ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ע. נגד ענבל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובע

א.ע.

נגד

הנתבעת
ענבל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתר התובע למינוי מומחים בתחום האורתופדיה, הפסיכיאטריה והנוירולוגיה. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה ניתנת החלטתי.
  2. בתחום האורתופדיה: מהתיעוד הרפואי שצורף לבקשה עולה כי בבדיקות קליניות של התובע נמצאה הגבלה בתנועה (ממצאי בדיקות אורתופד מהימים 23.04.20, 04.06.20, 01.09.20); כי התובע הופנה לקבלת טיפולי פיזיותרפיה והשתתף בהם; וכי בבדיקת CT שנערכה לו נמצא בלט בדיסק האחורי.

די באלה כדי להוות ראשית ראיה לקיומה של נכות עקב התאונה, אשר מצדיקה מינוי מומחה מטעם בית המשפט.
בתחום הפסיכיאטריה: התובע הופנה לבדיקה פסיכיאטרית על-ידי רופא משפחה בשל טענת התובע בדבר "החמרה בתסמינים נפשיים". פרט לכך לא צורך מסמך רפואי נוסף אשר יש בו כדי להצביע שהתובע אכן נזקק לטיפול רפואי בתחום הפסיכיאטריה. מהמסמכים שצורפו לא ניתן לקבוע כי ישנה ראשית ראיה לקיומה של נכות עקב התאונה, ואין מספיק תיעוד כדי לשקול קיומו של רצף טיפולי המצדיק מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה.
ככל שהתובע המשיך במעקב, ביצע בדיקות או תועדו עוד תלונות בתחום זה, במועד מוקדם למועד החלטה זו – יגיש את התיעוד הנוסף לתיק, ובקשתו תישקל בשנית.
בתחום הנוירולוגיה: התובע הופנה לבדיקה נוירולוגית על-ידי רופא משפחה. פרט לכך לא צורך מסמך רפואי נוסף אשר יש בו כדי להצביע שהתובע אכן נזקק לטיפול רפואי בתחום זה. מהמסמכים שצורפו לא ניתן לקבוע כי ישנה ראשית ראיה לקיומה של נכות עקב התאונה, ואין מספיק תיעוד כדי לשקול קיומו של רצף טיפולי המצדיק מינוי מומחה בתחום הניורולוגי.
ככל שהתובע המשיך במעקב, ביצע בדיקות או תועדו עוד תלונות בתחום זה, במועד מוקדם למועד החלטה זו – יגיש את התיעוד הנוסף לתיק, ובקשתו תישקל בשנית.
3. אני מורה על מינויו של ד"ר משה לוינקופף, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפיזיותרפיה, לצורך בדיקת התובע. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
4. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
5. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, תוך 45 ימים מהיום. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפני ו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה זו.
6. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 25.02.20, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותו הצמיתה של התובע, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
7. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ששכרו גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
8. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקתו של התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחת המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנ ו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יישלחו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 30.03.22 בשעה 14:30.
11. באשר להוצאות: בענייננו, מונה מומחה אחד מתוך שלושה שהתבקשו, כך שהבקשה התקבלה באופן חלקי בלבד ומנגד לא ניתן לראות בהתנגדות הנתבעת משום התנגדות סרק. לפיכך, מצאתי שקיים טעם מיוחד להימנע מפסיקת הוצאות בבקשה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 22.12.21.

ניתנה היום, י"ב אלול תשפ"א, 20 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ע.
נתבע: ענבל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: