ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטע בילו שיר נגד גיל אלירן חי :


בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובעת

נטע בילו שיר

נגד

הנתבעים

  1. גיל אלירן חי
  2. אביקזר אל חי עמרם
  3. חגי שגיא
  4. דומאני גילי

החלטה

1. אשר לבקשה לביטול פסק-הדין שהגיש הנתבע 2, מצאתי שלו לשם הזהירות, יש לדרוש טרם ההכרעה בבקשה את עמדת הגורם המוסמך על-פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון), שמא נדרש אישורו לכך.

2. ביום 23.2.2021 ניתן נגד הנתבע 2 פסק-דין בהעדר הגנה. ביום 17.6.2021 הגיש הנתבע 2 בקשה לביטול פסק-הדין. לבקשתו צירף הנתבע 2 צו לפתיחת הליכים שניתן בעניינו ביום 27.4.2021 , שלפיו, בין היתר, "מוקפאים ההליכים כנגד היחיד ולא ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד היחיד אלא באישור נותן הצו" (סעיף (3)(א) לצו).

3. בהחלטתי מיום 22.6.2021 הוריתי לבעלי הדין להתייחס לשאלה, האם עצם הגשת בקשה לביטול פסק-דין טעונה אישור של הגורם המוסמך במסגרת הליכי חדלות הפירעון. כן ביקשתי את עמדת הנאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של הנתבע 2, עו"ד אייל עברון.

4. הנאמן הביע את עמדתו שלפיה, הקפאת ההליכים חלה על הליכים נגד החייב ולא על כאלו שבהם הוא נקט נגד אחרים, תוך הפנייה אל רע"א 630/19 שפירא נ' אגף מס הכנסה - פקיד שומה תל אביב 3 ( ‏29.8.2019). משכך, לעמדתו, "הנתבע 2 רשאי לנהל הליך לביטול פסק דין", ואם הבקשה תתקבל, לאחר מכן ההליך יעוכב עד לקבלת היתר להמשך בירורו (תשובה מיום 1.7.2021) . הנתבע 2, במסגרת בקשה מתוקנת לביטול פסק-הדין, הביע את עמדתו שלפיה הנאמן אישר את הגשת הבקשה לביטול פסק-הדין בתשובתו שתוארה לעיל (סעיף 16 לבקשה מיום 4.7.2021).

5. מבלי לטעת מסמרות, יתכן שקיים קושי בעמדת הנאמן. גישה זו עשויה "לפרק" את ההליך נגד החייב לחלקים, כאשר חלקים מן ההליך החייב יוכל לנהל ולהגיש בקשות בעניינן, בעוד שחלקים אחרים באותו ההליך אי-אפשר יהיה לנהל נגדו. התביעה עצמה שבה עסקינן היא נגד החייב והצו מורה על איסור "להמשיך" את ההליך נגד החייב , ויתכן שניתן לראות בהגשת בקשה לביטול פסק-דין כהמשך ההליך נגד החייב.

6. זאת ועוד, להכרעה בבקשה לביטול פסק-הדין עשויה להיות השלכה על הנושים של החייב . למשל, בקשה לביטול פסק-דין עשויה להידחות תוך חיוב בהוצאות. בית המשפט גם רשאי לקבל את הבקשה תוך חיוב המבקש בהוצאות או להורות שהמבקש יפקיד סכום בקופת בית המשפט. זאת כשהדברים נאמרים באורח כללי ומבלי להביע עמדה כלשהי לגבי הבקשה דנא. לאפשרויות הכרעה אלו תתכן השפעה על הנושים – כך שגם מבחינת תכלית הצו יתכן שיש להורות על קבלת עמדת הגורם המוסמך טרם ההידרשות לבקשה.

7. אשר לעמדת הנתבע 2, ככל שנדרש אישור להידרשות לבקשה לביטול פסק-הדין, הרי שלא הנאמן הוא בעל הסמכות לתיתו כי אם בעל הסמכות לפי האמור בצו או בחוק חדלות פירעון.

8. מכל מקום, ניתן שלא לטעת מסמרות באמור לעיל, ולדרוש מן הנתבע 2 להביא את עמדת הגורם המוסמך ולו למען הזהירות על מנת שחלילה הצו לא יופר. אם הגורם המוסמך יאמר שגם לשיטתו אישורו אינו נדרש – ניתן יהיה להידרש לבקשה.

9. על כן, טרם ההידרשות לבקשה לביטול פסק-הדין, על הנתבע 2 להביא את עמדת הגורם המוסמך על-פי הצו לפתיחת הליכים שניתן בעניינו, וזאת תוך 30 ימים.

ההחלטה תומצא גם לידי הנאמן, עו"ד אייל עברון.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשפ"א, 09 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטע בילו שיר
נתבע: גיל אלירן חי
שופט :
עורכי דין: