ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי רוסו נגד צאלים קבלנות בנין בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

  1. אבי רוסו
  2. נעמי רוסו

נגד

הנתבעת
צאלים קבלנות בנין בע"מ

החלטה

1. התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 22.03.2022 בשעה 10:00.
בעלי הדין יתייצבו אישית לדיון האמור. היה ומי מהצדדים הנו תאגיד - יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה על אתר. עם זאת, למען הסר ספק, כאשר מדובר בתאגיד בנקאי או בחברת ביטוח, וכאשר הנציג ובא כוחו של התאגיד בקיאים בעובדות באותה מידה, די כי בא כוחו של התאגיד יתייצב לדיון מטעמו, ובלבד שיהא מצויד גם במלוא הסמכויות כאמור. תשומת הלב מופנית לתקנה 61(ד) ולתקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 בנוגע להשלכות אי ההתייצבות לישיבה.
2. הצדדים יפעלו לביצוע גילוי מסמכים הדדי, הצגת שאלונים (במגבלות הקבועות בתקנות) וביצוע עיון במסמכים בהתאם לתקנות.
3. הצדדים יגישו דיווח על אודות הדיון המקדמי אשר ינוהל ישירות ביניהם עד ליום 08.03.2022 . תשומת לב הצדדים לכך שיש להגיש את הדיווח במתכונת טופס 4 לתוספת לתקנות. הצדדים יגישו רשימת מוסכמות ופלוגתאות כפועל יוצא של קיום הדיון המקדמי.
4. עד לאותו המועד (08.03.2022) יגישו הצדדים דיווח על אודות ישיבת המהו"ת, ככל שהופנו לישיבה כאמור על ידי הממונה.
5. עד ליום 02.03.2022 יגישו הצדדים רשימת בקשות בהתאם לתקנה 49 לתקנות. צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה בישיבת קד"מ, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים. העתק הרשימה יועבר לצד שכנגד ותגובה תוגש בהתאם לתקנות עד 6 ימים לפני מועד הדיון.
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעונין בה ו/או מלהגיב לה יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.
6. כמו כן ועד לאותו המועד (02.03.2022) יגישו התובעים רשימת עדים מטעמם, ועד ליום 16.03.2022 ת גיש הנתבעת את רשימת עדי ה.
7. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.
8. כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.
9. המזכירות תזמן את הצדדים למקום מושבו של בימ"ש זה – היכל המשפט בחיפה אולם 412 בקומה 4.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי רוסו
נתבע: צאלים קבלנות בנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: