ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנה סטלה אדלר ריבקה נגד בנייני ג. זיתוני בע"מ :


לפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשת
אנה סטלה אדלר ריבקה

נגד

המשיבות

  1. בנייני ג. זיתוני בע"מ
  2. משה ויגאל גינדי נכסים ובנין 99 בע"מ

החלטה

1. המבקשת הגישה נגד המשיבות תביעה כספית לסך של 498,543 ₪, בטענה לליקויי בנייה ורטיבות בדירה בכפר סבא שהיא רכשה מהן . התביעה כוללת סעד למתן צו עשה, שיורה על תיקון הליקויים הנטענים.

2. לפניי בקשת המבקשת למתן היתר לפיצול סעדים, שיאפשר לה לתבוע בעתיד פיצוי כספי בגין נזקי גוף שנגרמו לכאורה לשני ילדיה הקטינים כתוצאה מהרטיבות בדירה.

3. בבקשה נטען בתמצית כך :

א. בכתב התביעה צוין מצבם הבריאותי של שניים מילדיה של המבקשת, אשר סבלו וסובלים תגובות אלרגיות וגירויים בעור.

ב. בעת הגשת התביעה, ה מבקשת לא קישרה בין התופעות הנ"ל ובין הליקויים בדירה, ועל כן התביעה לא כללה דרישה לפיצוי בגין נזקי גוף.

ג. על פי חוות דעת רפואית של מומחה בתחום האלרגיה והאימונולוגיה הקליני ת, קיים קשר ישיר והדוק בין מצבם הבריאותי של הילדים ובין הליקויים בדירה.

ד. יש לאפשר למבקשת לתבוע מהמשיבות את סעדי הפגיעה בבריאותם של ילדיה, הנובעים מאותן עיל ות תביעה.

4. בתגובה לבקשה נטען בתמצית כך:

א. הבקשה נוגעת לסעד נוסף הנובע מאותה עילת תביעה מקורית, והיא הוגשה שלא כדין, וכשנה לאחר הגשת התביעה.

ב. המבקשת ידעה בעת הגשת התביעה על קיומו של הסעד הנוסף, אשר התגבש במלואו או לכל הפחות באופן חלקי. הראיה שחוות הדעת הרפואית מתבססת על בדיקה מחודש אוקטובר 2020, כחודשיים בלבד לאחר הגשת התביעה.

5. בדיון קדם משפט שהתקיים לפניי ביום 7/7/21, ב"כ הצדדים חזרו על טענותיהם. ב"כ המבקשת הוסיף וטען כי המבקשת אינה ערוכה להגשת תביעת נזקי הגוף, מאחר שקיים נזק נפשי נוסף, אשר עדיין לא התגבש במלואו.

דיון והכרעה

6. תקנה 25 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018, שכותרתה " תביעת מלוא הסעד וכל הסעדים בשל עילה אחת", קובעת כך:

"(א) תובע יכלול בכתב תביעה את מלוא הסעד שלטענתו הוא זכאי לו בשל עילת התביעה ולא יוכל להגיש תביעה בשל החלק שלא תבע.

(ב) תובע יכלול בכתב התביעה את כל הסעדים המבוקשים בשל עילת תביעה אחת, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט או הדין מתיר שלא לתבעו במסגרת אותה תביעה; רשות מבית המשפט לא תינתן אלא במסגרת בקשה לפיצול סעדים".

7. הוראות התקנה נוע דו למנוע ריבוי של התדיינויות באותו העניין, למנוע בזבוז של זמן שיפוטי, לייעל את בירור המחלוקות ולמנוע סיכון של הכרעות סותרות. בית המשפט שואף להכרעה כוללת במחלוקות שבין הצדדים בהליך אחד וללא פיצול. בכדי לקבל היתר לפיצול סעדים, על התובע להצביע על אינטרס מיוחד לכך בנסיבות העניין.

8. הכלל הוא שהרשות לפצל סעדים תינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל (ראו: קשת עמ' 628; ע"א 409/78 גולן ואח' נ פרקש ואח', פ"ד לד (1) 813, 819). נקבע כי על המבקש פיצול סעדים להראות אינטרס לגיטימי המצדיק להטריח את בית המשפט להקדיש כפל דיון בעניינו (קשת עמ' 629; ע"א 571/88 בניני אפל בע"מ נ סתוי ואח', פ"ד מד (3) 636, 642).

עם זאת, במקרים המתאימים יש להתיר את פיצול הסעדים בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט. כך, ברע"א 1399/11, קופת עליה - אגודה שיתופית לאשראי בע"מ נ' לזרום חברה קבלנית לבנין ופיתוח בע"מ (פורסם במאגרים - 19/1/2012):

"אותם מקרים ראויים הם מקרים בהם הכלל של מעשה בית דין עלול לפגוע במימוש זכויותיו המהותיות של התובע, עד שאין עוד הצדקה להחמיר עימו עד כדי כך באמצעים דיוניים. במילים אחרות, לבית המשפט מסור שיקול הדעת כדי לערוך איזון בין האינטרסים העומדים בבסיס כלל השתק העילה לבין האינטרסים של התובע, העלולים להיפגע בנסיבות המקרה המסוים. ההיתר לפיצול יינתן רק באותם מקרים בהם מצא בית המשפט כי יש להעדיף את האינטרס הלגיטימי של התובע לפיצול הסעדים בתובענות שונות על פני האינטרס של הנתבע וטובת הכל".

9. בענייננו, גם אם חוות הדעת הרפואית בעניינם של ילדי המבקשת נערכה לאחר שהוגש כתב התביעה, הרי שעל פני הדברים הנזק כבר התגבש וניתן לתביעה. טענת ב"כ המבקשת כי יש לבחון נזקים נפשיים אפשריים אינה נתמכת בחוות הדעת ו למעשה כלל לא צוינה בבקשה, אלא בטיעון המשלים בדיון.

10. לפיכך, הנכון הוא לדחות את הבקשה לפיצול סעדים ולאפשר למבקשת לבקש את תיקון כתב התביעה, באופן שיצורפו אלי ו הסעדים הנטענים בקשר למצבם הרפואי של ילדיה, על בסיס חוות הדעת שהוצגה.

11. עם זאת, נדמה שניהול בירורם של שני הסעדים במסגרת של תביעה אחת יהיה לא יעיל ולא נכון מהטעמים הבאים:

א. בירור תביעת ליקויי הבנייה מצוי בשלב מתקדם, לאחר שכבר הוגשה חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט והושג הסדר לביצוע תיקונים בדירה על ידי המשיבות.

ב. המחלוקות העיקריות בתביעת נזקי הגוף יתמקדו, כפי הנראה, בקשר הסיבתי בין ליקויי הבנייה ובין מצבם של הילדים ובהיקף הנזק. אין מחלוקת של ממש, שקבלן שבנה דירה אחראי באופן טבעי לקיומם של ליקויים הצצים בה . ממילא עניין זה צפוי להיות מוכרע בזמן הקרוב ומעט לאחר השלמת התיקונים.

ג. תביעת נזקי גוף מתנהלת באופן שונה לחלוטין מתביעת ליקויי בנייה קלאסית, שסעדיה הם תיקון בפועל של הליקויים או תשלום עבור תיקונם. בירור הסעדים במקביל יסבך את ההליך שלפניי שלא לצורך ועלול לעכב את ביצוע התיקונים, בניגוד לאינטרסים של שני הצדדים.

12. נוכח האמור, הבקשה לפיצול הסעדים נדחית כפי שהוגשה. עם זאת, אציע לשני הצדדים להסכים להסדר שלפיו יותר ל מבקשת להגיש תביעת נזקי גוף נפרדת תוך תקופה מוגבלת של 3 חודשים מהיום.

13. הצדדים יגישו את תשובתם להצעת בית המשפט עד ליום 3/8/21.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנה סטלה אדלר ריבקה
נתבע: בנייני ג. זיתוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: