ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילון חברה לביטוח בע"מ נגד תאופיק חבשי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד שאול אפלבוים

נגד

נתבעים

  1. תאופיק חבשי
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ספיר רובין

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה בשל נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 05.08.2020 בין כלי רכב, מ"ר 97-752-31 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 223-09-602 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1, ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים לגבי האחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק הנטען שנגרם בגין התאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבות תמונות שצולמו בזירת התאונה והוגשו לתיק בית המשפט ביום 08.07.2021, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת שהייתה קוהרנטית, סדורה ומהימנה עליי, ואני נותן בה אמון מלא, זאת על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים שהייתה מתחמקת, מתפתחת ומעוררת תהיות, ולא הייתה מהימנה עליי.

תמונות הנזק שצולמו בזירת התאונה מעידות כי רוחב הנגרר שהיה מחובר לרכב הנתבעים הוא רחב יותר מרוחבו של רכב הנתבעים, כפי שגם אישר ב"כ הנתבעים לשאלת בית המשפט במהלך סיכומיו. אני סבור שנהג רכב הנתבעים לא נתן לבו לכך וקצה הנגרר – הפינה השמאלית האחורית בנגרר – נתפס בקצה הפגוש הקדמי הימיני של רכב התובעת.

איני מקבל כי התאונה קרתה באזור אי התנועה. התאונה קרתה לפני אי התנועה. אני מאמין לנהג רכב התובעת כי התמונות צולמו לאחר התאונה ולאחר שהנגרר של רכב הנתבעים משך את רכב התובעת ימינה עם היתפסות קצה הנגרר בצדו הימיני של הפגוש הקדמי של רכב התובעת.

בנסיבות העניין, סבורני כי לא היה באפשרותו של נהג רכב התובעת לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה.

משכך, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג רכב הנתבעים.

אשר למחלוקת בעניין גובה הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 12,527 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איילון חברה לביטוח בע"מ
נתבע: תאופיק חבשי
שופט :
עורכי דין: