ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין adam hassan faisal נגד נוימן תעשיות פלדה לבניה בע"מ :

לפני: כבוד הנשיאה הדס יהלום

התובע
adam hassan faisal
ע"י ב"כ עו"ד תמיר שטינוביץ'
-
הנתבעות

  1. נוימן תעשיות פלדה לבניה בע"מ
  2. נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) בע"מ

נתבעות 1 ו- 2 ע"י ב"כ עו"ד שחר דור

3. א.מ.י.מ ביצוע עבודות קבלנות ומתכת בע"מ
4. קבוצת בצלאל יזמות פרויקטים בע"מ
5. ל.י.ע.מ פרוייקטים בע"מ

החלטה

1. להלן החלטה בבקשת התובע לבטל את פסק הדין מיום 24/5/21 המוחק את התביעה.

2. להלן יפורטו ההליכים שקדמו לפסק הדין:
א. ביום 30/11/20 חוייב התובע בתשלום הוצאות בסך 2,000 ₪ על פי החלטת כבוד הרשמת (כתארה אז) ליבר לוין.
ב. בקשות לביטול החיוב בהוצאות, נידחו.
ג. ביום 12/1/21 הגישה הנתבעת בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה להוצאות משפט, בין השאר מחמת אי תשלום סכום ההוצאות שבו חוייב.
ד. התובע הגיש תגובה לבקשה. במסגרת התגובה התייחס לחיוב בהוצאות שלא שולמו וטען כי החיוב היה שלא כדין.
ה. ביום 13/4/21 ניתנה החלטתי בבקשה הנ"ל.
בסעיף 17 להחלטה נקבע:

לאור כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת בכפוף לאמור להלן.

א. התובע יפקיד ערובה להוצאות הנתבעת 1 בסך 3,000 ₪, עד ליום 13.5.2021.
ב. לפנים משורת הדין, החלטה זו תתבטל היה והתובע ישלם לנתבעת את סכום ההוצאות שנקבע בהחלטה מיום 30.11.2020, עד ליום 25.4.2021.

ג. ביום 20/4/21 הגיש התובע הודעה בה נאמר:

  1. בהתאם להחלטת ביה"ד מיום 13/4/21, על התובע להפקיד הסך של 3,000 ₪ בקופת ביה"ד לצורך הבטחת הוצאותיו של הנתבע.
  2. לפנים משורת הדין נקבע בהחלטה, כי החלטת ביה"ד תבוטל במידה וישולם סכום ההוצאות שנפסקו ביום 30/11/20.
  3. לאחר שיקוליו, החליט התובע לשלם הסך של 1,500 ₪, ובהתאם התייצב במשרד הח"מ לצורך ביצוע התשלום.
  4. ואולם, שעה שב"כ הנתבע ממאן לקבל דברי דואר, ובכך למעשה חוסם את אפשרות התובע מתשלום החוב במועדו, יתבקש ביה"ד הנכבד להורות על חיוב חשבון משרד הח"מ, בסך של 1,500 ₪, אשר יועברו מיד לאחר מכן לחשבון הבנק של ב"כ הנתבע.

ד. הנתבעת הגיבה והבהירה כי על פי החלטת הרשמת (כתוארה אז) ליבר-לוין, על התובע לשלם הוצאות בסך 2000 ₪ ולא 1,500 ₪.

ה. ביום 7/5/21 הוגשה הודעת התובע:

  1. בהודעת התובע מיום 2/4/21 הודע כי התובע שילם את סכום ההוצאות שנפסקו לחובתו בהתאם להחלטה מיום 30/11/20.
  2. ואולם, ב"כ התובע הוא שנמנע מהעברת התשלום, בהתאם להודעתו, מאחר וב"כ הנתבע אינו מקבל דברי דואר ו/או ממאן לקבלם מסניף הדואר.
  3. על מנת שההוצאות ישולמו במועד בהתאם להחלטה עד ליום 25/4/21, ביקש התובע להפקיד הסכום בקופת ביה"ד, כאשר זה יועבר ישירות לחשבונו של ב"כ הנתבעת.
  4. לאור האמור לעיל, יתבקש ביה"ד הנכבד לעיין מחדש בהחלטתו מיום 6/5/21, וליתן הוראותיו בהתאם לביצוע התשלום.

ו. בהחלטתי מיום 9/5/21 נאמר:

"הודעת ההבהרה אינה ברורה.
בהחלטה מיום 30/11/20 חוייב התובע בתשלום 2,000 ₪.
בהודעת התובע מיום 20/4/21 נאמר "לאחר שיקוליו החליט התובע לשלם את הסך של 1,500 ₪ ...".
לאור זאת, אין כל הצדקה לעיון חוזר.
על התובע לפעול על פי החלטתי מיום 6/5/21.
התובע ישלם הוצאות שכ"ט עו"ד בגין בקשה זו בסך 1,000 ₪, אשר ישולמו לאחר מתן פסק הדין."

ז. משלא הוגשה הודעה כלשהי מטעם התובע ומשלא הופקדה הערובה, ניתן פסק דין ביום 24/5/21 כדלקמן:
"ממזכירות בית הדין נמסר כי התובע לא הפקיד את הערובה בהתאם להחלטתי. לאור זאת אני מורה על מחיקת התביעה בהתאם לתקנה 116א(ג) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991.
ישיבת 28/6/21 מבוטלת. "

3. התובע הגיש בקשה לבטל את פסק הדין.
לטענתו, נפלה טעות בידיו עת סבר שההוצאות שנפסקו עומדות על 1,500 ₪ ולא 2,000 ₪.
נטען כי ב"כ הנתבעת סירב לקבל את התשלום שהועבר אליו וכי ב"כ התובע ביקש להפקיד את הכספים בקופת בית הדין אך לא ניתנה החלטה בבקשתו.
נטען כי רק ביום 9/5/21 הבין ב"כ התובע כי נקלע לכלל טעות לגבי סכום ההוצאות וכי הוכנה המחאה מתוקנת אך ב"כ הנתבע סירב לקבלה.
לפיכך ביקש ב"כ התובע לבטל את פסק הדין מיום 24/5/21 ולאפשר לתובע להפקיד ערובה להוצאות בסך 3,000 ₪, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הנאמנות.
הבקשה נתמכה בתצהיר ב"כ התובע.

4. הנתבעת הגיבה וטענה כי מעולם לא נשלחו למשרד ב"כ הנתבעת המחאות ע"ס 1,500 ₪ או ע"ס 2,000 ₪. עוד הועלו טענות כלפי ב"כ התובע וכן נטען כי הנתבעת עומדת על חקירתו על התצהיר.

5. לאחר עיון בטענות הצדדים, להלן החלטתי.

6. בהחלטה מיום 13/4/21 ניתנו לתובע שתי אפשרויות.
האחת – להפקיד ערובה להוצאות על סך 3,000 ₪ עד ליום 13/5/21.
השניה – לשלם את סכום ההוצאות שנקבע בהחלטה מיום 30/11/20, עד ליום 25/4/21.

7. התובע לא פעל על פי האפשרויות הנ"ל. התובע הודיע כי "החליט לשלם 1,500 ₪" על אף שבהחלטה נקבע כי עליו לשלם 2,000 ₪.

8. התובע לא הוכיח כי נשלח לב"כ הנתבעת צ'ק על סך 1,500 ₪ או 2,000 ₪. טענותיו בעניין זה נטענו בעלמא וללא אסמכתא.
התובע צרף מייל בו הוא מבקש לתאם מועד להעברת ההמחאה ובתשובה נאמר לו שיש להפקיד את הסכום לתיק ההוצל"פ. התובע לא עשה כן. סכום ההוצאות לא שולם עד היום.

9. די היה בכל אלה כדי לדחות את הבקשה לביטול פסק דין.
יחד עם זאת, משהודיע התובע כי הוא מבקש לשלם את הסכום שנפסק כערובה להוצאות, יש לאפשר לו לעשות כן וכלל שכך יעשה, יחודשו ההליכים בתיק.

10. סוף דבר, היה ויופקד סך 3,000 ₪ בקופת בית הדין עד ליום 10/7/21, יחודשו ההליכים בתיק.
בשלב זה ובהעדר החלטה אחרת, התיק סגור.

ניתנה היום, 24/6/21 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: adam hassan faisal
נתבע: נוימן תעשיות פלדה לבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: