ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולדימיר זובוב נגד יהודה לוי :

בפני כבוד ה רשמת בכירה אירנה רוזן

התובע

ולדימיר זובוב

נגד

הנתבע
יהודה לוי

פסק דין

לפני תביעה ותביעה שכנגד שעניינן תאונה אשר אירעה ביום 31/8/2020 בעיר אשדוד.
כמצוות תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, פסק הדין ינומק באופן תמציתי.

טענות הצדדים:

לטענת התובע, התאונה אירעה עת רכב הנתבע אשר חנה במקביל למדרכה המסומנת באדום לבן, יצא מהחניה ותוך כדי היציאה פגע בצדו הימני של רכב התובע .

עוד טוען התובע, כי הנתבע טען בפניו כי הוא שוטר במשטרת ישראל ואף הציג בפניו תעודה ומאחר והתובע אינו דובר את השפה העברית, סמך על הנתבע וחתם על מה שביקש ממנו לחתום .

כעולה מכתב ההגנה ומתביעה שכנגד, רכב הנתבע עמד בכביש ולפניו עמד רכב נוסף שלא אפשר לו לנסוע. הנתבע אותת על מנת להמשיך בנסיעה ויצא עם רכבו מהחניה. לפתע, הגיח רכב התובע במהירות גבוהה ותוך כדי ניסיון להיכנס למפרץ חניה פגע ברכב הנתבע מאח ור (פיסקה 3 לכתב ההגנה).

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בכל אשר הובא לפני, ושמעתי עדויות הצדדים והעדים מטעמם, נחה דעתי כי יש לקבל את תביעת התובע ולהורות על דחיית התביעה שכנגד.

התובע חזר על גרסתו והעיד כי התאונה ארעה תוך כדי נסיעה ישר לאחר שפנה עם רכבו שמאלה ו רכב הנתבע התחיל ביציאה מהחניה ופגע ברכב התובע אשר כמעט עבר אותו.

עוד העיד כי התקשה להבין את הנתבע מאחר ולא שלט בשפה העברית וכי הצדדים אף עשו שימוש בתוכנת תרגום אינטרנטית. עוד העיד התובע כי חתם על מה שהתבקש לחתום מאחר וסבר כי הנתבע הינו שוטר במשטרת ישראל.

אשר לטענה כי התנצל לאחר התאונה, העיד התובע כי דובר בסיטואציה לא נעימה ושהתנצל על כך ששני הצדדים נקלעו בה ובשום אופן לא היה התנצלות משום נטילת אחריות לאירוע התאונה.

התובע אישר כי יום למחרת הצדדים קיימו פגישה בניסיון להסדיר את העניין אליה התייצב בליווי החבר שסייע בתרגום וכי בפגישה הנתבע החל מכחיש את אחריותו להתאונה.

עדות התובע היתה ברורה, עקבית והותירה רושם אמין על בית המשפט. לא זו אף זו, גרסתו עולה בקנה אחד עם מיקום הנזקים בשני הרכבים כפי שעולה מהתמונות אשר צורפו לחומר הראיות מטעם הצדדים המלמדות על כך שהנזק ברכב התובע מתחיל במרכז הרכב בעוד שהנזק לרכב הנתבע נגרם בפינה קדמית שמאלית.

בנוסף, עדות התובע באשר לנסיבות התאונה נתמכה בעדות חברו לעבודה שהיה עד לתאונה ואישר את עדות התובע. יוער, כי על אף שעדות העד תאמה לחלוטין את עדות התובע ו הייתה עקבית ואף לא נסתרה בחקירתו הנגדית של העד, אין בה כדי להוות שיקול מכריע באשר לקבלת גרסתו של התובע וזאת בשים לב להיכרות בין השניים. כאמור, מעבר לגרסת העד, גרסת התובע שואבת תמיכה מראיות אובייקטיביות, כגון מיקום ואופי הנזקים בשני הרכבים.

הנתבע חזר על גרסתו שלפיה התאונה נגרמה בשל מהירות נסיעת רכב התובע והדגיש כי ברגע קרות התאונה, רכבו היה בעמידה. הנתבע העיד כי החל ביציאה מהחניה אך עצר את הרכב מאחר והבחין ברכב התובע הנוסע במהירות .

גרסת הנתבע אינה מתיישבת כלל עם מיקום הנזקים מאחר ועל פי גרסה זו, הנזק ברכב התובע אמור להיגרם החל מחלקו הקדמי ולא להתחיל במרכז הרכב כפי שניתן לראות בבירור בתמונות.
הנתבע אף העיד כי לפני רכבו עמד רכב נוסף, כך שאין זה ייתכן כי רכב התובע סטה ימינה ברגע התאונה - מה שיכול היה להסביר את מיקום הנזק - אלא היה במקביל לרכב הנתבע בשל הימצאות רכב נוסף לפניו .

אשר לטענת הנתבע כי התובע שינה את גרסתו וחזר בו מנטילת האחריות לאירוע התאונה, הרי שגם בנקודה זו הנני מקבלת את גרסת התובע אשר התקשה בשפה העברית גם במהלך הדיון אשר התנהל בסיוע אותו החבר שנכח בפגישה בין הצדדים יום לאחר התאונה. זה המקום לציין כי לא מצאתי ממש בטענת הנתבע אשר לא הוכחה כלל כי אותו החבר הוא "עד מקצועי" המסייע לאנשים "לפברק" תביעות וגרסאות.

לא זו אף זו, נמצאה סתירה מהותית בין גרסת הנתבע אשר העיד כי הוא ו התובע "סגרו את הפינה" תוך שהתובע הסכים לשאת בתיקון הנזק שנגרם לרכב הנתבע, מבלי להפעיל את פוליסת הביטוח ו חזר בו בהשפעת החבר לבין גרסת העד מטעמו אשר העיד כי בהמלצתו , היה בכוונ ת הנתבע לשלם לתובע סכום כלשהו על מנת לסיים העניין.

בנסיבות אלה, הנני מקבלת את גרסת התובע באשר לנסיבות אירוע התאונה וקובעת כי האחריות המלאה להתרחשותה מוטלת לפתחו של הנתבע.

אשר לשאלת גובה הנזק, הרי שבמכלול הנסיבות של תיק זה הנני מוצאת לקבל את הצעת המחיר כבסיס לפסיקת סכום הפיצוי. אומנם לא צורפה חוות דעת שמאי אך עיון בהצעה אשר ניתנה בסמוך לתאונה מלמד כי זו תואמת את מיקום ואופי הנזקים העולים מתמונות ואינה כוללת נזקים פנימיים ונסתרים המחייבים חוות דעת שמאי אלא תיקון פחחות וצבע שלא יכולה להיות מחלוקת בנחיצותם . משכך, במקרה הספציפי הזה, בהיעדר הפירוט המדויק של השמאי, הנני מוצאת על דרך האומדנא, להעמיד את סכום הפיצוי על 80% מסכום ההצעה.

יצוין כי הנתבע כלל לא חלק על סכום ההצעה ולאחר שהדיון הסתיים, הגיש הבהרות והשלמות אליהן צירף צילומי מסך עם מחירי רכב מדגם רנו פלואנס, משנות ייצור שונות כאשר בין המחירים קיימים הפרשים של יותר ממאה אחוזים שכלל לא ברור מהיכן נלקחו ומהם נתוני בסיס של רכב התובע והקשר בינם לבין המחירים שהוצגו שאף מקורם , כאמור, לא הוברר . מכל מקום, על אף שאין להתייחס להשלמות אשר הוגשו לאחר שהדיון בתובענה הסתיים, לגופו של עניין, לא מצאתי בנתונים שהוצגו או בטענות הנוספות שהועלו כדי לשנות מהמסקנות אליהן הגעת, לא בשאלת האחריות ולא בשאת הנזק.

לאור האמור, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,896 ₪ בגין עלות תיקון הנזק שנגרם לרכב.
כמו כן, יישא הנתבע בהוצאות התובע בגין ניהול הליך זה לרבות אגרת משפט והוצאות העדים בסך 1,500 ₪.

הסכומים לעיל ישולמו תוך 30 יום ממועד מסירת פסה"ד לידי הנתבע שאם לא כן, יישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

מזכירות בימ"ש תמציא עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבימ"ש המחוזי בבאר שבע תוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ולדימיר זובוב
נתבע: יהודה לוי
שופט :
עורכי דין: