ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורטל קופר נגד ורד קנפר :

בפני כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובעות / הנתבעות שכנגד

  1. אורטל קופר
  2. אלינור משה

נגד

הנתבעות / התובעות שכנגד

  1. ורד קנפר
  2. דלית הינדי

פסק דין

הצדדים לתובענה נתנו הסכמתם למתן הכרעה בתיק זה מכוח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

עיינתי בכתבי הטענות שהוגשו לתיק ובדיון שהתקיי ם לפניי שמעתי את הצדדים .

נתתי דעתי לכלל הטיעונים ובכלל זאת להוראות החוזה שנחתם בין הצדדים; לאופן התנהלותם; ל תכתובות שהיו ביניהם; לפרק הזמן בו התגוררו התובעות בדירה; לנסיבות עזיבתן וטענות הצדדים בענין זה; לכלל האסמכתאות שהוגשו ולנזקים להם טענו הצדדים, זה בכֹה וזה בכֹה, בכתבי טענותיהם (לרבות בחינת כלל התאריכים הרלוונטיים ).

כמו כן, נתתי דעתי להוראות הדין הרלוונטיות ולפסיקה הרלוונטית.

אחר הדברים האלה אני קובעת כי לסילוק סופי של המחלוק ות מושא התובענה העיקרית והתובענה שכנגד תשלמנה הנתבעות שכנגד, ביחד ולחוד, לתובעות שכנגד, סכום כולל של 4,920 ₪.

מעבר לאמור - ישא כל צד בהוצאותיו.

התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבע ות/התובעות שכנגד פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

עד לאותו מועד, יוודאו הנתבעות/ התובעות שכנגד, החזרת שטרי החוב וההמחאות שנמסרו להן על ידי התובעות/הנתבעות שכנגד אשר מצויים בידיהן. אלה ישלחו לתובעות באמצעות באת כוחן.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן פטור מתשלום מחצית שניה של האגרה.

ניתן היום, כ"ד תמוז תשפ"א, 04 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורטל קופר
נתבע: ורד קנפר
שופט :
עורכי דין: