ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה שגיא נגד קיי.אס.פי. מחשבים נשר בע"מ :

בפני כבוד ה שופט מאזן דאוד

מבקשים

שושנה שגיא

נגד

משיבים
קיי.אס.פי. מחשבים נשר בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בקריות (כבוד הרשם הבכיר י. לוזון) מיום 26.04.2021, בגדרו דחה בית משפט קמא את תביעתה הכספית של המבקשת כנגד המשיבים תוך חיובה בהוצאות משפט בסך 500 ₪.

העובדות בקליפת אגוז;

2. עסקינן בתביעה שהוגשה בפני בית משפט קמא נגד המשיבה בנוגע למחשב נייח שרכשה המבקשת אצל המשיבה שלטענתה אינו תקין . בין הצדדים ,כעולה מתיק בית משפט קמא, נטושה מחלוקת כשהמבקשת דורשת החלפת המוצר וסיפוק חדש תחתיו ואילו המשיבה מציעה לתקנו.

3. המבקשת הינה אזרחית ותיקה, בת 67, נכה ובריאותה לקויה.

4. ביום ה-14/11/2019, רכשה המבקשת, עבור בנה, מחשב נייח מחנותה של המשיבה בנשר, וזה נמסר לה ביום ה-17/11/2019.

5. מעיון בפסק דינו של בית משפט קמא, עולה, שביום ה-09/02/2020 הגיעה אל חנותה של המבקשת וטענה כי המחשב שנמכר לה אינו תקין והמחשב מתנתק שוב ושוב. לעומתה, טענה המשיבה כי המבקשת התלוננה על קשיים בעת שימוש בתוכנה מסוימת שהתקינה על המחשב, וכי אין היא אחראית ,לפי האמור בהסכם שבין הצדדים, ומכוח החקיקה הרלוונטית שלא חלה על תקלות הנובעות מהוספת תוכנה. למרות זאת הסכימה המשיבה לקבל את המחשב לתיקון.
7. בהמשך ביום 8/3/20 פנתה שוב המבקשת בטענה כי המחשב מאתחל עצמו מחדש , לאחר בדיקת המחשב במעבדה עלה כי ספק הכוח תקול , הספק הוחלף ללא כל חיוב ובחלוף מספר ימים הושב המחשב לידי המבקשת.

8. לטענת המבקשת, התיקונים שבוצעו על-ידי המשיבה לא פתרו את בעיות התנתקות שהתגלו במחשב, אך לא שבה אל החנות בשל סגירת העסקים בעידן הקורונה.

9. לטענת המבקשת לאחר התיקון שכשל, לא היה באפשרותה לשוב לחנות המשיב בשל פרוץ מגפת הקורונה, וסגירת החנויות עד יום ה-30/04/2020. לטענת המבקשת, היא שבה ביום ה-05/05/2020, אל חנות המשיבה וביקשה להחליף את מחשבה במחשב חדש. המשיבה סירבה להחליף את המחשב במחשב חדש, משום שעברו מספר חודשים ממועד הרכישה, אך הציעה למערערת להחזיר את המחשב, כדי לשוב ולנסות לתקנו.

10. בדיון 29/10/2020 ציינה המערערת כי אין לה עוד אמון במשיבה, משום שלאחר שהעבירה את המחשב לבדיקת המשיבה, וזו כשלה בתיקונו, המבקשת מסרה המחשב לטכנאי מחשבים אשר ביצוע "פרמוט" במחשב. במסגרת הדיון הנוסף מיום 27/4/21 הוסיפה המבקשת כי מיצתה את כל האפשריות טרם פנתה לבית המשפט.

11. ביום ה-15/11/2020 הודיעה המבקשת כי היא מסרבת למסור את המחשב למשיבה משום שהיא חוששת מפני שימוש זדוני של המשיבה בחומרים רגישים ואישיים הקשורים אליה המערערת אשר נמצאים על המחשב.

פסק דינו של בית משפט קמא;

12. בית משפט קמא לאחר ששמע את שני הצדדים בשני דיונים, החליט לדחות את התביעה.

13. בית משפט קמא נימק את קביעתו מהנימוקים הבאים: ראשית, לא ניתן לבטל את העסקה בשלב זה ; שנית , המבקשת לא נתנה למשיבה הזדמנות נאותה לתקן את התקלה הנטענת, בהתאם להוראות הדין. המבקשת לא אפשרה את תיקון המחשב תוך הפרת הוראות בית משפט קמא.

14. בית משפט קמא הוסיף וציין כי המבקשת לא הוכיחה שהמוצר פגום ויש צורך בהחלפתו בחדש. המבקשת לא צירפה חוות דעת לתביעתה המצביעה על מקור התקלה וטיבה ובשל כך , יש לדחות את התביעה.

15. המשיבה לא השלימה עם פסק דינו של בית משפט קמא והגישה את בקשת רשות הערעור.

דיון והכרעה;

16. ככלל, ערכאת הערעור תנהג במשורה ועל דרך הצמצום במתן רשות לערער על פסקי-דינו של בית-המשפט לתביעות קטנות (רע"א 3204/12 חן נ' בן שושן (2.1.2013) ). רשות ערעור תינתן במקרים חריגים בלבד, מקום בו "נפלה טעות גלויה ובולטת בממצא עובדתי או ביישום הדין או כשחלה פגיעה בכלל הצדק הטבעי" (ראה גם: רע"א 2816/17 דהרי נ' לוי (10.5.2017)). מדיניות מצמצמת זו נכונה ביתר שאת בערעור על ממצאי עובדה וקביעות מהימנות של בית-משפט קמא אשר ממילא ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהם אלא במקרים נדירים וחריגים, אשר ענייננו אינו נמנה עליהם.

17. נסיבות דנן וכפי שקבע בית משפט קמא לא עומדת למבקשת הזכות לביטול עסקה שאינה נובעת מפגם או ליקוי במוצר או השירות וזאת בהתאם להוראת סעיף 14ו(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 201 0. אין מחלוקת שלא נתונה למבקשת הזכות לבטל את העסקה בהעדר התקיימות התנאים לכך, ואין כל מקום להתערב בקביעה זו של בית משפט קמא.

18. בכל הנוגע לחבות תיקוני מכשיר שרכש הצרכן והתקלקל, מורה תקנה 2 תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, ליבואן לתקן –בעצמו או באמצעות אחר מטעמו – כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך האחריות בלא תמורה. נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היבואן ללא תמורה. תקנה 3 עניינה חיוב היבואן באספקת חלקי חילוף לשם תיקון הטובין עד תום תקופת האחריות. תקנה 6 קובעת כי תיקון קלקול טובין בתקופת האחריות יחזיר את הטובין למצב שבו היו אלמלא הקלקול והיה תיקון הטובין בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים בהם, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים. מקום בו היבואן לא יכול לספק חלקים חדשים או לתקן את הטובין באופן שישוב למצב בו היה אלמלא הקלקול, יחויב הוא לספק לצרכן טובין חדשים (זהים או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך) או ישיב את התמורה ששילם הצרכן בעדם, לפי בחירת היצרן.

19. בנסיבות דנן בית-משפט קמא קבע כי המבקשת לא אפשרה למשיבה את האפשרויות לפתרון התקלה ובגדרן, החלפת חלקים מסוימים במחשב, אין עילה להתערב במסקנה המשפטית בדבר העדר אפשרות לביטול העסקה לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, שכן המבקשת מסרבת, כפי שקבע בית משפט קמא, לאפשר למשיבה לתקן את המוצר.

20. לא מצאתי טעות בקביעת בית משפט קמא שלא הוכח כי המחשב מוצר פגום ואוסף התקלות אינו יוצר חזקה לפיו המוצר פגום, ומשלא צורפה חוות דעת או מסמכים המעידים על קיומו של פגם במחשב, אין עילה להתערב במסקנתו.

בנסיבות תיק זה המבקשת לא הצליח ה להוכיח את העילה מכוח הדין הכללי לפיה יש אי התאמה או פגם בייצור מאחר ולא אפשרה בדיקת מהות התקלה אם היא תקלה שגרתית ברת תיקון או בפגמים ותקלות המלמדות שיש פגם בייצור או אי התאמה בהתאם לחוק המכר.

המבקשת לא הצליחה להוכיח שמדובר במוצר פגום שמקנה למבקשת זכות ביטול או עילה להחלפת המוצר ואין די במכתב שהוצג על ידה מטעם זוהר מחשבים כדי לעמוד בנטל הדרוש להוכחת טענה זו שכן כל מה הוזכר קיומה של תקלה ולא הוכח שתקלה זו אינה ברת תיקון או אוסף התקלות מלמדות כי מדובר במוצר פגום.

21. על כן לסיכום:

א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור. כפועל יוצא מכך מתייתר הצורך לדון בבקשה הנוספת לעיכוב ביצוע.
ב) משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.
ג) העירבון יוחזר למבקש.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה שגיא
נתבע: קיי.אס.פי. מחשבים נשר בע"מ
שופט :
עורכי דין: