ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן רונן כהן נגד המוסד לביטוח לאומי :

09 יולי 2021
לפני: כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

התובע:
אורן רונן כהן
ע"י ב"כ עו"ד ויקי רובינשטיין
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י הלשכה המשפטית תל אביב

החלטה

מינוי מומחה רפואי
1. דר' מיכאל מיכיילביץ, מרח' דרך כרמית 10/5 ירושלים, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום האורטופדיה (להלן - המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו.

2. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

3. מובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה באופן ישיר, אלא אך ורק באמצעות בית הדין (זאת למעט לצורך תיאום בדיקה, ככל שבית הדין יקבע כי נדרשת בדיקה).

מסמכים מצורפים
4. להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן ( לב"כ הצדדים תמציא המזכירות את ההחלטה ללא צירוף התיעוד הרפואי):
א. רישומים רפואיים שצורפו כנספח ב' לכתב התביעה לרבות תוצאות בדיקת EMG.
ב. מוצג ת/1 – מכתבו של ד"ר ערן לין מיום 10.11.2019.
ג. חוות דעת מטעם התביעה - ד"ר קוארטלר יעקב (אורתופדיה), מיום 06.06.2021.
ד. תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית.

העובדות
5. להלן העובדות הרלבנטיות לצורך מתן חוות הדעת על ידי המומחה:
א. התובע יליד 1973.
ב. מזה כ-20 שנה התובע עוסק בהתקנת נגרות. ב-11 השנים האחרונות מנהל התובע עסק עצמאי בו הוא עובד יחד עם עובד נוסף בהתקנות נגרות.
ג. במסגרת עבודתו משתמש התובע באופן תדיר בכלים רוטטים: פטישון, דיסק, משורים, אקדחי סיכות, מברגה, מקדחה ומשייף.
ד. ידו הדומיננטית של התובע היא יד ימין ואולם מרבית המכשירים הרוטטים דורשים אחיזה בשתי ידיים (פטישון, משורים ומקדחה) וביתר המכשירים הרוטטים עובד התובע בשתי הידיים לסירוגין.

השאלות
6. המומחה יתבקש להשיב לשאלות הבאות ולנמק תשובותיו באופן רחב ככל שניתן.
עת מדובר בהכרה בפגיעה בעבודה בעילת המיקרוטראומה, סדר בחינת הדברים הוא בשני שלבים, מפורט להלן:
ראשית - האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המבוטח ובין הליקוי ממנו הוא סובל. על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו על הליקוי. דהיינו, יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על הליקוי, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו. יובהר, כי בשלב זה לא נדרשת התייחסות למידת ההשפעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ואין הכוונה כי תנאי העבודה תרמו שיעור של 50% ממצבו הרפואי של המבוטח, אלא האם תנאי העבודה גרמו במידה כלשהי למצבו הרפואי של המבוטח או להחמרת מצבו הרפואי של המבוטח, בסבירות של 50% ומעלה.

שנית - ככל שנקבע קשר סיבתי כאמור לעיל, יש לבחון את שאלת היחס בין השפעת תנאי העבודה על הליקוי אל מול גורמיו האחרים. לגבי שאלה זו די בהשפעה משמעותית של תנאי העבודה על קרות אותו הליקוי כדי שהוא יוכר כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. השפעה משמעותית הינה, על פי הפסיקה, השפעה בשיעור 20% לפחות.

על רקע האמור, מתבקש המומחה הרפואי להשיב על השאלות כמפורט להלן:
מהו הליקוי בידיו של התובע?
האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע ובין הליקוי בו לקה או החמרתו? כאמור, על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו, דהיינו יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי המחלה של התובע עקב עבודתו נגרמה או הוחמרה על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה או החמירה גם כן את מחלתו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם לתנאי העבודה השפעה משמעותית על הליקוי (השפעה משמעותית היא בשיעור של 20% ומעלה)?

כללי
7. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מהיום, בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א -1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו ולהצהיר שידוע לו כי חוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין, על כל המשתמע מכך.

8. שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

9. התיק יעלה לעיוני בעוד 30 ימים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשפ"א, (09 יולי 2021), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורן רונן כהן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: