ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ה.ע. נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

2
בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובעת

ה.ע.

נגד

הנתבעת
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתרה התובעת למינוי מומחים בתחום האורתופדיה וה נוירולוגיה. הנתבעת מתנגדת לבקשת המינוי.
  2. בתחום האורתופדיה: מבדיקת התובעת על-ידי אורתופד עולה כי קיימת הגבלה בתנועות צוואר (בדיקה מיום 19.09.19). הגבלה בתנועות צוואר ויד ימין נמצאה גם בבדיקה במרפאת כאב (מיום 12.05.20).

לנוכח הגישה הליבראלית הנוהגת בכל הקשור למינויי מומחים רפואיים, ועל מנת שלא לחסום דרכו של התובעת להוכיח טענותיה שברפואה – אשר בהליך זה ניתן לעשות רק בדרך של מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט – מצאתי כי יש לקבל את הבקשה (ר' רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ [18.11.2013]); רע"א פלונית נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ [21.08.2016]).
בתחום הנוירולוגיה: במסמכים הרפואיים שצורפו צוין כי לא קיים חסר נוירולוגי (מסמכים מהימים 19.09.19, 17.12.19, 12.02.20) . התובעת הופנתה לבדיקת EMG שם נמצא רדיקולופתיה, אולם, לאחר ביצוע הב דיקה, הופנתה התובעת על-ידי רופאת המשפחה לאורתופד ולא לנוירולוג, ולא צורף תיעוד רפואי נוסף המעיד על רצף טיפולי בתחום הנוירולוגיה. בנסיבות אלה, יתבקש המומחה בתחום האורתופדיה לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום זה.
3. אני מורה על מינויו של ד"ר דן דבי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובעת. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 45 ימים ממתן החלטה זו.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 10.09.19, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותה הצמיתה של התובעת, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובעת תהיה זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
7. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 20 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 20 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. באשר להוצאות: בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בענייננו, התקבלה הבקשה רק בחלקה. לפיכך, מצאתי שקיים טעם מיוחד להימנע מפסיקת הוצאות בבקשה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 26.12.21.

ניתנה היום, י"ב אלול תשפ"א, 20 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ה.ע.
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: