ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשאד עוודאללה נגד עצאם עוודאללה :

לפני כבוד ה שופטת קרן אזולאי

תובעים

  1. רשאד עוודאללה
  2. שרה ג'בר

נגד

נתבע
עצאם עוודאללה

פסק דין

1. בדיון בתובענה מיום 29.6.2020 הגיעו הצדדים להסכמה כדלקמן:

1". הצדדים יפנו בהסכמה לבוררות כאמור בהסכם המכר לפני הבוררים עו"ד חאמדה עוואדלה ועו"ד סמיח באשיר. הבוררות תתייחס לכל המחלוקות שהתעוררו בין הצדדים לרבות שאלת הפיצוי המוסכם ותשלום היטל השבחה. מוסכם עלינו שהבוררות תימשך 50 ימים מהיום לכל היותר.

2. בפרק הזמן האמור יפעל ב"כ הנתבע למחיקת הערת האזהרה ולביטול החיובים הכספיים שהוטלו ע"י רשויות המס על המקרקעין בשל העסקה שבוטלה בהליך בבית המשפט המחוזי. בכלל זאת מתחייב ב"כ הנתבע להסיר כל מניעה לרישום הזכויות במקרקעין על שם התובעים (במושע). ככל שיידרש פרק זמן נוסף בשל דרישות של הרשויות, הצדדים מסכימים לפעול בתום לב וביעילות לשם הסרת החסמים לרישום.

3. ככל שלא תתקיים הבוררות במשך 50 הימים שהוקצו לכך, הנתבע ישלם את היטל ההשבחה בתוך 30 ימים ממועד שתוגש הודעה לבית המשפט על כך שהליך הבוררות לא התקיים, ובכפוף לקבלת שומה. בנוסף, הצדדים ישובו לבית המשפט, ובית המשפט יכריע בסוגיית הפיצוי המוסכם לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט התשמ"ד – 1984 וזאת לאחר שהצדדים יגישו סיכומים קצרים בשאלה זו.

4. בתוך 7 ימים מהיום יעבירו הצדדים העתק מפרוטוקול זה לעו"ד סמיח באשיר לשם קביעת מועד לבוררות." (עמ' 3 לפרוטוקול, בשורות 35-32, עמ' 4 לפרוטוקול, שורות 12-1)

2. לאחר שניתן להסכמה זו תוקף של החלטה הסתבר שהצדדים לא פנו להליך בוררות. בעקבות שורה ארוכה של בקשות והחלטות, ביום 18.10.2020 ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית נוספת אליה הגיעו הצדדים, אשר בהתאם לה התחייב הנתבע לפעול לביטול הערת האזהרה והחוב המוטל על המקרקעין בשל מס שבח. עוד הוסכם כי היה והנתבע לא יבצע את האמור, ישובו הצדדים להסכמות שלעיל, מיום 29.6.2020. לאחר השתלשלות דיונית נוספת, ביום 25.5.2021 התקיים דיון בתביעה, ובמהלכה הביע הנתבע רצונו להמשיך את ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים מיום 29.6.2020. בהמשך לכך, הוסכם כי הנתבע יגיש סיכומים לעניין הפסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בסוגיית הפיצוי המוסכם בלבד. זאת, לאחר שסיכומי התובעים עוד ביום 14.1.2021. ביום 16.6.2021 הוגשו סיכומי הנתבע.

3. לאחר ששמעתי את בעלי הדין בעל פה וכן עיינתי במכלול החומר העובדתי שהוגש, לרבות בסיכומי הצדדים, ולאחר ששקלתי את מכלול נסיבות העניין, אני מורה כי הנתבע ישלם לתובעים פיצוי בסך של 110,000 ש"ח, בתוספת הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 1 0,000 ש"ח.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

4. מאחר שההליך הסתיים בפשרה טרם סיומו של קדם המשפט השלישי, האגרה תוחזר בהתאם לתקנות.

5. המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשאד עוודאללה
נתבע: עצאם עוודאללה
שופט :
עורכי דין: