ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל אוקנין נגד משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי :

לפני כבוד ה שופטת יעל בלכר

העותרים

דניאל אוקנין
ע"י ב"כ עו"ד נירה שלו במינוי הלשכה לסיוע משפטי

נגד

המשיבים

  1. משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי
  2. חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות

פסק דין

העותר הגיש עתירה שבה התבקש בית המשפט להורות למשיבים לאפשר המשך מגוריו של העותר בדירה בה הוא מתגורר שנים או לחלופין, להורות למשיבים שלא לפנותו עד למציאת פתרון דיור חלופי בהתאם להסכם בין הצדדים שניתן לו תוקף של פסק דין ביום 22/6/10 במסגרת עת"מ 24327-04-10 ( העתירה הקודמת).

עם הגשת העתירה הוגשה גם "בקשה דחופה לעיכוב הליכים עד מתן החלטה בעתירה" לנוכח הודעה מיום 13/6/21 לחייב בדבר פינוי. לפי ההודעה הפינוי נקבע בתקופה 1/8/21-12/8/21 (פינוי גמיש) , בהמשך לאזהרה מיום 1/10/2009.

מעיון בעתירה על נספחיה נמצא כי כנגד החייב ניתן פסק דין לפינוי בהעדר הגנה מיום 6/5/2009 (נספח 7 לעתירה, להלן: פסק הדין לפינוי). לאחר מכן הוגשה בקשה לביטולו ובמסגרת בקשה זו הגיעו הצדדים להסכמה כי פסק הדין לא יבוטל, הליכי ההוצל"פ יושעו למשך 90 ימים כשבפרק זמן זה יהא בידי העותר לפנות בעתירה מנהלית בכל הנוגע לזכאותו הנטענת לדיור בנכס שבגינו הוצא צו הפינוי (ההחלטה מיום 24/2/2010 צורפה בנספח 8 לעתירה) .

לפי הסכמת הצדדים שניתן לה תוקף של פסק דין בעתירה הקודמת "כאמור בתגובת המשיב 1 לבקשה למתן צו ביניים, העותר אינו זכאי לדירה בדיור הציבורי. עם זאת, לפנים משורת הדין, ובהתאם לבקשת העותר, מסכים המשיב 1 לשכן את העותר בדירה בשיכון הציבורי בעיר בית שאן, אשר בה קיימות דירות דיור ציבורי שלגביהן אין בנמצא תור של זכאים הממתינים לאכלוס (להלן: 'הדירה המוצעת'). הסכמה זו של המשיב ניתנת לאור התחייבותו על העותר לפנות את הדירה אליה פלש, היא הדירה נשוא עתירתו וכן, התחייבותו למחוק את עתירתו" (ס' 1-2). עוד נקבע כי "פינוי הדירה נשוא העתירה ייעשה עם מסירת הודעה לעותר או לבאת כוחו, כי הדירה המוצעת מוכנה לאכלוס. אכלוס הדירה המוצעת מותנה בתעודת זכאות בתוקף ובאישור של חברת חלמיש כי הדירה בת"א הוחזרה לאחר ששולמו כל החובות לעיריית ת"א לחברת חשמל, לוועדה בית ולכל גורם הקשור בהחזקת הדירה" (סעיף 3).

עוד צויין בעתירה ובבקשה כי תיק ההוצל"פ שנפתח בשנת 2009 שופעל ע"י המשיב לאחר שלשכת ההוצל"פ הוציאה התראה על סגירתו מחוסר מעש (נספח 10 לעתירה).

לטענת העותר, "מאז שניתן פסק הדין בשנת 2010 המשיבים המשיבים לא פעלו למציאת פתרון דיור חלופי עבור העותר, אלא זנחו את עניינו". המשיבים לא מילאו את חלקם בהסכם ואין הם יכולים לבוא ולדרוש את ביצועו. פסק הדין לפינוי משנת 2009 ניתן בהעדר הגנה לפני למעלה מעשור וכך גם פסק הדין בעתירה הקודמת, כאשר במשך הזמן לא נעשה דבר והעותר סבר בנסיבות אלה כי המשיבים זנחו את דרישתם ואין בכוונתם למצוא לו פתרון דיור חלופי אלא להותירו בדירתו הנוכחית ועל כן , נדהם לקבל את צו הפינוי הנוכחי. הליך הפינוי נוגד את פסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים בעתירה הקודמת, פוגע בעקרון ההסתמכות של העותר והמהווה הפרה בוטה של חובת תום הלב המוגברת שחלה של רשות ציבורית. עוד נטען, כי בנסיבות אלה יש להכיר בעותר כבר רשות מכללא. לעותר אין פתרון דיור חלופי וביצוע פסק הדין משמעו השלכתו לרחוב.

מעיון בעתירה ובבקשה על הנספחים שצורפו סברתי כי העותר לא נקט בהליך הנכון בהגשת העתירה ובבקשה לבית משפט זה; וביקשתי לקבל הבהרות העותר לעניין הסמכות, מיצוי הליכים וסעד חליפי. למרבה הצער לא שעה העותר להמלצת בית המשפט לפעול בערוצים אחרים שעומדים לרשותו (גם לצורך הבקשה לצו ביניים) תחת עמידה על עתירתו, והתקבלו הבהרות העותר (פעמיים).

במסגרת ההבהרות העותר הוסיף וטען כי פסק הדין לפינוי משנת 2009 אינו בתוקף לאור פסק הדין שניתן לפי הסכמת הצדדים בעתירה הקודמת. לפי הטענה, פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה הקודמת מבטל את פסק הדין לפינוי. עוד נטען כי ההחלטה להחיות את תיק הפינוי היא בבחינת החלטה מנהלית חדשה שבגינה ניתן להגיש את העתירה מכוח סעיף 5(1) לחוק בית המשפט לעניינים מנהליים, תש"ס - 2000 בצירוף פרט 13 לתוספת .

כמו כן, במסגרת ההבהרות צירף העותר מסמכים נוספים, שראוי היה כי יצורפו מלכתחילה לעתירה ולבקשה, בוודאי כשמבוקש סעד זמני, שעה שניתן ללמוד מהם כיצד נראים הדברים מנקודת המבט של המשיבה 2 . נלמד מהם כי המשיבה 2 הגישה בקשה להחייאת תיק ההוצל"פ ביום 29/11/20 בטענה שהתיק נסגר ככל הנראה מנהלתית וכי מדובר בדירה השייכת לדיור הציבורי שזכאים רבים ממתינים לה. לבקשת רשמת ההוצל"פ נמסרו הבהרות נוספות בתצהיר מטעם המשיבה 2 וצוין בין היתר, כי "מאז פתיחת התיק, משיקולים פנימיים של הזוכה (העדר תקציב וכד') חילופי תפקידים וחילופי ייצוג, לא קודמו הליכי הוצל"פ". בהמשך לתצהיר חודשו ההליכים תוך שרשם ההוצל"פ הורה על הפקת אזהרה חדשה לעותר. העותר הגיש בקשה לעיכוב הליכים או לדחיית הפינוי (שהיה קבוע למאי 2021) למשך 3 חודשים, בטענה שיש עמו סיבות טובות לביטול פסק הדין לפינוי וכי פנה לסיוע המשפטי לקבלת ייצוג. בהחלטה מיום 13/4/21 נענתה כבוד רשמת ההוצל"פ חלקית לבקשה. צו הפינוי לחודש מאי בוטל ו ההליכים עוכבו להמצאת החלטה שיפוטית מתאימה למשך 30 ימים. עם קבלת הייצוג בראשית חודש יולי, פנתה ב "כ העותר במינוי מהלשכה לסיוע משפטי לחלמיש בצירוף פסק הדין ונענתה ע"י ב"כ חלמיש בחוזר, כי הטענות נבדקו כבר לפני כחצי שנה (לפניית העותר) ובבירור מול משרד השיכון נמצא, כי הוצעו לעותר חלופות, אך הוא סירב ; ו כי קשה לקבל את הטענה שמשנת 2010 מחכה העותר שיציעו לו דירה חלופית. בנוסף, העותר אינו משלם כלל בגין השימוש שהוא עושה בדירה. לפיכך, כך לעמדת המשיבה 2, צו הפינוי בתוקפו עומד.

הפניה לבית משפט זה, באה בהמשך לכל הנ"ל.

לאחר שעיינתי במכלול המסמכים אני מוחקת את העתירה על הסף. בקשה של המשיב 2 לשפעול תיק ההוצל"פ לביצוע פסק הדין לפינוי משנת 2009 שניתן בתביעה שהגישה חלמיש נגד העותר לבית משפט השלום בתל-אביב , איננה החלטה מנהלית שמקימה סמכותו של בית משפט זה לפי סעיף 5(1) לחוק , בוודאי לאור הסעדים המבוקשים. סעדו של העותר למניעת אכיפתו של פסק הדין לפינוי משנת 2009 שלפי הטענה בוטל, הוא בהגשת תובענה אזרחית מתאימה לביטולו של פסק הדין לפינוי משנת 2009 ולסגירת תיק ההוצל"פ לביצועו ; להצהרה כי ההסכם בין הצדדים שניתן לו תוקף של פסק דין בעתירה הקודמת הופר ע"י המשיב או שלא התקיימו התנאים לפינוי בהתאם לפסק דין זה; או הצהרה על זכותו של העותר כבר רשות וכיוצ"ב טענות שהועלו על ידו . יפעל העותר כחוכמתו להגשת תובענה אזרחית מתאימה במסגרת הדין ואין באמור משום הכרעה או הבעת דעה בעניין לגופו .

בנסיבות העניין ולוחות הזמנים כמתואר , אף לא מצאתי ליתן צו ארעי לעיכוב הפינוי. אין בכך כדי לגרוע מאפשרותו של העותר לפנות בבקשה מתאימה ללשכת ההוצל"פ או במסגרת התובענה החדשה אם וכאשר תוגש (מבלי שיש בכך משום הבעת דעה לגופו של עניין) .

משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

המזכירות תדוור לצדדים.
התיק ייסגר.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל אוקנין
נתבע: משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי
שופט :
עורכי דין: