ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד באשירי נגד מדינת ישראל :

6
לפני כבוד השופטת בכירה יעל פרדלסקי

המבקש:
דוד באשירי

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל

החלטה

בפני בקשה להורות למשיבה לתקן כתב אישום בטרם הקראה באופן שסכום היקף העבירות בסך 3,038,956 ש"ח ימחק, וימחקו סכומי כסף שלא הוטחו במבקש בשלב החקירה, כך שכתב האישום המתוקן ייחס למבקש היקף עבירות בסך של 1.559,597 ₪, וזאת מאחר ונפל פגם או פסול בכתב האישום, וכן מטעמי הגנה מן הצדק, מאחר וזכותו של המבקש למשפט הוגן נפגעה.
תמצית טיעוני ב"כ הצדדים:
בתמצית אציין, כי כנגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע 7 עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה"), 7 עבירות לפי סעיף 220(1) לפקודה, ועבירה לפי סעיף 220(4) לפקודה, כשסך ההכנסות שהשמיט המבקש בשנים 2008-2015, למעט בשנת 2013 ,הינו 3,038,956 ש"ח.
לטענת ב"כ המבקש, זכותו של המבקש להליך הוגן נפגעה עת המשיבה כללה סכומים בכתב האישום שלא הוטחו במבקש בחקירותיו, שכן הוצג למבקש סכום של 1,559,597 ₪ ולא של 3,038,956 ₪, לפיכך נשלל מהמבקש להגיב בחקירותיו לסכום המיוחס לו בכתב האישום והמשיבה מנועה מלהאשים את המבקש בכתב האישום בסכומים שלא נשאל לגביהם בכתב האישום. עוד נטען, כי מדובר בפגם חריף אשר פוגע בזכות המבקש להליך הוגן, ועומדת למבקש טענת הגנה שעניינה הגנה מן הצדק, אשר לא ניתנת לריפוי. זאת ועוד, הסכום הנטען בכתב האישום "הוא מנופח לא מדויק ולא מבוסס", וכן המשיבה בחרה לערוך חישוב לפי שיטת חישוב גבוהה מבין שיטות החישוב שיכלה לבצע.
המשיבה מתנגדת לבקשה. לטעמה, אין מדובר בפגם או פסול בכתב האישום, שכן הטענה במהותה עניינה לאי מתן הזדמנות סבירה למבקש להתגונן מפני האישום. עוד טענה, כי המבקש נחקר 5 חקירות תחת אזהרה ביחס לעובדות המקימות את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, וסיפק גרסה מפורטת. בנוסף, המשיבה אינה כבולה לגבולות הסכומים שהוטחו במבקש בחקירותיו, שכן גרסתו אינה מתייחסת באופן פרטני לסכומי ההשמטה. לחילופין, בית משפט טרם נחשף לראיות, ולפיכך אין מקום לדון בשלב זה אם יש מקום להורות למשיבה לתקן את כתב האישום, וביחס לאופן חישוב הסכומים הנטענים בכתב האישום, בית משפט יוכל להכריע במחלוקת העובדתית לאחר שמיעת ראיות.
דיון והכרעה:
המלומד י.קדמי בספרו "על סדר הדין בפלילים", הליכים שלאחר כתב אישום, חלק שני, עמוד 926 כתב לעניין טענה מקדמית לפי סעיף 149(3) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב- 1982 (להלן: "החסד"פ") שעניינה פגם או פסול מהותי בכתב האישום: "פגמים היורדים לשרשו של עניין, במובן זה שהם מקפחים את הנאשם בהגנתו- תהיה השלכה על כשרותו של כתב האישום ועל תוקף הדיון שנתקיים על פיו".
לאחר שעיינתי בכתב האישום, לא מצאתי כי בשלב זה, בטרם הובאו בפני ראיות ובפרט ראיות לעניין חישוב סכום השמטת ההכנסות אותם ייחסה המשיבה למבקש בכתב האישום, וכשלא נטען כי המבקש לא נחקר באזהרה ביחס לעבירות המיוחסות לו, לקבוע כי נפל פגם או פסול בכתב האישום היורד לשורשו של הענין. כן לא מצאתי, כי בשלב זה יש בידיי כלים לקבוע כי נפגעה זכות המבקש להליך הוגן, ועומדת לו טענת הגנה לפי סעיף 149(10) לחסד"פ שעניינה טענת הגנה מן הצדק.
מובהר, כי ב"כ הצדדים יהיו רשאים בסיכומיהם לאחר שמיעת ראיות, להתייחס לטענה כי נפגעה זכות המבקש להליך הוגן הן לעניין סכומי ההשמטה הנטענים בכתב האישום והן לגבי שיטת חישוב סכומי ההשמטה, ניפוח סכומי ההשמטה וכיוצ"ב, ובהכרעת הדין אדון בטענות שיעלו.

סוף דבר:
הבקשה נדחית.
מזכירות תשלח החלה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד באשירי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: