ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמזי דוירי ז"ל נגד ג'ורג' דווירי :

בפני כבוד ה שופטת ברכה לכמן

המבקשים

  1. רמזי דוירי ז"ל
  2. ח'ליל דוירי
  3. סעיד דוירי
  4. אדואר דוירי

נגד

המשיב
ג'ורג' דווירי

החלטה

זוהי בקשה, לביטול החלטה שנתנה תוקף של החלטה , להסכמה שהתקבלה במסגרת דיון שהתקיים ביום 5/1/20.

בדיון שהתקיים ביום 26/4/21 הודיע ב"כ הנתבעים על פטירתו של נתבע 1 הוא מבקש 1, לאחר מחלה קשה.

בתמצית, המשיב הגיש תביעה לפירוק שיתוף בחלקות 37,7 בגוש 16538 הגובלות זו בזו בעיר נצרת, בשטח כולל של 1,684 מ"ר. על גבי החלקות מבנים. בד בבד עם הגשת התביעה, הגיש התובע בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, להימנע מכל פעולה שהיא בחלקות, בין היתר "להימנע מכל חסימה ו/או הצבת מכשול ו/או סגירת מעבר דרך המוביל למגרשו ו/או דירתו של המבקש ולאפשר לו כניסה חופשית ברגלו ו/או ברכבו וזאת כשימוש סביר של המבקש בזכויותיו בחלקה הכל עד להכרעה סופי בתובענה שהוגשה נשוא התיק דנן" . בית המשפט לא מצא לנכון ליתן צו במעמד צד אחד וקבע את הבקשה לדיון ליום 5/1/20.

בדיון שהתקיים ביום 5/1/21 השתתפו המשיב ובא כוחו ומבקשים 2 ו- 4 ובא כוחם דאז עו"ד עמראן. על פי פרוטוקול הדיון, הגיעו הצדדים להסכמה הבאה:
"בהמלצת בית המשפט הגענו להסכמה לפיה, זכות המעבר נשוא הבקשה כאמור במפה המצבית שצורפה לבקשה, תיוותר פנויה מכל רכב או חפץ של הצדדים ו/או מי מטעמם, החל מהכניסה לדרך בכביש הראשי ועד לסופה בחניית ביתו של המבקשת, וזאת עד למתן החלטה של בית המשפט וכל זאת כמובן מבלי שהדבר יהווה הודאה כלשהי של צד בטענות הצד שכנגד או ייצור איזה שהוא תקדים בנוגע למצבה הסופי של הדרך בסופו של ההליך." (להלן: "ההחלטה").

ביום 4/3/20 הגישו המבקשים כתב הגנה מטעמם באמצעות ב"כ הנוכחי ובמקביל הגישו את הבקשה.

על פי הבקשה, מבקשים 1 ו- 3 לא היו מיוצגים ולא השתתפו בדיון וההחלטה אינה מחייבת אותם. עוד נטען בבקשה כי יש לבטל את ההחלטה מכוח סעיף 14(א) לחוק החוזים שעניינו התקשרות עקב טעות ומכוח סעיף 15 לחוק החוזים שעניינו התקשרות כתוצאה מהטעייה. לבקשה צורפה חוות דעת של הגב' נאהדה נואטחה, מהנדסת כבישים ומסלולים לפיה ניתן שיחנו בדרך שני רכבים פרטים ואין בדבר הפרעה למשתמשי הדרך.

בתגובה בכתב של המשיב נטען כי ההחלטה ניתנה במעמד הצדדים, בהסכמת הצדדים ובא כוחם עו"ד עמראן. נתבעים 1 ו-3, קיבלו לידם את הזימון לדיון ולא התייצבו. בנוסף, ההסכמה נולדה בעקבות המלצת בית המשפט שדן בבקשה. המשיב דוחה את טענות המבקשים לטעות והטעייה.

במסגרת הדיון שהתקיים ביום 20/5/20, הסכים ב"כ הנתבעים לדחייה בהכרעה בבקשה עד למתן חוות דעת של מהנדס תחבורה שימונה על ידי בית המשפט, בשאלה, האם ניתן לחנות חניית קבע בדרך?. ב"כ התובע אף הוא נתן הסכמתו למינוי בתנאי שהיא לא תהייה חוות דעת מכריעה.

ביום 11/10/20 הוגשה חוות דעתו של מר עמי גוטל יב, מהנדס כבישים, תנועה וניקוז (להלן: "המומחה"). על פי חוות דעתו נתוני הדרך הם כלהלן: אורך הדרך 25 מטר. רוחב הדרך 4.60-4.70 מטר. אזור חניית רכבים עוקבת – 10 מטר בכניסה למגרש. בהתבסס על הנחיות משרד התחבורה רוחב מינימלי לחתך דרך בו רכב אחד עומד ורכב שני נוסע הינו 4.35 מטר. מסקנת המומחה שאין מניעה לחניית רכבים, ברוחב 1,80 מטר ובאורך 4.60 מטר המתאימים ל- 95% מהרכבים הנמצאים בשימוש בארץ, בדרך במקביל לקיר הבית.

ביום 26/4/21 התקיים דיון בבקשה במסגרתו נחקר נתבע 2 המצהיר בבקשה . ב"כ התובע חקר את המומחה על חוות דעתו והמומחה לא שינה את מסקנתו שאין מניעה לחניית רכבים. עוד נחקר במסגרת הדיון בבקשה עו"ד עמראן שאישר בעדותו שייצג את נתבעים 2 ו- 4 בלבד ששמעו את הצעת בית המשפט ונתנו את הסכמתם להצעה.

המסגרת המשפטית קבועה בתקנה 98 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, הקובעת בזו הלשון: " לבקשת בעל דין רשאי בית המשפט לעיין מחדש בסעד זמני שניתן, או בתנאיו, אם סבר כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו מאז מתן הצו ולא היה ניתן לגלותן בשקידה סבירה קודם לכן או בשל חלוף הזמן או אם מצא שיש מקום לשנות את היקפו או את התנאים שבהם ניתן". תקנה זהה קיימת גם בתקנות הישנות.

אין ספק, חוות דעת המומחה שהוגשה לתיק, מהווה שינוי נסיבות מהותי, לאחר מתן ההחלטה, המצדיקה עיון מחדש בהסכמה וההחלטה.

לאחר ששקלתי ובחנתי את טענות הצדדים והנסיבות העולות מהמסמכים, לרבות העדויות שנשמעו בדיון, הגעתי למסקנה שדין הבקשה להתקבל באופן שיתאפשר לנתבעים 2-4 לעשות שימוש בדרך לחניית 2 רכבים פרטיים בלבד, זאת עד להכרעה בתביעה העיקרית לפירוק השיתוף בין הבעלים בחלקה.

המסקנה מתבססת על שתי חוות הדעת אשר בתיק, של מהנדסים בתחום התנועה והתחבורה, לפיהם, אין מניעה לעשות שימוש לחניה בדרך ואין בדבר כדי להפריע לתנועה של רכב נוסף בדרך. זאת ועוד, מהעדויות של נתבע 2 ונתבע 3 עולה כי בעבר עשו שימוש לחניית רכבים בדרך מעת לעת וההחלטה משנה את המצב הקיים.

לסיום, הבקשה לביטול ההחלטה מתקבלת. הנתבעים 2-4 רשאים לעשות שימוש בדרך לחניית 2 רכבים פרטים בלבד, חניה עוקבת, צמודה לקיר הבית, כפי שקבע המומחה, שרוחבם אינו עולה על 1.80 מטר.

אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו בגין הבקשה.

באשר לתביעה העיקרית, הצדדים יודיעו עמדתם למינוי מודד מטעם בית המשפט שיגיש הצעת חלוקה לחלקות נושא התביעה. עמדת הצדדים תוגש עד ליום 30/7/21.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רמזי דוירי ז"ל
נתבע: ג'ורג' דווירי
שופט :
עורכי דין: