ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב אוריאל נגד אלון עטרי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובע

יעקב אוריאל, ת"ז XXXXXX235
ע"י עוה"ד שלומי חיימוב

נגד

נתבע

אלון עטרי, ת"ז XXXXXX419
ע"י עוה"ד אלי רגב

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבע בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 25.08.2020 בין כלי רכב, מ"ר 74-617-09 שבעת התאונה היה בבעלות התובע (להלן: "רכב התובע") לבין כלי רכב, מ"ר 90-550-05 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע והיה רתום לו נגרר מ"ר 22-942-15 (להלן: "רכב הנתבע") (ולהלן: "התאונה").

2. התובע טוען בכתב תביעתו כי בעת שרכבו עמד בחניה כדין הגיח רכב הנתבע ופגע בו והסב לו נזקים אשר הוערכו בידי שמאי רכב מטעמו. עתה התובע מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבע בגין נזקיו ועלות שכ"ט שמאי.

מנגד, טוען הנתבע בכתב הגנתו כי רכב התובע נבדק כחודשיים לאחר התאונה. עוד טוען הנתבע כי מעיון בדוח השמאי שצורף לכתב התביעה עולה כי מדובר בהצעת תיקון בלבד ורכב התובע לא תוקן בפועל. כמו כן, טוען הנתבע כי בדוח השמאי מפורטים החלפים שניזוקו והטעונים החלפה ומשכך מבטחת הנתבע הופכת להיות הבעלים של החלפים שנפגעו תמורת תשלום על החלפים החדשים. לאור זאת, מבטחת הנתבע הציע לתובע לשלם את נזקיו בניכוי 50% מניצולת חלקיו אך התובע סירב. לטענת הנתבע, על התובע חל עיקרון הקטנת הנזק. לכן, טוען הנתבע כי במידה והתובע דורש תשלום עבור חלקים אלו שיש להחליפם בערכם כחדש אז עליו להעביר למבטחת הנתבע את החלקים שניזוקו. בנוסף, מכחיש הנתבע את הנזק הנטען שנגרם לרכב התובע ואת היקפו.

3. למעשה, אין מחלוקות בין הצדדים לעניין האחריות (עמ' 1, שורה 13 לפרוטוקול) אלא המחלוקת היא לעניין היקף הנזק בלבד.

4. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה העיד התובע בלבד. הנתבע לא התייצב. אלא שלטענת ב"כ הנתבע נוכחותו אינה רלוונטית מאחר שאין מחלוקת אחריות בתובענה (עמ' 2, שורה 4 לפרוטוקול). ב"כ התובע טען כי הוא מבקש לחקור את הנתבע כבעל דין (עמ' 2, שורה 7 לפרוטוקול).

5. ב"כ הצדדים העלו את טיעוניהם.

עתה כל שנותר הוא לדון ולהכריע בתובענה.

6. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, בהפחתת רכיב המע"מ, מהנימוקים וכפי האמור להלן:

6.1. הנתבע, אשר מיוצג על ידי ב"כ מבטחתו, טען בכתב הגנתו כי מבטחת הנתבע הציע לתובע לשלם את נזקיו בניכוי 50% מניצולת חלקיו אך התובע סירב. ב"כ התובע טען בישיבת ההוכחות כי מדובר בטענה שמבטחת הנתבע – מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל") – חוזרת עליה באופן שיטתי. ב"כ התובע אף הפנה את בית המשפט להליכים נוספים בהם מגדל העלתה טענה דומה שנדחתה.

6.2. ב"כ הנתבע טען כי התובע התחמק ממתן תשובה לאי תיקון הרכב, ובמצב זה אין די בחוות דעת שמאי אלא על התובע להציג חשבונית תיקון לרכב (עמ' 2, שורות 22-21 לפרוטוקול). אמנם, מתשובתו של התובע עולה נופך של התחמקות אולם אני סבור כי לא הייתה לתובע כל חובה לתקן את הרכב. הדין לא מחייב את בעל הרכב לתקן את רכבו כל אימת שיש נזק ברכב. בעל הרכב רשאי לבחור שלא לתקן את הנזק ועדיין לדרוש מהמזיק או מבטחתו את פיצוי בגובה הנזק לתיקון, בכפוף להוכחת גובה הנזק.

6.3. נראה כי התעקשותו של ב"כ הנתבע לשלם את הנזק כנגד הצגת חשבונית תיקון או לתקן את רכב התובע בעצמה, אינה אלא גיבובי מילים שנועדו להתחמק מתשלום פיצוי בגין נזק לרכב התובע אשר אין חולק כי ניזוק בגין התאונה ואף שאין מחלוקת בדבר אחריות.

6.4. מה עוד, שלא ברור מדוע מבטחת הנתבע מסרבת לשלם ולו מחצית מסכום הנזק, כסכום שאין עליו מחלוקת. לא בכדי, לב"כ הנתבע לא הייתה כל תשובה בעניין (עמ' 3, שורות 5-4 לפרוטוקול).

6.5. לעניין גובה שכר טרחתו של שמאי הרי שצורפה חשבונית עסקה ואני מסתפק בה כהוכחת תשלום שכ"ט, במיוחד כאשר גובה שכ"ט הוא סביר מאוד בעיניי ביחס להיקף הנזק והפעולות שהשמאי הצטרך נקט בהן. מה עוד, שב"כ הנתבע לא ביקש לזמן את שמאי התובע לעדות, על פי הוראת תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 אשר היו נהוגות במועד הגשת התביעה, ועל פי ההחלטה מיום 15.03.201. ככל שב"כ הנתבע היה מבקש לחקור את שמאי התובע הרי שיכול היה לחקור אותו גם לעניין גובה התשלום.

יובהר כי מסקנתי זו הייתה משתנה אם היה מדובר בשכ"ט לא ברור, מופרז וכד'.

6.6. גם טענתו של ב"כ הנתבע, לפיה "ככל הנראה שהשמאי לא בדק את הרכב" (עמ' 2, שורות 28-27 לפרוטוקול), הנה טענה בעלמא. בחוות דעתו של שמאי הרכב מטעם התובע מצוין במפורש כי בדק את הרכב ביום 01.10.2020. גם בחשבונית העסקה מפורטים מרכיבי השכר, ובניהם הוצאות נסיעה וצילומים. מה גם, שאם ב"כ הנתבע היה מודיע על כוונתו לחקור את שמאי התובע הרי שהוא היה מתייצב והיה באפשרותו של ב"כ הנתבע לחקור אותו אם בדק את רכב התובע ואם לאו. מקום שקיימת חוות דעת לעניין בדיקת רכב התובע חזקה שנעשתה גם נעשתה בדיקה של נזקיו.

6.7. אשר לטענתו של ב"כ הנתבע כי השמאי אישר חלפים מקוריים (ביחס לחלק מהחלפים) בעוד שגילו של רכב התובע הוא מעל שנתיים, וזה אינו עומד בחובת הקטנת הנזק המוטל על ניזוק (עמ' 2, שורות 31-29 לפרוטוקול), אינה יכולה להישמע מקום שב"כ הנתבע לא הודיע על כוונתו לחקור את שמאי התובע. למעלה מן הצורך אומר כי לא פעם שמאי מאשר החלפת חלקים מקוריים מקום שחלקים לא מקוריים אינם בנמצא או מפאת סוג החלק ומיקומו.

6.8. אשר לטענת ב"כ הנתבע לעניין קיזוזו של התובע עם שלטונות המס, הרי שהתובע אישר כי בזמן התאונה היה לו תיק עוסק מורשה. התובע אמנם לא ידע או לא רצה לתת תשובה לגבי קיזוז הוצאות (עמ' 1, שורות 23-20 לפרוטוקול), אך סביר כי אם היה לו תיק עוסק מורשה הוא גם התקזז במע"מ. בהקשר זה, איני מקבל את טענת ב"כ התובע לעניין הרחבת חזית. מקום שלתובע היה תיק עוסק מורשה והיה מתקזז במע"מ על פי חוק הוא לא יכול ליהנות מתשלום מע"מ שהוא מתקזז בגינו רק בשל טעות טכנית של ב"כ הנתבע.

לכן, הסכום לתשלום לתובע ישולם לו לאחר ניכוי מע"מ.

סכומי התשלום ללא מרכיב המע"מ הם כדלקמן:

סכום הנזק על פי דוח שמאי – 8,986 ₪.
שכ"ט שמאי – 645 ₪

ובסה"כ 9,631 ₪.

7. לפיכך, הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים:

7.1. סכום התביעה (בניכוי מע"מ) בסך של 9,631 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התאונה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

7.2. הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג תמוז תשפ"א, 23 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב אוריאל
נתבע: אלון עטרי
שופט :
עורכי דין: