ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין .2 אבי בן רובי נגד פסק דין :

לפני כבוד הושפט יונה אטדגי

התובעים:

.1 חולון טורס (1985) נסיעות ותיירות בע"מ
.2 אבי בן רובי

נגד

הנתבעים:
.1 שלי מהל מורד
.2 דוד מהל

פסק דין

1. התובעת 1, חברה המנהלת סוכנות נסיעות (להלן – " התובעת"), והתובע 2, בעל מניות מרכזי בתובעת ומנהלה (להלן – "התובע"), הגישו תביעה כספית זו ע"ס 2,500,001 ₪, נגד הנתבעת 1, סוכנת נסיעות של התובעת (להלן – "הנתבעת"),ונגד בעלה, הנתבע 2 (להלן-"הנתבע").
בכתב התביעה נטען כי הנתבעת והנתבע שסייע לה נטלו לידיהם כספים של לקוחות שהיו צריכים להגיע לקופת התובעת, וכן גרמו לה לנ זקים שונים, בסכום מצטבר של מלמעלה מ-4 מיליון ₪.
התביעה הועמדה על הסכום האמור " מטעמי אגרה".
הנתבעים הכחישו את הטענות המיוחסות להם, ולטענתם, התובעים הם שחייבים לנתבעת כספים המגיעים לה בסכום של כ-1.8 מיליון ₪, ותביעתה לקבלת הכספים הללו הוגשה לבית הדין לעבודה, טרם שהוגשה תביעה זו.

2. בדיון שנערך ביום 5.8.2020 הודיעו הצדדים כי הם החלו בהידברות כדי להגיע לפשרה שתסיים את כל המחלוקות שביניהם וביקשו שהות לעדכן את בית המשפט.
בחודש דצמבר 2020 הגישו הצדדים "הודעה מוסכמת בדבר הסכם פשרה", אליה צורף "הסכם פשרה במהלך גישור", שנחתם על ידי כל הצדדים באופן אישי וכן על ידי באי-כוחם (להלן – " הסכם הפשרה").
הצדדים הודיעו, כי הסכם הפשרה נחתם "לאחר מאמצים רבים ובסיוע מגשר".

3. עיקרו של ההסכם הוא מינויו של ד"ר שחר פרנק, "מרצה באוניברסיטת תל אביב הבקיא בתחום התיירות, שכיהן כראש אגף באל על וכמנהל בכיר בחברת נתור, לשמש כבודק מוסכם על הצדדים לבחינת שאלת גובה הסכום שהצדדים חבים זה לזה, בהתאם לאופן החישוב שיפורט להלן (להלן – " המומחה" ו-"סכום הפשרה", בהתאמה)".
נקבע (בסעיף 2.5) כי "צד ב' [הנתבעים] ישלם לחולון טורס את סכום הפשרה בתוספת הריבית הנהוגה בבנק ישראל מיום 31.12.2018 בתוך 90 ימים ממועד מתן הכרעת המומחה בדבר החוב של שלי [הנתבעת] לחולון טורס. צד ב' ישלם לחולון טורס את סכום הפשרה על פי הכרעת המומחה".
בסעיף 2.6 נכתב כי "המומחה יידרש לנמק את הכרעתו באופן מלא".
סעיף 3 מפרט את "אופן החישוב המוסכם".
סעיף 4 הגדיר את "סמכויות המומחה".
סעיף 5, כותרתו: "סופיות הכרעת המומחה". בסעיף 5.1 נכתב: "הצדדים מקבלים את הכרעתו המנומקת של המומחה כהכרעה סופית". בסעיף 5.2 נכתב: " הכרעת המומחה בשאלות שבמחלוקת תהא סופית, חלוטה ובלתי ניתנת לערעור על ידי מי מהצדדים".

4. הסכם הפשרה קיבל תוקף של החלטה (מיום 9.12.2020) והצדדים התבקשו לעדכן את בית המשפט לאחר הגשת חוות דעת המומחה.

5. ביום 6.3.2021 הגישו התובעים "בקשה למתן פסק דין", במסגרתה הם הודיעו כי המומחה הגיש את חוות דעתו שצורפה לבקשה.
המומחה קבע בחוות דעתו, כי "סכום הפשרה" יעמוד על 1,467,777 ₪, בתוספת ריבית בנק ישראל מיום 31.12.2018 שנקבעה בהסכם.
הנתבעים התבקשו להשיב לבקשה ובתשובתם הם הודיעו שהם מתנגדים למתן פסק דין על פי קביעת המומחה והעלו שורה של טענות נגד תקפותו של הסכם הפשרה ונגד חוות דעתו של המומחה.
בהחלטתי מיום 24.3.2021 כתבתי כי "אם הנתבעים סבורים שיש לבטל את הסכם הפשרה שנעשו בין הצדדים ו/או שיש לבטל את הכרעתו של המומחה, עליהם להגיש בקשה מנומקת ומפורשת בצירוף תצהיר. . . ".

6. לאחר מכן הנתבעים הגישו בקשה "לבטל את הכרעת המומחה, נוכח מתן החלטה חד צדדית מבלי שהיה לנתבעים יומם בפניו".
ביקשתי את תשובת התובעים ואת התייחסותו של המומחה, ולאחר קבלתן ניתנה על ידׅי החלטה (מיום 11.5.2021), שבה דחיתי את בקשת הנתבעים.
יחד עם זאת, טרם מתן פסק הדין, אפשרתי לנתבעים להגיש שאלות הבהרה למומחה, למרות שזכות זו לא נקבעה בהסכם (בכפוף להפקדת פיקדון להבטחת התשלום הנוסף למומחה).

7. הנתבעים הגישו בקשה לאפשר להם "גישה למחשבי חולון טורס" טרם הגשת שאלות ההבהרה.
התובעים התנגדו לבקשה זו.
בהחלטתי מיום 25.5.2021 דחיתי את בקשת הנתבעים, משום ש"האפשרות שניתנה לנתבעים להציג למומחה שאלות הבהרה ממוקדות, אין פירושה פתיחת כל העניין מחדש ואין פירושה מתן אפשרות למומחה מטעם הנתבעים לערוך בדיקה עצמאית" ונתתי ארכה נוספת להגשת שאלות ההבהרה.

8. הנתבעים הגישו שאלות הבהרה.
המומחה השיב על השאלות בפירוט רב (תשובותיו צורפו להודעת ב"כ התובעים מיום 12.7.2021).
יצוין כי המומחה ויתר על קבלת שכר נוסף.
המומחה דחה את כל הערות הנתבעים ותיקן את " סכום הפשרה" תיקון קל לכיוון מעלה לסך של 1,469,055 ₪, לפני ריבית (להלן – " סכום חוות הדעת").

9. לאחר קבלת תשובות המומחה ביקשתי את עמדת הנתבעים למתן פסק דין על יסוד קביעות המומחה ובהתאם להסכם הפשרה (החלטה מיום 21.7.2021).
הנתבעים הגישו את תשובתם, שכללה שתי בקשות: הראשונה – להפחית מסכום חוות הדעת סכום כולל של 396,977 ₪, " תוך שקלול ליקויים של המומחה", השנייה – כי פס ק הדין יינתן נגד הנתבעת בלבד ולא נגד ה נתבע.
התובעים התנגדו לשתי הבקשות.

10. שתי הבקשות החדשות של הנתבעים נדחות:
ביחס לבקשה הראשונה – בהסכם הפשרה הסכימו הצדדים כי הכרעת המומחה תהיה " סופית, חלוטה ובלתי ניתנת לערעור". לפנים משורת הדין ניתנה לנתבעים הזדמנות להגיש למומחה שאלות הבהרה, ולאחר שאלה הוגשו הוא השיב עליהן בפירוט רב.
ביחס לבקשה השנייה – התביעה הוגשה נגד הנתבעת ונגד ה נתבע, גם יחד, בטענה שהם שיתפו פעולה להעברת הכספים של הלקוחות לידיהם שלא כדין; הנתבעים לא ביקשו בהסכם הפשרה להפריד ביניהם , שניהם הוגדרו כ"צד ב'", ובסעיף 2.5 להסכם נקבע כאמור, כי "צד ב' ישלם לחולון טורס את סכום הפשרה. . . "; הנתבע חתום בעצמו על הסכם הפשרה.
על הנתבעים, הנתבעת והנתבע גם יחד, לכבד את התחייבותם לפי ההסכם ולפעול בהתאם להסכמתם.

11. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת 1 את סכום חוות הדעת (כאמור בסעיף 8 לעיל), בצירוף הריבית בהתאם להסכם.
מאחר שבהסכם הפשרה לא נכללה הסכמה ביחס לתשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, אינני פוסק הוצאות ושכ"ט עו"ד בקשר לתביעה עצמה, אלא בקשר לבקשות האחרונות שהוגשו בלבד, ולפיכך אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות הבקשות בסך 5,000 ₪.
ניתן להגיש פסיקתא.

ניתן היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: .2 אבי בן רובי
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: