ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Lewis C.Pell נגד גורניצקי ושות' , עורכי :


בפני כבוד ה שופט עוז ניר נאוי

המבקש:

Lewis C.Pell

נגד

המשיבים:

  1. גורניצקי ושות' , עורכי - דין
  2. צברי פרקש ושות', עורכי דין

החלטה

לפני בקשה דחופה מטעם הנתבע והתובע שכנגד לקיום עדותו בהיוועדות חזותית, ולחלופין לדחות את המועד הקבוע לשמיעתה, וזאת בשים לב לגל הנוכחי של תחלואת הקורונה, והיותו של המבקש בקבוצת סיכון משמעותית, הן מפאת גילו והן מפאת מצבו הרפואי בעבר ובהווה.

התובעים מתנגדים לבקשה מכל וכל, על כל חלופותיה, וטוענים כי מדובר בבקשה צפויה, אשר נשענת כל כולה על סברות ללא עילה של ממש. עוד נטען כי מועד עדותו של המבקש נקבע לפני למעלה מ – 5 חודשים, במועד בו סופה של המגפה כלל לא היה נראה לעין, וברי אם כן, שכעת כל כולה של הבקשה מטרתה אחת והיא ניסיונו של המבקש להתחמק ממתן העדות.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי באיזון בין טענות הצדדים, בעת הזו, יש להיעתר לבקשה בחלופתה השנייה. קרי, לדחות את הבקשה לקיום הישיבה באמצעות היוועדות חזותית, ולהיעתר לבקשה לשינוי מועד שמיעת עדותו של המבקש. להלן טעמי.

אמנם בשל מגיפת הקורונה, הפך השימוש בהיוועדות חזותית נפוץ ביותר, עד כדי שהפך כמעט לדבר שבשגרה, אך עם זאת סבורני כי אין זה נכון לשמוע את עדותו של המבקש באופן זה.

לאחרונה עמד בית המשפט העליון על כך שההחלטה אם לקיים דיון באמצעות היוועדות חזותית אם לאו, היא החלטה שבשיקול דעתה של הערכאה המבררת. בבחינת השיקולים הרלוונטיים, אותם על הערכאה המבררת לשקול, התייחס בית המשפט העליון לקשיים שבחקירה באמצעות היוועדות חזותית, למצב התחלואה, לחוסר היכולת לצפות את התפתחות התחלואה בעתיד, ואף לקצב ניהול ההליך וחשיבות קידום הדיון [ראו: רע"א 6128/20 ‏ ‏ בשביל הכבוד בע"מ ואחרים נ' דניאל צחי מור ואחרים (3.9.2020)].

במקרה דנן, מדובר בתביעות הדדיות שהיקפן עשרות מיליוני ש"ח ובעדותו של הנתבע והתובע שכנגד, אשר היא עדות מרכזית, ואיני סבור כי יהיה זה נכון ואף יעיל לקיימה בהיוועדות חזותית. בענייננו, כך סבורני , ישנה חשיבות להתרשמות בלתי אמצעית של בית המשפט מהעדים כולם, כפי שנעשה בארבע ישיבות ההוכחות שהתקיימו. שמיעת עדות בהיוועדות חזותית אינה שוות ערך לשמיעת עדות באולם בית המשפט, ודאי כאשר מדובר בעדות מורכבת ונרחבת. במקרה דנן, תצהירו של ה נתבע וה תובע שכנגד משתרע על פני מעל 50 עמודים, וכולל מעל 600 עמודי נספחים ב– 4 כרכים. לאלה יש להוסיף כי מדובר באזרח ותושב ארה"ב, אשר אינו דובר את השפה העברית, ולצורך העדות, יש אף צורך להסתייע במתורגמן, ויש אף ליתן את הדעת על הפרשי השעות הידועים.

בשים לב לכל האמור, לא ראיתי להיעתר לבקשה בחלופתה הראשונה. יובהר כי אין בכך כדי לקבוע מסמרות באפשרות שימוש בחלופה זו בעתיד, בתקווה שלא יהא בכך, לאחר שישקלו כל השיקולים הרלוונטיים.

ועדיין, הימים אינם ימים רגילים, ואף שקיווינו וייחלנו לכך, דומה כי המגיפה אינה מאחורינו. אמנם מועד עדותו של המבקש נקבע עוד בחודש פברואר 2021, לפני כ – חמישה חודשים, אך לו הייתה הבקשה מוגשת בסמוך, היה ודאי ניתן לטעון כי הבקשה מוקדמת, ויש להמתין ולראות מה יהא המצב בהמשך.

כנטען, המבקש נערך להגיע לישיבת ההוכחות שנקבעה, והדברים נתמכים בנספח 3 לבקשה. אולם, לאחר היערכותו החלו הדיווחים על תחלואה גוברת, כפי ששמענו כולנו, ואף משרד הבריאות פרסם אך ביום 6.7.2021, הודעת הסבר בדבר ירידה במועילות החיסון, בשים לב להתפשטות וריאנט דלתא בישראל.

המבקש הוא תושב ואזרח ארצות הברית, בן 78, בעל עבר רפואי, ובעל בעיות רפואיות שונות כמפורט בתיעוד הרפואי אשר צורף היום (8.7.2021). סבורני כי יהא זה לא בלתי מבוסס להניח כי עמידה על התייצבותו לדיונים כעת, עשויה לסכן את בריאותו.

בנסיבות אלו, וכאשר, כפי שאנו מתעדכנים בימים אלו, נשקלת כעת הטלת מגבלות נוספות על הנכנסים למדינה בבחינת חובת בידוד ממושך, ייתכן כי אפילו יסתכן המבקש, יעבור את תלאות המסע, ויגיע לארץ במועד בו תכנן לכתחילה, עשוי הוא שלא להתייצב לדיון בשל חובת בידוד. אמנם מדובר בסברה, אך אין מדובר בסברה שאינה מבוססת, וסבורני כי יש בה להשפיע על מכלול השיקולים בעת הזו. כאמור, איננו בתקופה רגילה, ואין מנוס מביצוע התאמות נדרשות בהתאם להתפתחויות בתחלואה.

אף איני סבור כי יש טעם להורות כי יעשה המבקש את הדרך, ולכל היותר ניתן יהיה לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית מישראל, כפי שהציעו התובעים - למקרה שיהיה קושי להתייצבות לעדות בשל בידוד בישראל (סעיף 23 לתשובה). בשים לב לנימוקים האמורים כאשר בנסיבות דנן הבכורה, למצער בעת הזו, היא להתייצבות לעדות, איני רואה בכך טעם .
היעתרות לבקשה לדחיית שמיעת עדות המבקש נתמכת אף בשים לב לכך שמועד נוסף קבוע ממילא לאחר הפגרה בתאריך 12.9.2021, ולא יהא בדחייה האמורה כדי לעכב את סיום שמיעת העדויות כול ן בצורה משמעותית.

בסיכום הדברים, ובאיזון בין הצדדים בנקודת הזמן הזאת, ובשים לב לכך כי מדובר בבקשה ראשונה בעניין זה, כאשר לא יהא בהיעתרות לבקשה כדי להביא להתמשכות ההליכים באופן שאינו סביר , ראיתי להורות על דחיית שמיעת עדותו של המבקש למועד הקבוע בחודש ספטמבר, כדלהלן:

בישיבת יום 14.7.2021 תישמע עדותו של פרופ' ירון זליכה.

עדותו של המבקש תישמע בתאריכים 12.9.2021 ו – 13.9.2021.

ככל שהצדדים יסכימו לכך, ניתן יהיה לשמוע את עדותו של פרופ' עודד שריג בישיבה הקבועה ליום 20.7.2021. ככל שלא, עדותו של פרופ' שריג תישמע אף היא בתאריך 13.9.2021.

במכלול נסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תודיע לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: Lewis C.Pell
נתבע:
שופט :
עורכי דין: