ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פהמי חשאן נגד המוסד לביטוח לאומי :

05 יולי 2021
בפני: כבוד השופטת איריס רש

התובע:
פהמי חשאן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך לדיון מיום 25.5.21 ולהסכמת הצדדים למינויו של מומחה רפואי בתחום האורתופדיה , אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר דיויד יפה מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמת ייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע בקופת חולים כללית.
ב. מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה ולתצהיר.
ג. חוות דעת של ד"ר אסרף מיום 23.11.20 (נספח ד' לתצהיר התובע).
ד. פרוטוקולים של וועדות רפואיות בענין תסמונת תעלה קרפלית דו"צ (צורף להודעת הנתבע מיום 5.7.21.

3. העובדות:
א. התובע יליד 11.9.73.
ב. התובע עבד בעבודות ברזל אצל מעבידים שונים בתקופות כדלקמן:
מ- 1/14 עד 8/14;
מ-11/14 עד 4/15;
מ-9/15 עד 10/16;
מ- 3/18 עד 5/19.
ג. התובע עבד 6 ימים בשבוע, 9 שעות ביום.
ד. עבודת התובע היתה כרוכה בלקיחת צינורות מתכת ארוכים ודקים, הנחתם על גבי מכונה לחיתוך ברזל שלצורך חיתוך הברזל התובע היה אוחז במוטות בידיו תוך הפעלת לחץ עם כל הגוף על המכונה (מצורף סרטון הממחיש את עבודת התובע).
ה. הנתבע הכיר בליקוי של התובע בידיים (CTS) דו צדדי על דרך המיקרוטראומה, ודחה את התביעה להכרה במחלת קינבוק ביד ימין.
ו. לתובע נקבעו נכויות בגין הליקוי בידיים (CTS). מצורפים הפרוטוקולים של הוועדות הרפואיות.
ז. ידו הדומיננטית של התובע היא יד ימין.

4. השאלות:
א. האם התובע סובל ממחלת קינבוק ביד ימין (להלן – הליקוי) ?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע למחלת קינבוק ביד ימין?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ה. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר בליקוי כ"מחלת מקצוע", ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע?

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

6. המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה, בדואר רשום עם אישור מסירה.

7. התיק יובא לעיוני ביום 15.8.21.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, (05 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: פהמי חשאן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: