ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נמיקי ממדוב נגד אהד בתרון :


בפני כבוד ה שופט רונן אילן

מבקש:

נמיקי ממדוב, ת"ז XXXXXX510

נגד

משיבים:

  1. אהד בתרון (נאמן)
  2. ישראל גבריאלוב
  3. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב
  4. גבריאלוב סטלה

החלטה

לפני בקשה לעיון חוזר בהחלטה לביטול הליכי חדלות הפירעון וביטול הצו לפתיחת הליכים.
הבקשה מתבררת לפי סעיף 279 (ד) בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("חוק חדל"פ").
במסגרת הליכי חדלות הפירעון שנוהלו בתיק זה לפי בקשת המבקש, ניתן ביום 17/11/20 צו לפתיחת הליכים ("הצו") והמשיב 1 מונה כנאמן ("הנאמן").
הליכי חדלות הפירעון נמשכו במשך מספר חדשים, וביום 12/4/21 ,הגיש הנאמן בקשה לביטול ההליך, לפי סעיף 183 (א) בחוק חדל"פ.
לפי טענת הנאמן, מאז ניתן הצו לא שילם המבקש ולו תשלום אחד מהתשלום שהושת עליו במסגרת הצו, המבקש לא טרח להמציא דוחו"ת כלכליים כנדרש ממנו ואף לא התייצב לבירור במועד שנקבע. למעשה, כך נטען, המבקש לא שיתף פעולה עם הליכי חדלות הפירעון.
בהחלטה מיום 12/4/21, הוקצבו למבקש 14 יום למענה. המועד שהוקצב חלף. תגובה לא הוגשה. בהחלטה מיום 11/5/21, נתקבלה הבקשה ונקבע שמבוטלים הליכי חדלות הפירעון.
הבקשה נשוא החלטה זו הוגשה ביום 5/7/21 ובמסגרתה עותר המבקש לעיון חוזר בהחלטה לביטול ההליך, לביטול ההחלטה, ולחידוש הליכי חדלות הפירעון.
לטענת המבקש, בשל נסיבות חיים קשות ובשל היותו מרצה עונש מאסר ממנו הוא צפוי להשתחרר ביום 14.11.21 , נבצר ממנו לקיים את חובותיו בהליך.
המבקש מודה באי הגשת הדוחו"ת ותולה את כל מחדליו, בעובדה שהינו שוהה במאסר.
המבקש "מצהיר" כי, כעת, יוכל לשלם את חובותיו ולשתף פעולה בהליך, בעזרת בת זוגו כי יקפיד על קיום הוראות הצו ועל רקע זה עותר לביטול ההחלטה.
מהאמור בבקשה נראה שזו מוגשת גם בהסכמת הנאמן.
בהתאם להוראות סעיף 279 (ד) בחוק חדל"פ, מוסמך בית המשפט "לחזור ולעניין בכל צו שנתן מכוח סמכותו לפי חוק זה, לבטלו או לשנותו, אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת".
הוראה זו דומה להוראה שהייתה קבועה בסעיף 181 בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ונועדה לעגן את ההלכות שנקבעו בקשר עם אותה הוראה (הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016, ה"ח 1027).
סמכות זו מתבססת על האופי הדינמי שיש להליכי חדלות פירעון והגמישות המתחייבת בקידומם של הליכים אלו, אשר עתים נמשכים על פני שנים ארוכות וכרוכים בהחלטות רבות לקידומם. כך גם נקבע:
סמכות בית המשפט של פשיטת רגל לשוב ולעיין בהחלטות ובצווים שניתנו על ידו כמתחייב מאופיים הדינמי של הליכי חדלות פירעון, מעוגנת בסעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל הקובע כי "בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בפשיטת רגל, לבטלו או לשנותו"... לפי הדין הנוהג קיימת לבית משפט של חדלות פירעון גמישות רבה בנושא עיון חוזר בהחלטותיו (בש"א 7064/18 אביר נ' אגיב [פורסם בנבו] (19.11.2018)). אם כי ניתן ביטוי בפסיקת בית משפט זה לכך שניתן לעשות שימוש בסמכות זו בהתקיים שתי עילות. האחת, במקרה של שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי של ההחלטה המקורית; והשנייה, במצבים בהם טעה בית המשפט טעות טכנית ברורה... בקשה לעיון מחדש מכוח סעיף 181 לפקודה אינה מיועדת להעלאת טענות הנוגעות לטעות מהותית שנפלה בהחלטתו של בית המשפט, שכן לשם כך נועד הליך הערעור... (ע"א 7188/18 עו"ד אריק אמיר נ' יצחק חנאי ואח' [פורסם בנבו] 28.12.20, פסקה 30).
הסמכות הנתונה לבית המשפט לעיון חוזר בהחלטות שנתקבלו בהליכי חדלות פירעון איפוא, איננה חסרת גבולות, איננה מהווה תחליף להגשת ערעור, ואיננה מאיינת את עקרון סופיות הדיון החל בדרך כלל על החלטות שיפוטיות. סמכות זו, בדומה לסמכות הכללית בדין האזרחי, מיועדת רק לאותם מקרים חריגים של שינוי נסיבות או טעות טכנית ברורה.
כך כל החלטה בהליכי חדלות פירעון, וכך גם החלטה המורה על ביטול ההליך. למרות המשמעות הקשה שיש להחלטה שכזו לביטול ההליך, לקשיים שבהכרח יעמדו מול היחיד שייאלץ להתמודד עם הליכי גבייה ולהגבלת הזמן עד שיוכל לשוב ולעתור מחדש להליכי חדלות פירעון, לא בנקל תתקבל בקשה שתכליתה הסגת הגלגל אחור וחידוש הליכי חדלות הפירעון. רק בנסיבות חריגות תתקבל כזו בקשה, ורק אם יעלה בידי היחיד להוכיח הצדקה לכזה "עיון חוזר" לפי ההלכה כאמור.
מעיון בעתירה בתיק זה, מסתבר שאין למבקש כל טענה המאפשרת כזה עיון חוזר. המבקש טוען לנסיבות חיים קשות אליהן נקלע, עד להסתבכות בפלילים וכניסתו למאסר, ובכך תולה את התנהלותו. עם זאת, המבקש איננו מסביר כיצד זה בחר להתעלם לחלוטין מהוראות הצו, נמנע מכל פנייה לנאמן, נמנע מתשלום תשלום כלשהו, ובחר לעשות דין לעצמו.
המבקש תולה את כל המחדלים בשהייתו במאסר, אך המבקש עודנו אסיר. עודנו תחת המגבלות הכרוכות במאסר. ולא ברור כיצד במצב זה ניתן בכלל לקדם תכנית שיקום.
ככלל, אין לאפשר לאסיר המשך הליכי חדלות פירעון (גם בהתייחס להליכי פשיטת הרגל שקדמו לחוק). כי אין טעם לנהל הליכי פשיטת רגל לאסירים עת האסיר לא יכול לשתף פעולה ולתרום לקופת הנשייה, כאשר הדבר כרוך בבזבוז זמן שיפוטי ומערכתי (ראו: פש"ר (מחוזי נצ') 16971-05-10 בן חמו נ' כונס הנכסים הרשמי [פורסם בנבו] 13.02.11; פש"ר (מחוזי חי') 43416-09-13 פרץ נ' כונס הנכסים הרשמי [פורסם בנבו] 30.07.14).
ודוק, אף לכלל זה אפשר שימצא חריג. אפשר שימצא שאסיר מרצה עונש מאסר קצר או שבאפשרותו להראות יכולת לקדם הליכי חדלות פירעון בהתאם לתכלית החוק למרות עונש המאסר. הנטל להראות קיומו של כזה חריג רובץ לפתחו של החייב. ולכך אין כל התייחסות בבקשה.
אם כך, המבקש איננו טוען כל טעות שנפלה בהחלטה על ביטול ההליך, לא "טכנית" ולא אחרת, ואף לא לשינוי נסיבות כלשהו.
טענותיו אינן מבססות תשתית לביסוס בקשה לעיון חוזר.
ולפיכך, הבקשה נדחית.
ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נמיקי ממדוב
נתבע: אהד בתרון
שופט :
עורכי דין: