ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענבר סיטון לושי נגד בר דוד זכויות ממציאים בע"מ :

05 יולי 2021
לפני: כבוד הרשמת סימה קרמר
התובעת – נתבעת שכנגד:
ענבר סיטון לושי
ע"י ב"כ עו"ד אבי אברמוביץ

-
הנתבעת – תובעת שכנגד:
בר דוד זכויות ממציאים (1989) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חן טלמור

החלטה

לפניי בקשות של התובעת והתובעת שכנגד לגילוי ועיון ספציפי. לאחר שחלק מהנושאים הכורעו בקיון מוקדם שהתקיים ביום 5.4.21, ביום 3.5.21 התובעת הגישה טבלה המסכמת את המסמכים האחרונים המבוקשים על-ידה, הנימוקים לכך וכן את עמדת הנתבעת. ביום 13.5.21 הוגשה טבלה כזו מטעם התובעת שכנגד. לאחר שעיינתי בבקשות, בתגובות, בתשובות לתגובות וביתר החומרים שבתיק, להלן החלטתי:

רקע לבקשות
בר דוד זכויות ממציאים (1989) בע"מ - הנתבעת והתובעת שכנגד בהליך זה (לעיל ולהלן: "התובעת שכנגד") - הינה חברה פרטית המייצגת ממציאים בתחום המשחקים והצעצועים אשר הוקמה על-ידי סבה של גב' ענבר סיטון לושי - התובעת והנתבעת שכנגד בהליך זה (לעיל ולהלן: " התובעת") - ואשר הייתה בבעלות של התובעת ואביה המנוח, מר אברהם מור ז"ל עד לאחרונה.
התובעת שימשה דירקטורית ובעלת שליש ממניות התובעת שכנגד בהתאם להסכם עם אביה המנוח ואף הועסקה בה, לטענתה משנת 1987, כמפתחת וממציאה של מוצרים, מנהלת ועוד.
בסמוך לאחר פטירת מר מור ז"ל ביום 5.3.18 (להלן: " המנוח"), התגלע סכסוך בין התובעת לבין אחיה סביב חלוקת עזבונו וניהול התובעת שכנגד. על רקע סכסוך זה, מונה רואה חשבון חוקר לצורך בחינת מצב התובעת שכנגד וזה הגיש דו"ח מסכם מטעמו ביום 15.11.18 (להלן: "הדוח").
לאחר הגשת הדוח, התובעת פוטרה מתפקידיה בתובעת שכנגד, תוך שלילת מלוא פיצוי הפיטורים שלה.
התביעה העיקרית הוגשה על-ידי התובעת לשחרור כספי פיצויי פיטורים הצבורים בקרן על שמה, בסך 355,349 ₪ ולהשלמת פיצויי פיטורים בסך 508,651 ₪. כמו כן , נתבע פיצוי בגובה 162,000 ₪ בגין אי עריכת שימוע ופיטורים שלא כדין.
בכתב ההגנה נטען, בין השאר, כי התובעת מעלה בכספי התובעת שכנגד כפי שהתגלה בעקבות הדוח וכי בשל כך נשללו ממנה פיצוי הפיטורין. כן נטען, כי התובעת ויתרה על שיחת השימוע ועל כן, אין יסוד לתביעתה לפיצוי בשל אי-עריכתה.
בתביעה שכנגד נטען, כי התובעת עשתה שימוש בנתבעת שכנגד לצרכיה האישיים ושלא בהתאם להסכמים בין התובעת למנוח. התובעת שכנגד תבעה החזר תשלום שכר עבודה שהתובעת משכה לכאורה ביתר בסך 932,493 ₪ וכן פיצוי בגין עשיית עושר ולא במשפט בסך 130,000 ₪ עבור כספי התובעת שכנגד בהם התובעת עשתה שימוש לצורך מימון הוצאות אישיות שלה ושל בני משפחתה בגין טלפונים ניידים, ארוחות במסעדות ועוד.
בכתב ההגנה שכנגד הועלתה טענה בדבר העדר יריבות שכן כל פעולותיה של התובעת בוצעו בהתאם להסכמה שלה עם אביה המנוח ולא התובעת שכנגד ועל כן, אף אם הצדק עם התובעת שכנגד, כלל אין לה זכות בכספים הנתבעים. נוסף על כך נטען, כי בהתאם להסכמות של התובעת עם המנוח, היא המשיכה להשתמש במערכת החשבונות של התובעת שכנגד לצורך הפקת חשבונויות, העברות בנקאיות וכד', עבור כספים שקיבלה בגין פעילותה כעצמאית והמצאות חדשות שהמציאה. אשר לתביעה בגין הוצאות אישיות שהתובעת לכאורה רשמה על שם הנתבעת שכנגד נטען, כי הכל נעשה בהסכמה וגם אחיה של התובעת אשר מנהלים כיום את התובעת שכנגד, נהנו מסידור זה על-פיו נרשמו גם הוצאותיהם וכי מכל מקום, הכל נרשם בספרי החשבונות של התובעת שכנגד.
למען שלמות התמונה אוסיף, כי ביום 11.4.19 הוטל צו עיקול זמני אשר תפס סכום של כ – 100,000 ₪ ואשר עומד בתוקפו עד היום.

מסגרת נורמטיבית
תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת כדלקמן:
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
בהתאם לפסיקה שפירשה את תקנה 46 (א), נקודת המוצא ביחס לגילוי מסמכים היא של גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של מידע רלבנטי.
עם זאת, אין די ברלבנטיות המידע המבוקש בלבד ויש לאזן בין הזכות לגילוי ועיון במידע בהליך משפטי לבין הזכות להגנה על אינטרסים אחרים כגון הזכות לפרטיות של הנתבע ושל צדדים שלישיים שאינם צד להליך (ראו רע"א 5126/19 פלונית נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (ניתן ביום 3.11.2019) וכן (ע"ע (ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ נ' יהודה פלצ'י (ניתן ביום 21.9.2010)).

מן הכלל אל הפרט
אפנה לדון במסמכים המבוקשים המופיעים בטבלאות שהוגשו על-ידי הצדדים, כסדרם.
כלל המסמכים המבוקשים על-ידי התובעת
עיון בתיק מעלה, כי אין לתובעת שכנגד התנגדות עקרונית למסמיכם המבוקשים על-ידי התובעת ואשר המופיעים בטבלה שהוגשה ביום 3.5.21. עיקר טענתה, כי המסמכים אינם עוד בשליטתה והיו בעבר בשליטת התובעת.
על כן ומשאין חולק בדבר הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים , אני מורה לתובעת שכנגד להגיש תצהיר ערוך כדין בצירוף כלל המסמכים המבוקשים אשר נותרו בשליטתה. ככל שישנם מסמכים אשר אינם מצוים ברשותה, תציין בתצהיר ערוך כדין כי זהו המצב לאחר חקירה ודרישה סבירים , לרבות פניה לרואה החשבון החוקר אשר ערך את הדוח.
אשר לטענת התובעת שכנגד, כי חלק מהמסמכים המבוקשים נמסרו לתובעת במסגרת הליך משפטי נוסף המתנהל בין הצדדים, חזקה על התובעת שכנגד כי יש לה גישה אליהם ועל כן, יש למסור אותם במסגרת הליך זה בשנית או להצהיר במסגרת תצהיר ערוך כדין מדוע אינם עוד בשליטתה, לאחר חקירה ודרישה סבירים.
דוחות עו"ש של התובעת לשנים 2008-2018
לטענת התובעת שכנגד, דוחות עו"ש של התובעת נחוצים לה לצורך הוכחת טענתה בדבר משיכת כספים מהתובעת שכנגד שלא ברשות. התובעת מתנגדת בטענה, כי מדובר בבקשה מכבידה ומרחיבה הפוגעת בפרטיות בני משפחתה.
יצוין כבר עתה, כי נרשם בפרוטוקול הדיון המוקדם מיום 5.4.21, כי התובעת שכנגד חזרה בה מבקשה זו ועל כן, ובשים לב לכך שהנתבעת שכנגד לא נימקה מדוע חזרה לבקשתה המקורית בעניין זה, יש להניח כי פריט זה צוין בטבלה בטעות.
למען הסדר הטוב אוסיף, כי לא זו בלבד שמדובר בבקשה כוללנית ורחבה מדי, הפוגעת בפרטיותם של צדדי ג', אלא שגם לא שוכנעתי בדבר הרלבנטיות של הדוחות לעילות התביעה. התובעת שכנגד טוענת שהתובעת משכה כספים למימון הוצאותיה האישיות ואף נוקבת בהוצאות ספציפיות במסגרת כתב התביעה שכנגד. לא הובהר מדוע לא די ברישומים בספרי התובעת שכנגד בגין הוצאות שונות, כדי לספק לתובעת שכנגד את מלוא המידע ולא ברור מה ימצא בדוחות עו"ש של התובעת אשר רלבנטי לתביעה. כך למשל, התביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט היא בין השאר, בשל שירותי אפליקציות של חברת APPLE שהתובעת רכשה. ממילא כספים שעברו מחשבון התובעת שכנגד לחברת APPLE לא יתועדו בחשבון עו"ש של התובעת.
אשר על כן, מכל הטעמים אשר הובאו לעיל, בקשה זו נדחית.

תלושי שכר/חשבוניות שהנפיקה חברת "חלילית" לתובעת בדיון המוקדם התובעת נתנה הסכמתה למסירת מידע זה ועל כן, הבקשה התייתרה.

חוזים שחתמה התובעת עם "חלילית"/"בר דוד" לבין ממציאים אחרים משנת 2004 ואילך, הסכמים שחתמה התובעת עם ממציאים שעבדו עם התובעת שכנגד לפני שנת 2004 והסכמי משחקים שלטענת התובעת פיתחה תחת "חלילית"
לטענת התובעת שכנגד, התובעת משכה מהתובעת שכנגד כספים בשיעור גבוה משיעור אחזקותיה בתובעת שכנגד. לטענת התובעת, מצב דברים זה נבע מפעילותה העסקת העצמאית במסגרתה שולמו לה כספים מצדדי ג' באמצעות חשבונות התובעת שכנגד (סעיפים 61 ו – 87 לכתב ההגנה שכנגד). על כן ברי, כי לתיעוד אודות פעילותה העסקית העצמאית של התובעת רלבנטיות לתביעה שכנגד ונוגעת ללב המחלוקת בין הצדדים. כדי שניתן יהיה לבחון את טענת התובעת שכנגד שהכספים שמשכה התובעת חרגו מהמוסכם, יש צורך להתרשם מהיקף פעילותה העסקית העצמאית של התובעת ומהתובעת מודה כי פעילות זו נעשתה באמצעות חשבונות התובעת שכנגד, לא יכולה לעמוד לה טענה של פגיעה בפרטיות.
זאת ועוד על- פי תצהיר גילוי ועיון מטעם התובעת אשר צורף להודעתה מיום 15.12.19, בידיה חוזים וכו' מול "חלילית". על כן, אין חולק בדבר הרבלנטיות של הסמסכים המבוקשים במסגרת סעיף זה וכי על התובעת למסור את מלוא המסמכים עליהם הצהירה, לעיונה של התובעת שכנגד.
על כן, הבקשה בסעיף זה מתקבלת וככל שהמסמכים המבוקשים אינם עוד ברשותה של התובעת , תצהיר מדוע זהו המצב, לאחר חקירה ודרישה, כמקובל.

דוח מעסיקים מביטוח לאומי לשנים 1987-2019
לטענת התובעת שכנגד מדבר במסמך הנחוץ לצורך לה בחינת זכאותה לפיצויי פיטורים וכן הוותק בתובעת שכנגד. לטענת התובעת, מדובר במסמך שהתובעת שכנגד יכולה להנפיק בעצמה.
הואיל והתובעת אינה מביאה התנגדות עקרונית להצגת המסמך וכן משעה שלא יכול להיות חולק בדבר הרלבנטיות שלו לתביעתה, מצאתי לקבל את הבקשה. לא נהיר מדוע התובעת סבורה שמידע לגבי מעסיקים שלה לשעבר, המצוי בידי המוסד לביטוח לאומי, נגיש לתובעת שכנגד ועל כן מצאתי להורות, כי תמסור מסמך זה לתובעת שכנגד.

דוח הפקדות פנסיוניות
התובעת שכנגד מבקשת לקבל מסמך זה כדי ללמוד על היקף ההפקדות שהתובעת ביצעה לעצמה. התובעת משיבה, כי מדובר במידע המצוי ברשות התובעת שכנגד ואין לי אלא להסכים עמה הואיל וההפקדות בוצעו על-ידי התובעת שכנגד. על כן, לא שוכנעתי, כי חיוב התובעת להמציא את המסמך המבוקש יתרום ליעילות הדיונית ומסיבה זו הבקשה נדחית.

סוף דבר
הצדדים יפעלו כמפורט לעיל, עד ליום 21.7.21.
לאור התוצאה, כל צד יישא בהוצאותיו.
החלטה בנוגע למועדי הגשת תצהירים ומועד הוכחות תינתן בנפרד.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, (05 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ענבר סיטון לושי
נתבע: בר דוד זכויות ממציאים בע"מ
שופט :
עורכי דין: