ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ר.ע. אופק בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סיגל אלבו

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיבים

  1. ר.ע. אופק בע"מ
  2. מוחמד סיאד - נמחק
  3. ראיד עבד אלקאדר
  4. מגרסת אופק עטרות בע"מ
  5. רעד מנצור
  6. עבדאללה עבידאת

החלטה

לפניי בקשה למתן צו למניעת פעולות לפי סעיף 22א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: החוק" או "חוק רישוי עסקים" ).

המבקשת עותרת למתן צו המופנה למשיבים 1 , 3- 6 להימנע מפתיחת עסק של תחנת מעבר ומיון פסולת בניין וכן טיפול בפסולת בניין ברחוב היציב באזור התעשייה עטרות בירושלים, ללא רישיון עסק.

טענות המבקשת
המבקשת טוענת כי במספר ביקורים שנערכו בכתובת העסק על ידי מפקחי רישוי באגף לקידום עסקים, מפקחים מטעם השיטור העירוני וכן סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, נמצא כי במקום מתבצעות עבודו ת לקראת פתיחת עסק הטעון רישוי מסוג תחנת מעבר ומיון פסולת בניין וכן מקום לטיפול בפסולת בניין (להלן: "העסק" או "תחנת המעבר") .
המבקשת מציינת כי במקרקעין נש וא העסק, פעלה בעבר תחנת מעבר אשר הופעלה על ידי המשיבה 1 ומנהלה המשיב 3. פעילות העסק הופסקה בחודש 12/2020 ומאז תחנת המעבר אינה פעילה.
ביום 11.3.21 התקיים למשיבה 1 שימוע באגף לקידום עסקים, ובסיומו הותלה רישיון העסק לתחנת המעבר ברחוב היציב , הוא יל והתנאים ברישיון העסק לא הושלמו. במועד זה הובהר כי במידה ויחליטו הבעלים לחזור ולהפעיל את תחנה, יידרשו להשלים את התנאים לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה.
בימים האחרונים ביקרו נציגי האגף לקידום עסקים במקום וכן נציג אגף הפיקוח והשיטור והבחינו כי נעשות במקום פעולות הכנה לפתיחת העסק.
בביקורים שערך מר אברהם תן עמי, ראש צוות מפקחי רישוי באגף לקידום עסקים, ביום 31.5.21 ו-10.6.21 נראה כי מבוצעות בעסק פעולות לפתיחתו, הכוללות עבודות חשמל, הכשרת הקרקע, ניקיון השטח ועבודות מסגרות למיניהן.
בשיחה שנערכה בין המפקח תן עמי למשיב 6, בעל מניות ודירקטור אצל המשיבה 4 ביום 31.5.21, נמסר כי המשיבה 4 פועלת לפתיחת העסק תחת המשיבה 1.
ביום 10.6.21 ביקר שוב המפקח אברהם תן עמי בעסק, וראה כי ממשיכים בעבודות הכנה. המפקח מסר למשיב 6 התראה , בה צוין כי רישיון העסק הותלה למשיבה 1 , וכי עליה למלא אחר התנאים לקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה.
גם בביקור שנערך בעסק ביום 3.6.21 על ידי מר יואב גואל, סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, נמצא כי השער היה פתוח ובעסק נצפתה ערימת פסולת בניין. כמו כן, מר גואל פגש במספר פועלים במקום, אשר מסרו לו כי הם מכינים תשתית חשמל לעסק.
בנוסף, ראה מר גואל כי שטח קבלת הפסולת והמיון הראשוני וכן אזור אחסון החומרים לאחר גריסה ומיון, נמצאו ללא הקירוי הקל מבד שהיה בעבר, כאשר התחנה היתה פעילה בסוף שנת 2020. אזור המגרסה נמצא מקורה במבנה שהוקם בתקופה שתחנת המעבר היתה פעילה , אך לא היה ניתן לבדוק האם מערכת הערפול שהותקנה שם בעבר קיימת, ואם כן, האם היא פועלת. כמו כן, לא היה ניתן לבדוק האם מתקן שטיפת הגלגלים פועל.
מר גואל פגש במקום בנציג שמסר לו כי הוא מפעיל את החברה מטעם התחנה, וקישר אותו למשיב 6 שציין בפניו כי הם פועלים להשלמת התשתיות במקום, וכי בכוונתם לטפל בערימת פסולת הבניין שבמקום לאחר הפעלתה המחודשת של התחנה.
בביקור שנערך ביום 8.6.21 על ידי מר נתנאל אלמלם ותומר שגב, מפקחי אגף השיטור והפיקוח העירוני, נראה כי נעשות פעולות לפתיחת בית העסק, הכוללות עבודות ניקיון של הקרקע וכן התקנת יריעות, ובשיחה שקיימו המפקחים עם המשיב 3 נמ סר להם כי נעשות פעולות לפתיחת עסק.
בבדיקה שנערכה מול ראש צוות רישוי באגף קידום עסקים, נמצא כי לאחר שהותלה רישיון העסק למשיבה 1, לא התקבלה פנייה מטעם המשיבה 1, לפיה מולאו התנאים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, לא הוגשה בקשה לרישיון עסק חדש על ידי המשיבה 4 או גורם אחר.
המבקשת טוענת כי הפעלת העסק ללא רישיון ובהעדר מילוי התנאים ברישיון, בפרט אלה הנוגעים לפן הסביבתי, עשיה לגרום למטרדים ומפגעים סביבתיים רבים. מדובר בעיסוק בעל השלכות מזהמות על בריאות, שלום הציבור ואיכות הסביבה, אשר ללא עמידה בתנאים מחמירים הפעלתו לא תתאפשר.

טענות המשיבים 1, 3-6
המשיב 3 הוא המנהל הרשום של המשיבה 1, כאשר המשיבה 4 היא בעלת זכות השכירות במגרש ובציוד, המשיבים 5 - 6 הם מנהליה, ומבצעים בשבועות האחרונים עבור המשיבה 1 עבודות אחזקה ושדרוג של התשתיות הקיימות, וזאת על מנת ל שמור על פעילות העסק.
המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") היא בעלת רישיון עסק למיון ומחזור פסולת בניין ברחוב היציב באזור התעשייה עטרות בירושלים. תחנת זו פועלת מכוח רישיון עסק שניתן בשנת 2017 .
המשיבה היא גם הבעלים של תחנת מעבר למיון פסולת הממוקמת ברחוב המפעלות בעטרות שבירושלים, הפועלת מכוח רישיון עסק שניתן מאז שנת 2017.
רישיון העסק ניתן בשעתו למשיבה לאחר שהיא עמדה בכל התנאים שנדרשו ממנה על ידי הגורמים המוסמכים. לצורך הפעלת העסק השקיעה המשיבה מיליוני שקלים בהכשרת השטח.
לפני כשנתיים נדרשה המשיבה לעשות שינויים נרחבים בשטח התחנה בהתאם לדרישות בלתי סבירות של המשרד להגנת הסביבה, והמשיבה ביצעה אותן.
המשיבה מעולם לא הוזמנה לשימוע בעניין תחנת המעבר ברחוב היציב, והשימוע שנערך למשיבה 1 ביום 11.3.21 התייחס לתחנת המעבר ברחוב המפעלות בלבד. בהזמנה לשימוע צוין מספר ר ישיון העסק ברחוב המפעלות ולא של העסק ברחוב היציב.
הרישום בהחלטת השימוע ובפרוטוקול הדיון כי הוא מתייחס לתחנת המעבר ברחוב היציב הוא בניגוד להזמנה ובבחינת ניסיון לעשות מחטף.
המשיבה זומנה כדין לשימוע בחודש דצמבר 2020, וזה עסק בתיקון ליקויים בתחנה ברחוב היציב, אשר תוקנו במלואם.
המשיבה טוענת כי תחנת המעבר ברחוב היציב לא נסגרה, ובישיבת השימוע מחודש מרץ 2021 לא ניתנה התראה או הודעה בעניין הכוונה לסגור את התחנה. כל ההתייחסות היתה לעסק ברחוב המפעלות, ועל כן רישיון העסק לא בוטל. מכל מקום, לא היתה סמכות להתלותו או לבטלו.
המשיבים טוענים כי הם אלה שעדכנו את המבקשת אודות שדרוג והחלפת התשתיות הקיימות לצורך פתיחה מחודשת, ומאז ההודעה, והואיל והצדדים קבעו כי ייערך סיו ר משותף במקום, לאחר סיום שדרוג והחלפת התשתיות , החלה המבקשת ל שלוח את נציגיה על מנת ליצור מצג מטעה כאילו אין בה את התשתיות הנדרשות. המשיבים מציינים, כי עבודות השדרוג התבצעו למעלה מן הצורך, שכן בתחנה היו קיימות כל התשתיות הדרושות, וכיום כל העבודות הסתיימו והתחנה מוכנה לפעילות.
המשיבים טוענים כי מטרת הבקשה היא להביא לסגירת עסק שיש לו רישיון עסק תקף תוך פגיעה בחופש העיסוק של המשיבים. למשיבה רישיון עסק תקף שמעולם לא הותלה כדין, ועל כן לא ניתן למנוע את פעילות העסק.
המשיבים מציינים כי לפני מספר שבועות העניקה המבקשת רישיון להפעלת תחנת מחזור לעסק אחר באזור עטרות, אשר אין לו אחוז אחד מהתשתיות המצויות בתחנת המעבר ברחוב היציב, וזאת תוך כדי הפליה פסולה.

דיון והכרעה
סעיף 22א ל חוק רישוי עסקים קובע:
"נעשו במקום פלוני פעולות הכנה לניהול עסק או לפתיחתו, או לשימוש במבנים, בחצרים או במקרקעין לצורך ניהול עסק טעון רישוי, בלי שניתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בסטייה מרישיון או מהיתר כאמור, רשאי בית משפט השלום או בית המשפט לעניינים מקומיים, ליתן צו ולפיו על המנויים בסעיף 14 או על בעל זכות בנכס או מי מטעמם, להימנע מפעולה באותו מקום במבנים, בחצרים או במקרקעין (בחוק זה – צו מניעת פעולות); בית המשפט רשאי לתת צו כאמור בכפוף לתנאים שימצא לנכון בנסיבות הענין."
סעיף 22א מונה מספר תנאים שצריכים להתקיים על מנת לתת צו למניעת פעולות בנכס. התנאי הראשון הוא שמדובר בעסק פועל ללא רישיון או בסטייה מתנאי הרישיון.
על מנת להכריע בשאלה האם מדובר בפעולות לפתיחת עסק ללא רשיון או בסטייה מתנאי הרישיון, יש לבחון תחילה מי מבין המשיבים עתיד להפעיל עסק של תחנת מעבר במקום.
ראשית, אציין, כי אין מחלוקת כי בעבר היתה במקום תחנת מעבר אותה הפעילו המשיבים 1 ו-3. תחנה זו חדלה לפעול בחודש 12/2020 בשל סכסוך עסקי בין השותפים. עוד אין מחלוקת, כי כעת מבוקש לחדש את פעילות תחנת המעבר במקום.
המבקשת טוענת כי מהראיות שבידה עולה כי מי שמבקש להפעיל תחנת מעבר ברחוב היציב הם המשיבים 4-6, אשר לא הגישו בקשה לרישיון עסק. מנגד טוענים המשיבים, כי המשיבה 1 היא זו שמבקשת להפעיל את תחנת המעבר במקום.
לא מצאתי די בראיות המבקשת על מנת לבסס את המסקנה כי בכוונת המשיבים 4 -6 להפעיל את תחנת המעבר במקום. אמנם בתצהירים של מר גואל ובי תן עמי, אשר ביקרו במקום לאחרונה נטען, כי בביקוריהם נאמר להם כי המשיבה 4 היא שעומדת להפעיל העסק תחת המשיבה 1, אך אין די בכך כדי לבסס מסקנה כי המשיבה 4 הולכת להקים עסק חדש של תחנת מעבר במקום.
המשיב 3, מנהל המשיבה 1, הבהיר בעדותו, אשר לא מצאתי לפקפק באמינותה, כי המשיבים 5 ו-6 עובדים עבורו וכי הוא זה שעתיד להפעיל את העסק, כפי שהיה בעבר.
לפיכך, אני קובעת כי מי שמבקש להפעיל את העסק של תחנת המעבר היא המשיבה 1 באמצעות מנהלה המשיב 3.
כאמור, אין מחלוקת כי המשיבה 1, באמצעות המשיבים 2 ו-3 , הפעילה במקום בעבר תחנת מעבר ומיון פסולת בניין וכן טיפול בפסולת בניין , וזאת מכוח רישיון עסק שניתן לה, וכי בחודש 12/2020 הפסיקה תחנת המעבר את פעילותה בשל סכסוך עסקי בין השותפים.
עוד יצוין, כי ברישיון העסק שניתן למשיבה 1 בחודש 01/2018 נקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה תנאים נוספים שעליה למלא על מנת לעמוד בתנאי רישיון העסק. התנאים הנוספים כללו, בין היתר, דרישה לקירוי העסק, התקנת מערכת ערפול וכן התקנת מערכת להתזת מים על גלגלי המשאית היוצאות מן התחנה.
ביום 11.3.21 הותלה רשיון העסק של המשיבה 1 על ידי עירית ירושלים בשל אי מילוי כל התנאים שנקבעו ברישיון העסק .
המשיבה טוענת כי רישיון העסק שלה בנוגע לתחנת המעבר ברחוב היציב לא הותלה כדין, שכן היא הוזמנה לשימוע בנוגע לתחנת המעבר שהפעילה ברחוב המפעלות ולא ברחוב היציב.
גם אם נכונה טענת המשיבה אין זה המקום להעלותה במסגרת זו. ככל שלמשיבה טענות בעניין ההחלטה להתלות את רישיון העסק ברחוב היציב, עליה לתקוף החלטה זו בהליכים מינהליים. כל עוד לא בוטלה ההחלטה על ידי הערכאה המוסמכת ובהליכים המתאימים, הרי שהיא שרירה וקימת.
משמעות הדברים היא שרישיון העסק של המשיבה לגבי תחנת המעבר ברחוב היציב הותלה בשל אי מילוי תנאי הרשיון במלואם.
מתצהירו ועדותו של מר יואב גואל, סגן מנהל מחוז ירושלים עולה כי חלק מתנאי הרישיון מולאו, ובכלל זה קיים בעסק משקל ומתקן לשטיפת כלים וכן מתזים. עם זאת, אין קירוי קשיח בעסק, כפי שנדרש בתנאים מחודש 01/2018. יצוין, כי מר גואל ציין בעדותו כי מצב הקירוי בעסק טוב מזה שהיה לפני שנה. מכאן, שמהראיות עולה כי לכל הפחות חלק גדול מהתנאים שנקבעו ברישיון העסק של המשיבה מולאו.
מכאן שניתן לומר, כי מדובר בעסק המבקש לפעול בסטייה מתנאי הרישיון, או לכל הפחות מבלי שהמשרד להגנת הסביבה, שהוא "נותן אישור", אישר שמולאו תנאי הרישיון במלואם.
תנאי שני למתן צו למניעת פעולות לפי סעיף22א לחוק הוא שנעשות פעולות הכנה לניהול עסק או לפתיחתו. בענייננו, א ין חולק, כי התקיימו עבודות תשתית שונות בנכס, כגון: עבודות חשמל, הכשרת הקרקע ועבודות מסגרות. לטענת המבקשת, מדובר בפעולות שנועדו להכשיר את המקום לפתיחת עסק חדש של תחנת מעבר. לפיכך, מדובר בפעולות הכנה כאמור בחוק. לדברי המשיבים, מדובר בעבודות של שדרוג התשתיות הקיימות בלבד, שנועדו על מנת לעמוד בתנאים הנוספים שנדרשו על ידי המשרד להגנת הסביבה, ואשר אינן עולות כדי "פעולות הכנה".
בעפ"א 15164-12-12 חסוי נ' מדינת ישראל ( פורסם בנבו) נפסק כי :
"...לשם התממשות היסוד העובדתי, נדרשות פעולות הכנה לניהול עסק. כך למשל מדובר בפעולות של התקנת מטבח והנחת שולחנות וכסאות ברחבה לפני חנות, ששימשה בעבר כחנות אופטיקה, לקראת השימוש בה כמזנון (ראו ת"א 168251/02, שלוסברג ואח' נ' אוברמן רחל, מיום 30.9.2002, (פורסם בנבו)), או בנית גדר וחלונות זכוכית להכשרת חנות העתידה להיפתח ללא רישיון עסק (ראו ב"ש 218/05, היועמ"ש ואח' נ' ניווה רשתות מזון בע"מ, מיום 1.2.2006, (פורסם בנבו)), וכיוצא באלה פעולות." (שם, פסקה 11)
באותו מקרה, קבע בית המשפט כי לא היה מדובר בפעולות הכנה, וכך נימק בית המשפט את החלטתו:
"ואולם, במקרה דנן, העסק עומד בשלמותו מזה שנים מספר ופועל במתכונתו הנוכחית ללא שינוי. המערער לא פעל לשינוי המבנה, לשיפוץ ולא נקט בכל פעולה אחרת. עם מתן צו הסגירה על ידי המשטרה נסגר העסק, ואחר כך ננעל בהוראות בית המשפט. לשם פעילות העסק לאחר פקיעת הצו, כל שנדרש הוא פתיחת הדלת וכניסה בשעריו. האם אלה ייחשבו פעולות הכנה? האם עצם הכוונה המופשטת של המערער להפעיל את העסק מחדש תיחשב פעולת הכנה? אני סבורה שהתשובה לכך שלילית.
...
לכאורה, אם אקבל את הפרשנות שמציעה המשיבה, ניתן יהיה להורות על סגירת כל עסק הפועל ללא רישיון עסק, בכל שלב, שכן גם סגירת העסק לקראת לילה ופתיחתו בבוקרו של יום המחרת עשויות להיחשב "פעולות הכנה", לפי פרשנות זו." (שם, פסקאות 11-12)

השאלה הטעונה הכרעה היא האם ניתן לראות בעבודות שבוצעו במקום פעולות הכנה לקראת פתיחת עסק חדש, או שדרוג המערכות הקיימות של עסק קיים ופתיחתו מחדש.
מהראיות והעדויות שנשמעו עולה, כי מדובר בתחזוקת עסק שהיה קיים, תוך שדרוג של המערכות הקיימות, ולא בהכנות לפתיחת עסק חדש.
המשיב 3 העיד בעניין זה, כי העסק נסגר בשל סכסוך בין השותפים, וכי כעת לאחר שהחליטו להפעיל את העסק שוב, בוצעו עבודות שיפוץ על מנת שהעסק יעבוד כדין. במסגרת זאת, שופץ מתקן השטיפה של העסק, הותקנו מתזים וכן יש מערכת ערפול. בנוסף, בוצע קירוי חדש, גם מקוות שקודם לכן לא היו מקורים.
מר יואב גואל, סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה, העיד אף הוא שמצב הקירוי בתחנה היום טוב יותר ממה שהיה לפני שנה, כי ראה מתקן לשטיפת גלגלים, משקל ומתזים. עוד ציין מר גואל בחקירתו, כי מדובר בעסק שהיה קיים ורוצים לפתוח אותו מחדש.
מר אבי תן עמי, ראש צוות מפקחי רישוי עסקים בעירית ירושלים, העיד כי ביקר לראשונה במקום ביום 31.5.21, כך שאינו יודע כיצד נראה העסק קודם לכן , וכ י אינו יודע אם מדובר בעסק חדש או בעסק שמכינים לפעולה מחדש.
מר נתנאל אלמלם, מפקח באגף אכיפה ושיטור בעירית ירושלים, העיד כי מדובר בתחנת מעבר שעבדה בעבר, וכעת מבצעים בה עבודות שיפוץ לצורך חידוש הפעילות.
מר תומר שגב, מפקח נוסף באגף אכיפה ושיטור בעירית ירשלים, העיד אף הוא כי בעבר היתה במקם תחנת מעבר פעילה שהיתה גם סגורה, וכאשר הגיע למקום ראה כי מתבצעות עבודות של מתיחת יריות (קירוי) וכן ניקיון של השטח.
מן העדויות שנשמעו לפני עולה מסקנה אחת ברורה: במקום היתה קיימת תחנת מעבר שהפסיקה את פעילותה באופן יזום בחודש דצמבר 2020. כעת מבקשת המשיבה 1 להפעיל את תחנת המעבר בשנית, ולשם הפעלתה בוצעו פעולות שיפוץ ושדרוג של המערכות הקיימות, וזאת לצורך מילוי התנאים שנקבעו ברישיון העסק.
יצוין, כי בעפמ"ק 13888-02-20 מ.ק.ש. אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל , אליו הפנתה המבקשת, ציין כבוד בית המשפט המחוזי, כי סעיף 22א מאפשר להורות על מניעת פתיחת עסק רק אם מדובר בעסק שעוד לא נפתח, ולא אם מדובר בעסק קיים שעבר שינוי מינורי.
בענייננו, כאמור, מדובר בהפעלת עסק ישן , כאשר פעולות השיפוץ שבוצעו נועדו לצורך עמידה בתנאי רישיון העסק, ועל כן העבודות שבוצעו במקום אינן ממלאות את התנאי הקבוע בסעיף 22א ל חוק רישוי עסקים : פעולות הכנה לפתיחתו של עסק ללא רישיון.
בנוסף לתנאים אלה הקבועים בסעיף 22א ל חוק רישוי עסקים, ישנו גם מקום לשיקול דעת של בית המשפט: "בית המשפט רשאי לתת צו כאמור בכפוף לתנאים שימצא לנכון בנסיבות הענין" .
נפסק כי : "מטרת סעיף 22א, היא לאכוף את חוק רישוי עסקים, מבלי להגיע למצב בו נדרשת פעולות אכיפה אקטיביות נגד עסק ללא רישיון. כפי שנכתב בדברי המחוקק בהצעת סעיף 22א:
"מוצע לאפשר לבית המשפט לתת צו מניעת פעולות במקום שבו מבוצעות פעולות הכנה לניהול עסק שלא לפי החוק, וזאת על מנת להימנע מן הצורך להמתין עד להפעלתו של עסק כאמור לפני ביצוע פעולות אכיפה נגדו" (הצעת חוק רישוי עסקים(תיקון מספר 15), התשנ"ח-1997, מיום 27.10.1997).
לפיכך, כאשר בית המשפט מפעיל את שיקול דעתו בהפעלת סעיף 22א, עליו לשקול את ההשלכות של הפעלת עסק ללא רישיון ואת היתרון במניעת פעולתו לעומת סגירת העסק לאחר שהחל לפעול במקרה זה " (ראו: עפמ"ק 13888-02-20 מ.ק.ש. אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 30.6.20) .
בענייננו, מדובר בעסק שקיבל רישיון ופעל עד לחודש דצמבר 2020 ואז הפסיק פעילותו. המשיבה 1 ממשיכה לפעול למילוי תנאי הרישיון, או לפחות חלקם, ואף פעלה לקבלת חוות דעת בעניין מידע סביבתי, הכולל פירוט של התשתיות הקיימות לאחר שעברו שדרוג, והאמצעים בהם נקטה על מניעת למנע זיהום אויר ופליטת אבק.
בנסיבות אלה, כאשר מטרת המשיבה 1 היא להפעיל את העסק תוך מילוי תנאי הרישיון, אין זה המקרה בו יש מקום ליתן צו מניעת פעולות.
על כן אני דוחה את הבקשה למתן צו למניעת פעולות לפתיחתו או הפעלתו של עסק מסוג תחנת מעבר ומיון פסולת בניין ברח' היציב בשכונת עטרות בירושלים.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסכום כולל של 3,500 ₪.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ר.ע. אופק בע"מ
שופט :
עורכי דין: