ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד איתן חסון נגד שלומי צברי :

בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקש

עו"ד איתן חסון

נגד

משיבים

  1. שלומי צברי
  2. גילה רצון

בית המשפט העליון החיל כלל זה ביתר שאת במקרים בהם מדובר בהחלטה שמשמעותה המשך בירור ההליך לגופו, כפי שבענייננו (ראו רע"א 9070/11 אייזיקוביץ נ' קלוגר, מיום 16.01.12).

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 22.4.21 (כבוד השופטת א' רוטקופף שניתנה בתיק ת"א 18173-07-18) ולפיה נדחתה הבקשה לסילוק תביעת המשיבים על הסף, תוך חיוב המבקש בהוצאות לטובת המשיבים בסך 1,000 ₪.

2. לטענת המבקש, בתמצית, שגה ביהמ"ש עת דחה את בקשתו: התביעה קמא התיישנה. המדובר בהסכם שנערך בשנת 1995 בו התחייבו המשיבים לשלם היטל השבחה. משלא קיימו המשיבים את התחייבותם עפ"י ההסכם אין להם להלין אלא על עצמם; התנהלו הליכים משפטיים בין המשיבים לבין יורשי המוכר ובמסגרתם לא הועלתה כל טענה כנגד המבקש, ומכאן כי המשיבים מנועים כעת מלברר את תביעתם וטענותיהם כנגד המבקש; המדובר בתביעה סרק; אין יריבות בין המבקש לבין המשיבים, שכן המבקש לא ייצג את המשיבים עת חתמו הם על זיכרון הדברים, והוא אף לא טיפל ברישום הזכויות ובדיווח עסקת המכר; המשיבים ידעו על החוב וטענו כי הם מטפלים בהסדרתו.

3. לאחר עיון בבקשה מצאתי לדחותה ללא צורך בתגובה.

בית המשפט העליון החיל כלל זה ביתר שאת במקרים בהם מדובר בהחלטה שמשמעותה המשך בירור ההליך לגופו, כפי שבענייננו (ראו רע"א 9070/11 אייזיקוביץ נ' קלוגר, מיום 16.01.12).

כך גם נקבע בפסיקה כי מקום בו נדרש בירור עובדתי לשם הכרעה בבקשה לסילוק תובענה על הסף, לרוב הדבר מצדיק את דחיית הבקשה לסילוק התביעה בשלב המקדמי, והמשך בירורה במסגרת ההליך לגופו. ראו רע"א 2306/20 סער נ' י.שומרוני- חברה לבניין ופיתוח (2002) בע"מ, מיום 1.7.20.

לא מצאתי כי העניין שלפני נכנס לגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור או כי נגרם למבקש עיוות דין. ודוק, בית משפט קמא קבע בהחלטתו כי בשלב מקדמי זה של ההליך, ובהעדר שמיעת העדויות והראיות, לא ניתן להכריע בטענות המבקש בבקשתו לסילוק תביעת המשיבים על הסף. כך, למשל, נקבע כי "מקום בו עולה כי קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לתחולת אי אלו מהחריגים בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 ותרומת התנהלותו הנטענת של הנתבע לדרישה להמצאת שומת היטל השבחה – הרי שברי כי יש צורך בבירור עובדתי על מנת להכריע בתחולתו של חריג והמועד שממנו יש למנות במקרה דנן את תקופת ההתיישנות"; וכן בהמשך "באשר ליתר הטענות שהועלו בבקשה, הרי שגם טענות אלה לא יכולות להיות מוכרעות בשלב זה של הדיון, ולבטח לא טענת העדר היריבות שעה שאחת המחלוקות הניטשות בין הצדדים הינה בשאלה האם יש לראות את הנתבע כמי שייצג את התובעים בהסכם המכר אם לאו, ובתוך כך בשאלה האם הנתבע נטל על עצמו את הטיפול ברישום הזכויות ובדיווח ההסכם לרשויות..." (ההדגשות אינן במקור).

בנסיבות אלו, כאשר בימ"ש קמא סבור כי טענות הצדדים דורשות בירור עובדתי ומשפטי כאחד, וכי לא בשלה העת להכריע בבקשה לסילוק התביעה על הסף, לא מצאתי להתערב בשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית. כפי שנקבע בהחלטה קמא טענות הצדדים שמורות להם והן תתבררנה במסגרת ההליך לגופו. אם בסופו של יום יתברר כי המדובר היה בהליך סרק (כטענת המבקש), ניתן יהיה לחייב את המשיבים בתשלום הוצאות בהתאם. אפשר שהמבקש צודק בטענותיו ואז תדחה התביעה, ואולם כדי להגיע למסקנה זו יש לברר את טענות הצדדים במסגרת ההליך עצמו, לגופו. מכל מקום, לא ניתן לקבוע בשלב מקדמי זה כי קיים חשש ממשי לניהול הליך סרק.

לכך יש להוסיף כי נפסק, לא אחת, כי "כאשר על פני הדברים מתגלית מחלוקת (או מחלוקות) בין הצדדים בעניינים עובדתיים הקשורים בשאלת העילה, או בסוגיית ההתיישנות – אין מקום לדחיית התובענה על הסף" (ע"א 9063/12 עזבון המנוח הוראס ריכטר ז"ל נ' Harvey Delson, מיום 05.09.17, שם בפסקה 24), וגם מטעם זה לא מצאתי, כאמור, להתערב בהחלטה קמא.

4. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.

מאחר שלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

העירבון שהופקד יוחזר למבקש באמצעות ב"כ.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד איתן חסון
נתבע: שלומי צברי
שופט :
עורכי דין: