ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ב.י. נגד AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

התובעת
א.ב.י.

נגד

הנתבעת
AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים בתחו מי האורתופדיה והנוירולוגיה בגין תאונת דרכים מיום 16.10.2019.

ב"כ הנתבעת מתנגד לבקשה וטוען, בין השאר, לתיעוד דל, היעדר רצף טיפולי, והיעדר מעקב טיפולי. אשר לתחום הנוירולוגי טוען, להיעדר תיעוד רפואי והיעדר מעקב נוירולוג.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובמסמכים שצורפו לכתב התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש בתיעוד הרפואי שהוצג משום ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני). עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
בתחום האורתופדיה - התובעת צירפה מעקב רופא (17.10.19, 22.10.19), מעקב אורתופד (17.11.19, 15.12.19), וסיכום טיפולי פיזיותרפיה (1.7.20). בדיקת CT עמוד שדרה צווארי מיום 14.6.20, הדגימה בגובה C3-4 בלט דיסק דיפוזי אחורי עם לחץ על השק התקאלי. היצרות נאורופורמינלית מתונה מימין וקלה משמאל, מישנית להיפרטרופיה של מפרקים אונקו – ורטברליים. בגובה C 5-6 בלט דיסק אחורי יותר לשמאל עם לחץ על השק התקאלי. היצרות נאורופורמינלית מתונה דו צדדית מישנית להיפרטרופיה של מפרקים אונקו – ורטברליים. בגובה C 6-7 בלט דיסק אחורי קל משיק לשק התיקאלי. בדיקת CT עמוד שדרה מותני הדגימה בגובה L 4-5 בלט דיסק דיפוזי אחורי עם לחץ על השק התקאלי ולחץ מתון על השורשים ברצסים הלטראלים דו צדדי ולחץ קל על העצבים בפורמינות הנאורליות משני הצדדים . בגובה L5 –S1 בלט דיסק אחורי עם לחץ קל על השק התקאלי . מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה לשם בחינת העניין.
בתחום הנוירולוגיה - לא צורף תיעוד רפואי. מכאן, לא מצאתי ראשית ראיה.

לפיכך, אני מורה על מינויו של פרופ' ישראל דודקביץ כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת המינוי.

הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 16.10.2019, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.

היחידה המשפטית תמציא למומחה כתב מינוי.
שכר המומחה יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בשכר המומחה תישא בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבעת.
חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שישולם שכר טרחתו של המומחה.
ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובעת תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת או קבלת תשובות הבהרה.
הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

התיק יובא לעיוני ביום 16.1.22 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, תחשיבי הצדדים, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ב.י.
נתבע: AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: