ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק ליבל נגד המועצה הדתית האיזורית מרחבים :

לפני: כבוד השופט יוחנן כהן

תובע
יצחק ליבל
ע"י עו"ד אסף סיידה ואח'

-
נתבעת
המועצה הדתית האיזורית מרחבים
ע"י עו"ד משה אבקסיס ואח'

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת לסלק את התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית, אשר מוקנה, לשיטת הנתבעת לועדה הפריטטית לאור זהות הצדדים.

רקע
עסקינן בסכסוך עבודה בין עובד שעבד כמשגיח כשרות אצל הנתבעת במשך למעלה מ – 15 שנים. הנתבעת היא מועצה דתית איזורית.
כתב התביעה הוגש ע"י התובע בתאריך 10.3.2021 ובו טען התובע כי הנתבעת הרעה את תנאי עבודתו, בין היתר ע"י דרישת הנתבעת להעביר את התובע למקום עבודה אחר, פגיעה בשכרו ומניעת תשלומים המגיעים לו עפ"י דין, לאחר פיטוריו.
בתאריך 26.5.2021 הגישה הנתבעת את כתב הגנתה וציינה כי הסמכות העניינית לדון בסכסוך בין הצדדים מוקנית לוועדה הפריטטית, שקמה מכוח ההסכם הקיבוצי בין הצדדים, קרי, חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות. הנתבעת הכחישה בכתב ההגנה את הטענות שהעלה התובע על כך שלא שולמו לו הכספים המגיעים לו עפ"י הדין. לטענת הנתבעת, התובע לא מילא את תפקידו נאמנה ובשל התנהלותו, התעוררו אצל הנתבעת קשיים בניסיון למצוא לתובע מקום עבודה אחר, בשל רצונה שלא לפטרו. משכלו כל הקיצין, פעלה הנתבעת כדין ופיטרה את התובע לאחר ביצוע של שימוע כדין ולתובע אף ניתנה הודעה מוקדמת, כנדרש עפ"י חוק.

דיון והכרעה
כפי שציינו על יחסי הצדדים חלה חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות. משהגיש התובע את תביעתו לבית הדין, השאלה הנתונה במחלוקת בין הצדדים היא האם על הצדדים חל הסכם "כופה" או "וולונטרי" בפנייה לערכאה המתאימה, לשם יישוב הסכסוך ביניהם ; ונבאר.
כפי שפירטתי לעיל, הנתבעת היא מועצה דתית איזורית. עבודתו של התובע אצל הנתבעת הסתיימה בתאריך 2.9.2020 (ראו מכתב ההתראה שנשלח לנתבעת בתאריך 15.11.2020).
פסק הדין המנחה בעניין זה הוא ע"ע (ארצי) 9847-04-14 גוטליב אחריות בבניה בע"מ – דאוד, (20.1.2015), בו הבהיר בית הדין הארצי שלא ניתן ליתן תוקף למנגנון ליישוב סכסוכים, בהסכם קיבוצי, המחייב את העובד להשתמש במנגנון זה על מנת ליישב את הסכסוך , כלומר "מנגנון כופה". הגישה שנקבעה בפסיקה היא של "מנגנון וולונטרי", קרי, שהצדדים הם אלה שיחליטו מהו המנגנון באמצעותו הם מבקשים ליישב את הסכסוך ביניהם. בנסיבות של פסק דין גוטליב ובאותה שנה בה הוא ניתן, פעלו הצדדים לשנות את ההסכם הקיבוצי, כך שניתנה לצדדים לסכסוך הבחירה האם לפנות לוועדה הפריטטית או לבית הדין האיזורי.
עוד יצוין כי עיון בחוקת העבודה , בסעיף 26 לחוקה, מעלה כי המנגנון המפורט בה הוא "מנגנון כופה" ומשכך, הרי שאין לו תוקף. נזכיר כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד ועל מנת שלא לפגוע בזכות זו, משבחר התובע להגיש את תביעתו לבית הדין, ובתגובתו לבקשת הנתבעת, אף התנגד במפורש לפנייה לוועדה הפריטטית, אין מקום לכפות עליו את יישוב הסכסוך בדרך זו, בהתאם להלכת גוטליב שפורטה לעיל.
לאור כך, אני מורה על דחיית בקשת הנתבעת ובירור הסכסוך ייעשה בפני בית הדין, בהתאם לכתבי הטענות שהוגשו.

סוף דבר
הבקשה נדחית.
יתר טענות הצדדים יידונו בדיון הקבוע בתאריך 20.12.2021.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ג תמוז תשפ"א, (23 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יצחק ליבל
נתבע: המועצה הדתית האיזורית מרחבים
שופט :
עורכי דין: