ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים סודקביץ נגד אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ :

בפני כבוד ה שופט הישאם אבו שחאדה

תובעים

  1. חיים סודקביץ
  2. נעמה סודקביץ

נגד

נתבעים
1.אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ - נמחקה
2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
3. פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע"מ

פסק דין

התובעים רכשו מהנתבעת 1 ביום 4.1.20 כרטיסי טיסה מישראל לארצות הברית ליום 28.4.20 וחזרה לישראל ביום 3.5.20 . כמו כן, התובעים, עוד בטרם התפשטות נגיף הקורונה, ערכו פוליסת ביטוח אצל הנתבעות 2 ו-3 לשנת 2020 לכיסוי, בין השאר, החזר עלות רכישת כרטיסי טיסה לטיסות שבוטלו (להלן: הפוליסה ).

לאור משבר התפשטות נגיף הקורונה, הנתבעת 1 הודיעה ביום 17.3.20 לתובעים שהטיסות בוטלו. מטבע הדברים, לאור הביטול הטיסות, התובעים היו זכאים לקבל החזר עבור רכישת כרטיסי הטיסה וזאת מכוח חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 (להלן: חוק שירותי תעופה).

מכח סעיף 1(2) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון), התש"ף – 2020 (ס"ח 2826, כ"ב בתמוז התש"ף, 14.7.20, עמ' 224) (להלן: חוק הארכת מועד הראשון), הנתבעת 1 קיבלה אורכה להחזיר לתובעים את עלות כרטיסי הטיסה עד ליום 14.8.20. כמו כן, המועד האמור הוארך בהמשך עד ליום 1.10.20 מכוח סעיף 1(1) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון), התש"ף-2020 (ס"ח 2841, כ"ג באב התש"ף, 13.8.20, עמ' 376) (להלן חוק הארכת מועד השני).

בפועל, התבעת 1 השיבה לתובעים את עלות כרטיסי הטיסה בסוף חודש אוקטובר 2020 והתובעים הודיעו לבית המשפט שהם מבקשים למחוק את התביעה כנגד הנתבעת 1, אך עמדו על כך שהתביעה נגד הנתבעים 2 ו-3 תמשיך לעמוד בעינה.

הפוליסה, נערכה לפני משבר התפשטות נגיף הקורונה ולפני חוק הארכת מועד הראשון .
בסעיף 8.5 לפוליסה, סעיפים קטנים 8.5.4 ו-8.6.5, נאמר כדלקמן:

"8.5 המבוטח יהיה זכאי לשיפוי בגין ביטול נסיעה שנגרם כתוצאה מהמקרים הבאים:

8.5.4 ביטול טיסות של שירות מטוסים סדיר או הפלגה של אוניה עקב מגפה, פרעות ומהומות או עקב מלחמה שהוכרזה באופן רשמי בארצות היעד המונעת קיום הנסיעה.

8.6.5 אם המבוטח זכאי לפיצוי על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012, במקרה זה, יהיה זכאי המבוטח רק להפרש בין הכיסוי על פי פוליסה זו לפיצוי המגיע למבוטח על פי החוק לעיל."

לכן, על פי הפוליסה, במצב רגיל, ובמנותק מחוק הארכת מועד הראשון והשני, התובעים אינם זכאים לקבל החזר בגין הוצאות רכישת כרטיסי טיסה עקב ביטול טיסה, וזאת מעבר לפיצוי שלו היו זכאים לקבל לפי חוק שירותי תעופה, ואין נפקא מינה שכרטיסי הטיסה בוטלו עקב פרוץ מגפה. ולענייננו, החוק האמור מקנה החזר רק בגין עלות רכישת הכרטיסים ולכן ממילא אין הפרש שעל הנתבעים 2 ו-3 לשלם.

התובעים טוענים שחוק הארכת מועד הראשון והשני נתנו רק לנתבעת 1 אורכה ל החזר עלות רכישת כרטיסי טיסה שבוטלו, וזאת עד ליום 1.10.20, אך הוא לא נתן לנתבעות 2 ו-3 אורכה דומה. לטענת התובעים, העובדה שהנתבעות 2 ו-3 עשו דין לעצמם, ולא שילמו לתובעים מבעוד מועד על פי תנאי הפוליסה את ההחזר, מובילה למסקנה שעליהם לפצות את התובעים בגין התקופה שבמהלכה המתינו עד לקבלת ההחזר מהנתבעת 1 בסוף חודש אוקטובר 2020. טענה זו אין בה ממש ודינה להידחות.

אומנם, חוק הארכת מועד הראשון והשני הם חוקים נפרד ים מחוק שירותי תעופה, אך מדובר ב שני חוקים שמתקנים את חוק שירותי תעופה באמצעות הוראות שעה זמניות וזאת לאור משבר החירום בתעופה העולמית עקב התפשטות נגיף הקורונה. במילים אחרות, יש לראות בחוק הארכת המועד הראשון והשני כחלק בלתי נפרד מחוק שירותי תעופה.

לכן, יש לקרוא את ההוראה בפוליסה שמפנה לחוק שירותי תעופה (סעיף 8.5.6 לפוליסה) , ככוללת בתוכה לא רק את חוק שירותי תעופה כפי שהיה בתוקף בעת עריכת הפוליסה, אלא גם את התיקונים שהוכנסו בו בכל מועד מאוחר יותר בתקופת הפוליסה , לרבות חוק הארכת מועד הראשון והשני.

בנסיבות אלה, על פי סעיף 8.6.5 לפוליסה, התובעים היו זכאים לקבל רק את מה שהקנה להם חוק שירותי תעופה על תיקוניו במהלך תקופת הפוליסה, קרי החזר מהנתבעת 1 בלבד בגין רכישת כרטיסי הטיסה כאשר מועד ההחזר הוא עד 1.10.21. הא ותא לא. ואת זאת קיבלו, ומעצם מחיקת התביעה כנגד הנתבעת 1, הרי שאין להם טענות כלשהן כלפיה. בנוסף, ממילא, כאמור, אין הפרשים לתשלום. ולכן , אין לתביעה כנגד הנתבעות 2 ו-3 על מה לעמוד.

לפיכך, התביעה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשגר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד תמוז תשפ"א, 04 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים סודקביץ
נתבע: אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: