע"מ נגד מועצה אזורית אבן יהודה :


בפני כבוד ה שופט נועם רף

מבקשת

שג-אב תעשיות בע"מ

נגד

משיבה
מועצה אזורית אבן יהודה

החלטה

1. בהמשך לדיון מיום 7.7.21, בפני בקשת המבקשת להגשת הודעת צד ג' כנגד חברת אבו שמעון ובניו.

2. עסקינן בתביעת המשיבה לתשלום מיסי ארנונה ואגרת שמירה בגין נכס ברחוב שיזף בישוב אבן יהודה.

3. המבקשת שכרה בשנת 2014 שטח המשמש כמבנה מסחרי בגודל של 2,680 מ"ר. לטענתה של המבקשת כשלא עלה בידיה להקים את המפעל אותו רצתה להקים, השכירה את השטח לשוכרי משנה.

4. לטענת המבקשת ביום 22.07.2015 התקיימה פגישה בין נציג המבקשת לגברת רויטל נציגת המשיבה אשר במסגרתה בוצעה התחשבנות עבור כל חובות העבר של המבקשת.

5. באשר לנכס מס' 11600002 בו הופעלה מכבסה, נכס זה היה חלק מהליכי חדלות פירעון וביום 1.11.2017 שוחרר הנכס ממינוי כונס נכסים. ביום 31.04. 2018 חברת שמעון אבו ובניו קיבלה את החזקה על הנכס בכללותו ועל כן על המבקשת לשלם חוב בגין שנת 2018 עד חודש אפריל בלבד.

6. נציג המבקשת טוען כי ביום בו הועברה החזקה אל חברת אבו שמעון ובניו, הוא נפגש עם מר ויטלי, נציג המשיבה והודיע לו על החלפת המחזיקים בנכס.

7. משכך, המבקשת מבקשת להגיש הודעה לצד ג' כנגד חברת אבו שמעון ובניו שכן היא המחזיקה בנכס מחודש 4/18 .

8. לטענת המשיבה, המבקשת לא מסרה הודעה בהתאם להוראות הדין בדבר החלפת החזקה בנכס. על המבקשת לשאת בחיובי הארנונה משום היותה מחזיקה ראשית ואין הדבר מעלה או מוריד אם המבקשת השכירה את הנכס בשכירויות משנה.

9. זאת ועוד, דרישות התשלום נשלחו ישירות למבקשת ובמידה והמבקשת מתנגדת לתשלומים, היה עליה להגיש השגה במועדים הקבועים בחוק.

10. לטענת המשיבה מתן רשות להגשת הודעה לצד ג' תסרבל את ההליך ולא תקדמו, כאשר המחלוקת, ככל שקיימת, בין הנתבעת לצד ג' הינה חוזית בעוד שההליך דנא אינו מתנהל במסגרת זו.

11. בהתאם להוראות תקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018:

"נתבע רשאי לתת הודעה לצד שלישי לכל אדם, במקרים שבהם הוא זכאי ממנו להשתתפות, לשיפוי או לביצוע פעולה בנוגע לסעד הנתבע ממנו או אם מתקיים קשר עובדתי או משפטי משותף בסוגיה שבינו ובין הצד השלישי, הכרוכה בנושא התובענה."

12. הרציונל העומד בבסיס הודעה לצד שלישי הוא שההתדיינויות על כל הסתעפויותיהן, בשל אותה עילה, או בשל עילות הצומחות ממערכת עובדות אחת, יתקיימו, ככל האפשר, בצוותא חדה (ר' רע"א457/83 ohio medical products division of air reduction company, inc נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, פ"ד לז (4) 309, פסק1 (1983)). לצד הרציונל של ייעול הדיון, אחת ממטרותיה של הגשת הודעה לצד שלישי היא גם מניעת הכרעות סותרות באותו עניין ראו: ע"א 5222/17 פלוני נ' פלונית, פסקה 7 (פורסם בנבו, 26.04.2018).

13. בעניינו אנו, נראה כי הגשת הודעת צד ג' על ידי המבקשת תסרבל ותכביד על ההליך.

14. ובמה דברים אמורים, המסגרת הדיונית והמהותית של ההליך בין הצדדים שבפני שונה מהמסגרת הדיונית ומהותית שבין הנתבעת לצד ג'. כך גם המחלוקת שבין הצדדים שבפני בנוגע לחזקה בנכס ומסירת הודעה בדבר שינוי פרטי מחזיק שונה מהמחלוקת החוזית שבין הנתבעת לצד ג'.

15. אשר על כן, כן, איני מאשר הגשת הודעת צד ג' ובאפשרות המבקשת יהיה למצות הליכים כנגד צד ג' בהליך נפרד, ככל שיידרש.

16 נוכח הנסיבות המתוארות לעיל בנוגע לפרטים שהתבררו בדיון מיום 7.7.21, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב אלול תשפ"א, 20 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שג-אב תעשיות בע"מ
נתבע: מועצה אזורית אבן יהודה
שופט :
עורכי דין: