ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Lake Eiri Holdings LLC נגד ג'רום כהנא :

ו- 6
לפני כבוד ה שופטת סיגל רסלר-זכאי

תובעות
(משיבות)

  1. Lake Eiri Holdings LLC
  2. Blue Green Investments Limited (red number 9004)

ע"י ב"כ עו"ד דודי פרחיה ועו"ד קובי אסייג

נגד

נתבעים

  1. ג'רום כהנא – (מבקש) נמחק
  2. שמואל פנט – (מבקש) נמחק
  3. יחזקאל כהנא – (מבקש) נמחק
  4. אולגה ליפשיץ – (מבקש) נמחק

ע"י ב"כ עו"ד אמיר טיטונוביץ
5. עו"ד סיני דיבון
ע"י ב"כ עו"ד דורון לנגה
6.אברהם יוסף ביאליסטוצקי
ע"י ב"כ עו"ד גיל תורג'מן
7. ישראל ברנט
8. יוסף שטיצברג
ע"י ב"כ עו"ד זלמן בלאק
9. משה הלד, עו"ד – ניתן פס"ד
ע"י ב"כ עו"ד שלמה גרין
10. ברוניה ביאלוסטוצקי
11. צמרת גבעת משה ירושלים בע"מ (מבקשת)
12. ירוק כחול השקעות בע"מ (מבקשת)
ע"י ב"כ עו"ד ארי הר זהב
13. בלו גרין לימיטד
14. אמיר טיטונוביץ (מבקש) נמחק
15. עו"ד ישראל בודה (מבקש)
ע"י ב"כ עו"ד רות רבח

החלטה

לפני בקשות לחיוב התובעות, חברות זרות, בהפקדת ערובה.

עניינה של התביעה בבקשה לסעד הצהרתי לפיו תובעת 2 אינה חתומה על הסכם גישור שנחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של פסק דין ביום 3.12.20 (ת"א 7509-04-16) (להלן: "פסה"ד"). לכן, נטען כי ההסכם אינו תקף ואינו מחייב אותה. תובעת 1 היא הבעלים של תובעת 2. תובעת 1 מאוגדת בדלוואר, ארה"ב, תובעת 2 מאוגדת באיי מרשל.

ביום 31.5.21 הוגשה הבקשה על ידי נתבע 15. ביום 17.6.21 הצטרפו אליה נתבעים 1-4 ו- 14. ביום 20.6.21 הגישו התובעות תגובתן ונתבעות 11-12 הגישו בקשה נוספת מטעמן . לפיכך, נתנה לתובעות שהות נוספת להגיש תגובתן לבקשת נתבעות 11-12. (להלן: "המבקשים", "הבקשות" ו- "המשיבות").

מבקש 15 טען, כי עסקינן בחברות זרות, אשר ככל הידוע אין להן נכסים בארץ. נטען כי סיכויי ה תביעה קלושים, בעת שמדובר בבקשה לביטול פסק דין וההליך שננקט אינו ההליך הנכון . נטען כי חתימת הנאמן כשירה ומחייבת וכי המשיבות מושתקות מלטעון לתוקפה . עו, נטען להעדר יריבות. מבקשים 1-4 ו- 14, ביקשו להצטרף לבקשה וחזרו על הנטען בדבר העדר יריבות. מבקשות 11-12 הוסיפו וטענו כי סיכויי התביעה נמוכים ומניעיה סחטניים גרידא.

בתגובה לבקשות נטען כי בהתאם לסעיף 49(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: " תקנות סד"א"), בשלב זה של ההליך, טרם ישיבת קדם המשפט הראשונה, לא ניתן להגיש הבקשה וכי לא נעשתה פניה מוקדמת ל משיבות. עם-זאת, הסכימו המשיבות להפקיד ערובה על סך של 20,000 ש"ח להבטחת הוצאות המבקשים.

דיון והכרעה

הבקשה הוגשה בהתאם לתקנה 157 לתקנות סד"א. הלכה היא כי יש לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות וכי נטל הראיה לסתור את אותה חזקה מוטל על החברה. זאת ביתר שאת בעת שעסקינן בחברות חוץ (ר' רע"א 10376/07 ל. נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.2.09); רע"א 33944-11-17 INGENIORS FIRMAN M.SOBERG נ' טליט ווירלס סרביסס (18.1.18)).

המשיבות מסכימות לבקשה. המחלוקת היחידה היא באשר לסכום ההפקדה. ה משיבות לא טענו דבר לסיכויי ההליך וגם לא למצבן הכספי ויכולת התשלום, ככל ותדחה התביעה ויחויבו בתשלום הוצאות. זאת ועוד, עיון בכתבי הטענות וכן בבקשות לסילוק על הסף שהגיש מבקש 15 ( במסגרת כתב ההגנה) ובקשת מבקשים 1-4 ו- 14, בזהירות המתבקשת, מעלה כי בשלב זה, ומבלי לקבוע מסמרות, סיכויי ההליך אינם מהמשופרים, לרבות באשר להליך שמן הראוי לנקוט. שכן, הלכה למעשה מדובר בבקשה לביטולו של פסק דין, אשר נתן תוקף להסדר פשרה, כאמור בבית משפט המחוזי בירושלים.

לשיעור הערובה- מבקשים 1-4, 14 ו- 15 לא התייחסו ל סוגיה. מבקשות 11-12 טענו כי הלכה היא שיש לפסוק לבעל דין שזכה במשפט הוצאות כך שלא יגרם לו לחסרון כיס. נטען כי לאור העובדה שהמדובר בתביעה העוסקת בעסקאות כספיות בשווי של כ- 9 מיליון ש"ח, יש להורות על שיעור ערובה שלא יפחת מסך השווה ל- 5% מסכום התביעה ולהעמידה על סך של 450,000 ש"ח.

ביום 29.6.21 ניתן פס"ד בהסכמה המוחק את התביעה נגד מבקשים 1-4 ו- 14, ללא צו להוצאות. כן, ניתן פס"ד נגד נתבע 9 בהסכמה וללא חיוב בהוצאות.

בעת שמדובר בתובעות שהינן חברות זרות על כל המשתמע מכך, תוך בחינת מכלול השיקולים ואיזונם והעובדה כי המדובר בתביעה לפס"ד הצהרתי, בשונה מתביעה לפיצוי בסכום הנטען, ראיתי לנכון לחייב המשיבות בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש 15 מבקשות 11-12, בשיעור של 50 אלף ₪ עבור כל אחד מהמבקשים (סה"כ 100,000 ₪). סכום זה או ערבות בנקאית מתאימה יופקדו בתוך 30 יום מהיום (הפגרה תמנה במנין הימים) ויהוו תנאי להמשך ניהול ההליכים בתובענה.

המשיבות הסכימו לבקשה ובנסיבות אלו, לא מצאתי לחייבן בהוצאות.

מזכירות תקבע תז"פ ליום 8.8.21 לקבלת אישור על הפקדת ערובה. לא תופקד הערובה עד למועד שנקבע, תמחק התביעה.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בסמכותי כרשמת, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: Lake Eiri Holdings LLC
נתבע: ג'רום כהנא
שופט :
עורכי דין: